• if(typeof(networkedblogs)=="undefined"){networkedblogs = {};networkedblogs.blogId=1206792;networkedblogs.shortName="ma\u0308nniskova\u0308rlden";}

  • Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 8 andra följare

Konstnärlig frihet


Att uttrycka sig fritt i fria former med inspiration av allt kopplat till att leva och verka på Jorden handlar om ett universellt språk. Lars Vilks personifierar detta till något som bäst kan beskrivas som perfektion.

Konstens uppgift är att vidga de männskliga perspektionerna i tangetens riktning. Det får inte finnas gränser, upplevs det finnas gränser för konstens framåtrörelse så är de till för att överskridas.

Konstens liv är oändligt medans människans liv är begränsat i tid, Lars Vilks vila i frid.

Samhället och jag


Fjodor Dostojevskis Idioten kan uppfattas vara en lek som förhåller oss till våra nära, avlägsna och andliga relationer. Idag inget undantag, då som nu brottas vi med dessa tillsynes oändliga begrepp.

Det tycks vara omöjligt för mänskligheten att möta nya utmaningar utan blodspillan, hänvisa till högre makter och påkalla önskemål om en fredligare planet.

Varför vi människor krigar för att komma fram till vilken Gud som är fredligast kan tyckas vara en ständigt obesvarad fråga.

Fjodor Dostojevski tänkte att möta världens ondska med ett leende kunde vara ett svar på denna ständiga gåta. Men då är den underliggande frågan obesvarad, nämligen varför finns ondskan i denna Värld. Med dessa frågor är det oundvikligt att berör religionens inblandning. Religion är mänsklighetens trevande försök att lösa samvarons alla obesvarade frågor och utmaningar. Ondskan har intresserat allt i från romanförfattare till seriösa forskare. Ondskan blir intressant när den dyker upp, skrämmande när den drabbar, tragisk för den drabbade och ödesdiger för gärningspersonen. Likväl föds ingen med uppsåt att genomföra ett liv som ond, alla som föds har att vänta i liv med kärlek, goda relationer och en fördjupad tillvaro med nära kärlek.

Att ur fördjupad tillvaro med kärlek söka ondskans väg i livet väcker nya frågor som kan vara kopplade till det moderna samhällets uppbyggnad. Att inte varje dag behöva kämpa för sin överlevnad skapar tid över att fundera över tillvaron som kan vara en försvårande omständighet för den som inte känner delaktighet i samhället. När det inte räcker med att möta sina medmänniskor med ett leende, när den mellnamänskliga relationen kräver mer, när omgivningen kräver djupare lojalitet kan det växa fram ett motstånd som inte lockar fram det bästa inom vissa människor.

Inte sällan växer detta motstånd fram inom individer som är aktiva i processer där omgivningen upplever att framgångar föds. Det som tillsynes är goda intentioner växer fram på ett sätt som inte är önskvärda ur ett större medmänsklig perspektiv. Exempel på detta är hur vi människor exploaterar Jorden. Hur vi förhåller oss till religioner etc.

Må bra


Alla har möjlighet att välja focus i livet. Den som utsätts för våld och hot kanske har en alternativ åsikt, säg det till en person som lever i ett samhälle med kringskuren frihet.

Det råder en debatt i Sverige med lag och rätt i focus. Grovt våld kliver in i fredagsmyset på ett sätt som ingen kunnat förutse. Ur detta perspektiv skapas en vardag som väcker liv i politiken att agera. I grunden för rättsstaten finns en tro på den fria människans förmåga att skapa samhällen där invånare mår bra och omsorgsfullt lever sina liv på ett sätt som bygger trygghet och framtidstro.

Det fria samhället är ett sätt att nå fram till varje unik individs önskan om att kunna leva sitt liv. När otrygghet, våld och terror påverkar dessa omständigheter är det ofta en person eller flera personer som av olika orsaker inte upplever sig kunna leva sina liv och att kunna uppfylla sina drömmar. Inte sällan är det dessa personer som är upphovet till otrygghet, våld och terror.

Det kan tyckas vara en omöjlig uppgift att alla invånare i ett samhälle mår bra med sina liv och trivs med de omständighet som står tillbuds. Sanningen är nog den att terror bekämpning hade inte behövts om det varit så att alla i ett samhälle är inkluderade. Nu låter detta som en klyscha men inte helt ovärdig att beakta i den debatt som inkluderar hårdare straff och mera av lag och rätt. Hårdare och länge straff inkluderar inte medmänniskor. Hårdare och lägre straff skapar inte nya företag och nya jobb. Hårdare och länge straff ger inte barn en tryggare och bättre uppväxt. Hårdare och länge straff ger inte barn en utbildning.

Det är självklart så att grova brottslingar inte fritt ska vandra på gator och torg. Men deras barn ska finnas i skolbänken, känna sig älskade i hemmet och vara delaktiga i föreningslivet. Det fria öppna samhället ska fostra fria trygga människor som mår bra med sina liv.

Anderssonskans Socialdemokrater?


