Du gamla du fria


När Richard Dybäck skrev Sveriges Nationalsång 1844 fanns säkert inga bakomliggande politiska motiv. Det sägs visserligen att Nationalsången från början löd; Du gamla, du friska. Men ganska snabbt ändrades texten till den version som gäller än idag. Att Sverige skall vara ett fritt land smög sig alltså reda då in i Nationalsången.

Frihet och Sverige de senaste 200 åren är synonymt, den Svenska nationalismen är annorlunda, här finns ett frihetsälskande folk som vanligtvis lever ett normalt liv, är strävsamma, gästfria och rättvisa. Den som älskar Sverige älskar frihet och tvärt om. Vet inte om ett land kan få ett finare betyg än så, kan det vara så att Sverige som nation är oslagbart, att Sverige helt enkelt är världens bästa land att leva i..

 

Nationen Sveriges dag


Symboler som visar vad som är Svenskt har varierat över tid. Inte sällan formas dessa symboler av vad som sker innanför landets gränser. Det fanns en stolt tid då symboler för svenskhet var Volvo PV alt röda sugor med vita knutar. Allt detta har alltid varierat men uppifrån har alltid gult kors på blå bakgrund ömt låtit sig smekas av luftens strömmar.  Det blågula är Sverige, något som följer en urgammal tradition som går att följa ända till Folkungarnas kläder.

Vad är då Svenskt i dessa tider som följer den globala trenden, som manar till rörlighet och gränsöverskridande kontakter? Kan det vara så att det nya och unika i Sverige är frihet och öppenhet, gränslöst engagemang som något nytt och spännande som återigen sätter den Svenska modellen på kartan. Den människa som tänker långsiktigt, önskar sig själv och sin familj ett bra liv, då är Sverige platsen att söka sig till. Något som skapar vinnare på alla sidor, därför är det viktigt att vårda den frihet och öppenhet som är Sveriges värderingar som vi alla kopplar till gult kors på blå bakgrund. Att fira Sverige är det samma som att fira den frihet som finns i Nationen Sverige, symbolen för allt detta är gult kors på blå bakgrund. Nationen Sverige består av Svenskar som med rak rygg och stolthet i hjärtat firar landets fana och frihet. Länge leve Sverige!

 

Frihetens gränser


Det känns tidigt att skriva analyser om det hemska som pågår. Just nu är en tid för sorg , kontemplation och eftertanke. Kanske är det just eftertanken som manar fram detta inlägg, det är viktigt att skapa begripliga referenspunkter även i tider av svåra prövningar.

Terrorismens vapen är inte skenande bilar, bombälten och vapen, deras kraftfullaste vapen är tvivel som riktas direkt mot frihetens gränser. Historien har sett ett stort antal handlingar med detta tema, med ett enda mål och det är att ifrågasätta frihetens gränser.

Skillnaden mellan ett vapen som dödar och ett vapen som berövar en människa dessa frihet är enorm. En terrorhandling som dödar få men som skrämmer ett helt land är terroristens stora dröm.

I ett krig där två parter strider på olika sidor av en konflikt är lättbegriplig för vem som helst. Men ett krig där den ena parten inte har som mål att vinna kriget, utan väljer att förlora det samma, gör det på ett sätt så att anhängare till den vinnande sidans anhängare känner sig ofria, då uppstår ett känslomässigt vacuum. Den uppenbara förloraren bli en vinnare och vice versa, det uppstår en situation som människans känsloregister kan ha svårt att hantera. Det är lite som en massbestraffning där hela samhällen blir känslomässigt påverkade, frågor väcks som inte går att besvara, det går inte att undvika delaktighet, rädslor och tvivel väcks automatiskt, ingen är opåverkad.

Våra moderna samhällen är bra på att bygga försvarsorganisationer, vi har kulor och krut som kan stoppa den ”Lede fi”. Men hur ser det ut när fienden är tvivel och rädslor som riktas direkt mot den frihet som många av oss tar för given? Går det ens att försvara sig mot att bli rädd, då rädslor i sig är ett försvar som hjälper till att bemöta faror och hot.

Nu är det oundvikligt att komma in på ideologi och hur samhällen byggs starka på ett sätt där olika utmaningar kan bemötas. Det är sant att ensam inte är stark, men där behöver finnas en förståelse för att rädslor sprids om den ensamme inte klarar av att hantera skräck, faror och tvivel. Skräck och rädslor blir inte färre för ett de delas av flera. Ett samhälle där många lever ett liv som kollektivt bärs upp är sårbart när det prövas. Med detta menas inte att kollektiva samhällen är något dåligt, det som menas är kollektivismens styrka är också dess svaghet, nämligen att individens frihet kan vara allt för liten för att kunna hantera situationer där friheten prövas.

Liberalismen är en ideologi som lär samhällen var frihetens gräns är dragen. Den berättar för individen vad som krävs för att frihet skall kunna upprätthållas. När frihetens gränser utmanas då skall det finnas ett fysiskt försvar, med den verkliga kampen pågår inom dig och mig. Är du och jag rustade att ta upp kampen mot ofrihetens förespråkare?

 

Liberalismens dilemma


Logik är ett ämne som kräver korrekta grundstenar. I dag pratas det om Liberalism på ett sätt som att frihet är något som antingen är underförstått, självklart eller något som går att kräva av alla i dessa tider. Det är helt acceptabelt att förfäras över ojämlika förhållanden, orättvisor och otrygghet etc, men att titta närmare på grundläggande samhällsproblem ur ett frihetsperspektiv är handlingar som mycket sällan utförs.