Som alltid när det tillsätts ny partiledare för Socialdemokraterna väcks nytt hopp inom partiet, så även vid detta tillfälle. Det som gör detta tillfälle extra intressant är att partiet tillsätter en ytterst kompetent och erfaren kvinna som förväntas vrida partiet åt vänster.

Hon kommer inte kunna offras när det blir uppenbart för väljarna att partiet vandrar in i gamla kända vänsterspår. Tiden med Håkan Juholt var lärorik ur flera olika perspektiv, han hade en uppenbar ambition att vrida partiet åt vänster vilket satte fart på krypskyttet både från vänster och höger men av motsatta orsaker.

Tiden med Stefan Löfven är något helt annat, denna tid har istort formats av ambitionen att skydda samhället från högerpopulismen.

Tiden som väntar med Magdalena Andersson blir en hybrid av sin föregångare men med ett tydligt vänsterperspektiv. Denna situation kan bli positiv ur två huvudsakliga perspektiv. För det första blir vänsterblocket mera homogent med en tydlig vänster agenda som är enkel att bemöta från höger. Det som händer då är att utrymmet i mitten blir mera tydlig och gör det lättare för liberala partier att agera och nå ut till sina väljare. Det andra som händer är även att högerpopulismen med Sverigedemokraterna i spetsen hamnar på högerkanten bortom höger och försätts i en position där de behöver förvara sin högerextrema politiska agenda. Här behöver Jimmie Åkesson svara på frågor om varför han och hans parti inte står upp för humanism, frihet och demokrati.

Paradoxalt kan Anderssonskans Socialdemokrater öppna upp för borgerligheten i valet 2022. Henns vänsterambitioner kommer att öppna upp möjligheter för oss Moderater på nästan på samma sätt (Kunna argumentera höger och mötas av vänsterns sämsta sidor, höga skatter, företagarfientligt, bidrag före jobb etc.) som under tiden med Håkan Juholt, med en stor skillnad och det är att Anderssonskan är både kompetent och respekterad inom socialdemokration. Magdalena Andersson kommer inte att avsättas efter 12 månader. Hon kommer sannolikt att leda Socialdemokraterna under överskådlig framtid.

Vaccinera mera


Att s.a.s sätta sig själv i sticket har sällan eller aldrig varit så rätt som idag. Idag finns inget som är viktigare än ett litet stick i armen, allt för en högre mening nämligen att skapa ett samhälle utan Covid-19.

Få små gärningar kan göra så mycket nytta och tjäna så många människor som två små stick i armen. Tiden är mogen att kavla upp, göra sin plikt, lämna över sin arm och låta vaccinet skydda dig och dina medmänniskor från en av alla tiders värsta sjukdom.

.

Stormen 2.0


Att förstå historia är en förutsättning för resan in i framtiden. 1900 talet lärde oss modernismens alla olika delar. 2000 talet har börjat utan ismer, däremot har olösta utmaningar inom modernismen gjort oss levande nutidsmänniskor smärtsamt påminda om dess konsekvenser.

Modernismen var en tillsynes perfekt ism som skulle storma forna tiders samhällen och skapa en idealtillvaro åt mänskligheten. Modernismen omfattar materiell, kulturell och humanistisk utgångspunkt på ett sätt som i det närmaste tondövt möter den verklighet där människan befinner sig i vardagen.

Stormen 2.0 ska vara utformad på ett sätt där det finns möjlighet att använda det fria samhällets fulla kraft att bygga hållbarhet ur alla perspektiv.

Ord som jämlikt, jämställdhet, välbefinnande, kultur, företagande, hållbarhet, klimat o miljö, delaktighet, trygghet, utbildning, jobb och frihet hamnar ofta i den politiska debatten. Det behövs rörelser som når ut djupt till alla i samhället med budskap som väcker känslor av hopp på ett sätt så att alla kan ta del av denna kulturstorm.

Det behöver skapas en ism med förmåga att samla in denna rörelse. Durationismen kan vara ett lämpligt ord att sammanfatta Stormen 2.0. Inte enbart Sverige utan kanske hela Världen behöver en ny ism med förmåga att möta framtiden. Durationismen är kanske den länk som saknas för att komma vidare i såväl våra tankegångar som med våra handlingar.

Evakueringsiver i Afghanistan


Sverige har evakuerat ca 1100 personer från Afghanistan vilket är glädjande och visar på global solidaritet. Nu är det säkert så att Talibanregimerna ser evakueringen som en aktiv möjlighet att skicka ut självmordsbombare och attentatsmän över Världen. Det tycks vara så att Sverige är ett intressant land dit många med dessa ambitioner på något sätt antingen mellanlandar eller ser Sverige som ett land där det är möjligt att söka skydd eller invänta nästa steg i onda planer.

Det är nu ytterst viktigt att alla evakueringar som befinner sig i Sverige får en 100% fastställd identitet. Det får inte vara så att s.k. sovande celler använder Sverige i väntan på att aktiveras, det får inte hända att Sverige blir en bas får denna typ av aktivitet.

Anna Lindh


Ett mord som skakade om Sverige i grunden, utfördes på ett sätt där det fria öppna samhället påverkades i negativ riktning. Det är även en personlig katastrof som ur djupet påverkade dem som stod Anna Lindh nära.