Politik är ett oändligt ämne, pragmatismen är lätt att skapa ett förhållande till, dagens politik är ur ett ideologiskt perspektiv mycket utav en ur hand i mun verksamhet. Att hitta evidens i forskning och framsteg är något som vuxit fram ur Marxismens skeva människosyn. Människovärdet är ingen vetenskap, som Liberal är människovärdet det högsta värde som politiken har att förvalta. Människovärdet är den frihet en individ kan påverka med sin unika förutsättningar. Det är inte människovärdigt att känns sig otrygg, ofri, utanför eller ojämlik osv. Liberalismen är inte ett utryck för velighet eller obeslutsamhet, den är en kraftfull politisk ideologi som rycker tag i människors vardag.

Ofrihet är inte att vara utan pengar, hus eller tillgångar, utan det handlar individens plats i samhället och hur utrymmet låter sig påverkas. Det finns inga motsatsförhållanden mellan frihet, ansvar och otrygghet. Allt är en fråga om att hur frihet används av individen. Den som använder sin frihet på ett ansvarslöst sätt känner sig säkert otrygg. Här gräver populisterna fram sina argument, här lastas individens ansvar över till att bli ett växande samhällsproblem, så förflyttas individens frihet över till att administreras av en växande samhällsapparat.

På område efter område kan Liberalismen verkligen göra skillnad. Idag när alla ser sprickorna, felaktigheterna med Socialismen och Marxismen, då behövs Liberala krafter som tar flera steg framåt. Här finns en stor arena som verkligen behöver hungriga Moderater som är redo att ta kampen för frihet. Det är med stor lust som kampviljan för mera frihet, likt den kamp som utfördes under 1900 talets sista del, börjar återigen vakna till liv. Idag som då, finns faran både till höger och vänster om oss frihetsälskare, vi rev järnridån, drev bort röda faran, skrämde fega Nazister på flykten, då borde dagens utmaningar gå som en dans..!

 

Annas Moderater


En ledare måste få tid att forma sin ledarstil, det är inte sällan så att det behövs några kriser innan ledaren hittar sin stil. Svårigheten handlar om tålamod, en ledare bedöms inte sällan av organisationens med och motgångar.

När det handlar om Anna är det kanske så att fördomen handlat om att bära upp ett tungt ok från företrädaren. Skrivande ser i Anna en ambitiös ledare som brinner för sin uppgift. Men kanske är det så att viljan är starkare än den bild som skapas i väljarnas medvetande. I folkmun handlar det om att växa i den kostym som är tänkt att fyllas ut. Men sanningen är den att allt handlar om att slappna av och våga visa upp flera olika sidor av sin personlighet. Här finns ingen mall, här finns inget rätt eller fel, här finns bara mod att våga vara så personlig som möjligt. Hitta spåret till väljarnas hjärna och hjärta, något som skrivande inte kan se någon mera lämpad. Det finns i stort sett bara ett enda önskemål från skrivandes sida och det är de stora visionerna och mera ideologi, hur ser Anna på sitt framtida Sverige, hur ser drömmen ut?

Det finns en risk med att prata praktiskt om jobb, välfärd och trygghet om det inte byggs in i en personlig vision. En modern ledare behöver kosta på sig att vara personlig och visa dynamik, inte enbart vara duktig och effektiv. Så Anna, våga vara mera Anna, det vinner vi alla på…

 

 

Anna, du har mitt stöd! 


Vet hut, är två ord som flera i M behöver beakta. Vi moderater står över småaktighet och falskspel, sånt trams hör inte hemma i partiet. Det är sånt som andra sidan får hålla på med, medans vi moderater bygger framtidens Sverige. 

Politik är ett tufft jobb, skrivande har levt ett ganska långt liv, höga berg och djupa dalar är vad det blåa livet har inneburit, precis just nu är en dal som skall passeras. Det är precis just nu som vi Moderater skall visa oss värdiga att ha en ledare som Anna. Vi får aldrig en andra chans, det är nu eller aldrig. Valåret står för dörren, Anna är vår statsministerkandidat, nu är det vi medlemmar som skall göra jobbet, sluta tjafsa och se till att Anna blir Sveriges första kvinnliga statsminister.. 

MP-skådespel utan publik


Sällan har ett parti utan opionstöd, verklighetsförankring och egen agenda fått så mycket uppmärksamhet som MP. Som inte det är tillräkligt har partiet dessutom vänt sina heliga frågor och sina få väljare ryggen. Frågan är om det finns fler sätt att missköta ett politiskt parti, än alla blundrar detta parti och dess ledning visat upp under tiden som regeringsparti. 

Det finns ingen värdighet att försvara, den som lämnat sina rötter i tron att hitta något bättre lär bli varse en krass verklighet. Helt plötsligt finns inget kvar, det är som att ta ett kliv rakt ut i luften. 

Finns då något som kan rädda MP från att ramla ur Riksdagen? Det enkla svaret är sannolikt, Nej.. Men det är såklart inte så enkelt, det finns vissa vägar som leder partiet i en annan riktning. Frågan är såklart även varför denna blogg har intresse av något sådant?

 MP driver frågor som Moderatena haft på agendan under åtminstone 70 år, men ur ett annat perspektiv. När de kollektiva ideologierna vann mark under 1900 talet behövdes inte mycket IQ för att räkna ut det som var på väg att hända. Att centralisering, subventioner och rovdrift på land och till havs skulle få katastrofala effekter, är ingen överraskning utan snarare en logisk följd. Det fanns i stort sett många och goda orsaker att bekämpa röda farans Marxism och Socialism ur alla perspektiv. Det är en gåta att inte så värst många fler än någon få kloka Moderater förstod vad som var på väg att hända. Vi tog kampen då som idag, skrivande ser det som att det budskap vi inte lyckades vinna opinion med då är dagens Miljöparti.