Det som kanske är mindre känt om Anna Lindh är hennes vänsterradikala åsikter. Skrivandes första tanke den dag hon mördades var att motivbilden möjlig gick att hämta i detta landskap. Idag vet vi att motivbilden sannolikt var en annan, men det känns ände intressant att spekulera då terrorattentat är aktuellt på samma sätt idag.

Mycket talar för att Anna Lindh slutat som Sveriges första kvinnliga Statsminister om hon hade fått vara kvar i livet. Det trots att hennes ryggsäck var både tung och vänsterradikal.

Det många inte vet idag är att Anna Lindh spelade en aktiv roll när den Västtyska ambassaden ockuperades i Stockholm 1975. Hon bidrog genom att låta okupanterna bo hos sig dagarna innan dådet genomfördes. Hon användes även som chaufför under och efter det att attentatet genomfördes.

Anna Lindh var ett levande vittne till mycket hemskt som både stannade på plan stadiet och som faktiskt genomfördes. Betänk situationen om hon blivit Sveriges statsminister, vad hade hänt den dag allt detta blir allmänt känt? För nog hade den dagen kommit, vilka som då blivit utpekade är sannolikt dem som har mest att vinna på henns död.

Att spekulera i mordet på Anna Lindh i ljuset ur en alternativ motivbild känns svårt att undvika. Det är skrivandes övertygelse att Anna Lindhs vänsterradikala övertygelse har mörka bottnar som långt ifrån sett dagens ljus.

Att Anna Lindh mördas 9/11 är ett budskap som borde satt fantasin i rörelse hos morduredarna på ett sätt där motivbilden hamnar i ljuset. Nog är det lite väl magstarkt att tro på tillfälligheter i detta sammanhang, lägg där till Anna Lindhs förflutna. Det kan mycket väl vara så att mordet på Anna Lindh är det bäst kamuflerade terordådet av dem alla..

Epoken terrorbalans


Människans samexistens är ett oändligt ämne som ständigt tycks vara motiv till nya krig. Viljan att skapa ett nytt bättre samhälle tycks vara så stark att där alltid finns medlens motiv.

Terrorbalans kan ur detta perspektiv vara en ventil som släpper ut oönskad energi i syfte att successivt hitta lösningar som skapar det mera långsiktiga samhällsbygget.

Allt det som är dysfunktionellt i ett samhällsbygge är att liknas vid energier som alstras men som inte har något uppenbart syfte eller kanske har ett destriktivt dito.

1900 talets varma och kalla krig förbyttes till 2000 talets terrorism men mål och mening är det samma att hantera de delar av samhället där oförmåga och ovilja att hitta kreativa lösningar tvingar in människor i kaos på ett sätt där förnuft och medmänsklighet inte länge är möjligt att upprätthålla.

Det är tänkbart att detta sätt att förhålla sig till människans samexistens kommer att bestå lång tid framöver, men 20 årsdagen efter 9/11 väcker ändå hopp och en tro på mänsklighetens förmåga att skapa medmänsklig samexistens baserad på ömsesidigt respekt. I framtiden ska vi inte behöva flyga in i byggnader med fulltankade flygplan, vi ska inte behöva bomba nationer till stenåldersnivå, det ska var möjligt att hitta andra sätt att bygga upp meningsfulla samexistenser.

En väg framåt är att visa mod, lyfta blicken över politisk och religiös ideologi, se den lilla vanliga människans behov och bygga samhällen därefter. Samhällsbygge är inte en tävling, det handlar om ditt och mitt liv. Vi lever alla på en och samma planet, vi får bara en chans per individ att skapa livet under några få år, så varför inte gör det bästa av situationen.

Den största segern är den när frihet skapas, den största bedriften är när en människa hjälper en annan människa i dess kamp för frihet.

20:e 9/11


Vår tids värsta terrorattentat ”Nine eleven”är något som kanske aldrig komma att glömmas. På samma nivå som Vikingarnas härjningståg, Jesus tid på jorden, Romarrikets uppgång och fall, inkvistationen etc befinner kanske denna unika händelse.

Gemensamt för alla dessa händelser är en hemsk blodig kamp där individer offras i ett tillsynes högre syfte.

Alla vi som tänker i banor av ideologier bör betänka denna situation där övertygelsen i sig är en sak och fundera över den delen där andra människor påverkas av övertygelsens effekter.

Alla ideologier som på något sätt är överordnad individens frihet ur något perspektiv är djupt problematiska och inte sällan leder dessa tankegångar till svåra motsättningar som inte tycks kunna lösas på annat sätt än att liv offras på de höga tankegångarnas altare.

Det land eller organisation som lämnar individen fri att tro, tänka, tala, vara och älska är sannolikt den som är långsiktigt hållbar. Mot detta skall ställas människors uppenbara svårigheter att leva tillsammans utan att hamna i bråk och olika typer av utmaningar.

Religion skapades en gång i tiden i syfte att lösa dessa problem. Det paradoxala idag är att det uppstår bråk mellan dessa religioner vilken som är den bästa lösningen där människor lever tillsammans utan att bråka med varandra.

%d bloggare gillar detta: