Nyanserad debatt för inkludering


Att bygga trösklar och hinder är sällan en väg till framgång, så är det i samhällen och så är det på nästan alla ställen där något skall vara inbjudande. Svensk politik måste skapa förutsättningar så att fler kan delta som aktiva samhällsbyggare. Det håller inte med vänsterpolitikens utslagningshets, när Sverige nu står inför en historisk utmaning att bygga ett samhälle för alla, då krävs nya politiska initiativ. Moderaterna har alltid, och skall alltid stå upp för människovärdet, det är så den lilla människan tillåts börja sin resa i livet. Det är Moderaternas ideologiska jobb att underlätta för alla som vill och kan skall kunna börja sin frihetskamp. Det är på frihetens sida som det går att hitta oss Moderater, vi tror på vad en fri människa kan göra med sin roll i samhället och hur denna roll får samhällen att blomma och växa sig starka.

Vi tror inte att det finns några begränsningar för den som kommer igång med sin frihetskamp. Det kan vara precis vem som helst, kön, hudfärg etc har precis ingen som helst betydelse för den som tror att frihet är något att kämpa för. Det är kampen för frihet som är livets grundläggande värde, den som tror sig ha frihet vet att det alltid finns med frihet att hämta för den som jobbar hårt och tror på det som friheten skapar.

Men frihet har inte samma värde för den som inte kan dela friheten med andra människor, det många fria och frihetsälskande människor kan utföra tillsammans är så oändligt mycket mer, det är så rädslor och tvivel hanteras, det är så modiga människor möter omvärlden och det är så omvärlden förstår att den är välkommen.

 

 

Låt Löfvén försvara skattehöjningar


Sveriges stora utmaning idag är att för många invånare befinner sig i utanförskap, ett utanförskap som dessutom växer. Sveriges Rödgröna regering löser detta genom att göra det mera lönsamt att leva på bidrag samt genom generellt höjda skatter på jobb och egenförsörjning.

Att denna Rödgröna lösning leder till sociala problem, otrygghet och ökad kriminalitet behövs inte doktorsgrad i sociologi för att se denna koppling till att utanförskapet idag växer. Det är ett självklart förhållande som Stefan Löfvéns Rödgröna regering måste pressas om att besvara, han måste få en följdfråga på sina påstående om att skattehöjningar löser alla samhällets och välfärdens problem. Det behöver komma fram i debatten att höga skatter, höga trösklar in i samhället leder till utslagning och sociala klyftor.

En Svensk livsfilosofi


Under senare tid har det importerats diverse olika livsfilosofier till Sverige, för att nämna några så finns Yoga, Meditation, New Age osv. Det får vara hur som helst med denna sak, men det är anmärkningsvärt att ett land som Sverige behöver importera livsfilosofier från länder, där dessa filosofier inte på något avgörande sätt får urspungländerna att blomstra.

Förhållningssättet borde vara det omvända, då resten av Världen har så oändligt mycket att lära av Sverige. Det behövs inga djupare spadtag för att gräva fram en Svensk livsfilosofi som skulle göra underverk vart på Jorden den än exporterades.

Idag är det kanske inte många som minns Lutherismen, hur konstigt det än kan låta så är Sverige idag mycket präglat av denna ism. När Martin Luther spikade upp sina 95 teser den 31 oktober 1517, vilket blev den gnista som satte igång reformationen, då tog utvecklingen fart i riktning mot mer frihet. Då formades samhället i en riktning som vi än idag har stor nytta utav. Det kan vara ett långskott, men dagens samhällsbild är likartad. Det Svenska samhället är på många sätt en god skapelse, kanske är det så att några 95 teser inte är rätt väg att vandra, men reformer som underbygger framväxandet av en ny samhällsordning kan mycket väl vara på sin plats.

Dagens stora utmaningen med att skapa ett inkluderande samhälle är i behov av ett reformarbete som mycket väl kan liknas vid det jobb som utfördes Martin Luther under 1500 talet. 1900 talets vänsterideologier behöver utmanas med nytänk och Borgerligt reformarbete, vänsterpolitikens inhumanism kan t ex inte fortsätta med att stöta ut människor ur samhället, det är inte hållbart med tröskelsamhället, det är inte heller hållbart att använda skattepengar till att bygga upp inlåsningseffekter som i förlängningen skapar bidragsberoende och sociala välfärdsfällor som långsiktigt leder ut ur samhället.

Ny moderna reformer med en inkluderande agenda behöver skapas på ett sätt där de träffar människor på bred front, det handlar om att understödja aktivitet, kreativa och initiativ, samtidigt som allt sammantaget är lönsamt för individen, det måste helt enkelt s.a.s löna sig att genomföra ansträngningar.

För att anknyta till detta inläggs inledning så är Sverige ett bra land där många lever ett gott liv, men tiden är inne för nästa stor steg, det handlar om att våga ta ett steg till ökad frihet. På samma sätt som Marin Luther som såg fördelar med att bryta sig loss från den katolska kyrkan under 1500 talet, har Sverige idag mycket att vinna på att lämna vänsterorienteringen från 1900 talet, därför behövs ett samhälle med större frihet på alla plan.

 

Tid att ge nytt liv till Alliansen


En svår mandatperiod lider mot sitt slut, en tid som inte varit lätt för denna blogg som har ett klappande frihetshjärta. Det har varit en tid som pendlat mellan smärta och hopp, det har varit en tid där denna blogg inte så värst ofta fått höra Moderata företrädare sjunga frihetens toner. Istället har det varit en smärtfylld upplevelse där ofrihetens alla rädslor tillåtits komma till tals och skymma Humanismens alla värden. Det har varit en tid som gjort denna blogg uppriktigt orolig om vart Sverige är på väg, att ofriheten släpps lös och frigör rädslor, tvivel på ett sätt som allvarligt kan skada den öppna samhällsmodellen. Brösttoner har kommit både från bruna skjortor, från höger och från vänster, det har svingats med ord och uttryck i den Svenska samhällsdebatten som gjort ett den varit nödvändigt att känna efter så att öronen inte fallit bort.

Det är nu ytterst viktigt att Svenska väljare får ett Borgerligt alternativ att ställa mot all denna galenskap, ett alternativ som beaktar Humanism och medmänsklighet, låter friheten återigen få en tydlig företrädare. För det är nu som framtidens stora utmaningar skall lösas, det behövs en politik som tar dagens stora utmaningar på allvar, hur skall vi hitta nya medarbetare i välfärden, minskat utanförskap, nya jobb, jämställdhet och större trygghet. Detta kan enbart ske genom att på allvar ge Alliansen chansen..

 

Ledaren på plats – Nu börjar jobbet..


Att ta sig upp för en brant backe när krönet nalkas ger alltid extra energi, men när man är mitt i branten och ser att det bli ännu mera brant, är en mental utmaningen mer än en fysisk dito. Ulf Kristersson ledarskap i Nya Moderaterna är en mental utmaning på många olika plan.

Kanske är det så att den stora utmaningen är att inte fastna i olika förklaringar om vad Moderaterna vill göra med sin politik, våga vara tyst och låta motståndare falla på eget grepp, låta bli att stångas med diverse olika spelteorier och regeringsunderlag. Ulf Kristersson skall visa pondus, stå över ”ur hand i mun” ideologiers käbbel och visa kraften i Liberalismens dynamik, humanism och drivkrafter.

Ulf Kristersson har alla möjligheter att från denna position skapa kraftfulla reformförslag som på allvar tar sig an samtidens alla stora utmaningar, han kan helt enkelt blir en storslagen ledare för Moderaterna som lyfter Sverige till nya framgångar.

Kristerssons nya M


Att heta Ulf Kristersson och tillträda som Moderaternas nye ledare är sannerligen en grannlaga uppgift. Valet som står mellan att förvalta en nedåtgående trend eller skapa något nytt som kan blir bra i framtiden, är inte en tacksam situation.

Denna blogg tycker att valet är enkelt, Ulf Kristerssons nya ledaskap skall handla om att bygga upp en tydligt ideologisk linje. Denna blogg vill se tydlighet, ideologiska initiativ som visar upp en tydlig Liberal väg, det skall handla om frihet på alla plan som leder till en inkluderande samhällsbild. Det behövs många nya jobb, fler företag och så många nya reformer inom välfärdens område.

I ljuset av dagens läge i opinionen bör valet 2018 behandlas som ett rundningsmärke, självklart med stort focus, men valet bör vara ett led i en process med tyngre målsättningar längre fram i tiden.

Ideologisk renlärighet med focus på vad som är Moderaternas idépolitik är långt mycket viktigare än focus på olika regeringsalternativ, vi måste våga stå upp och visa vad som är vår politiska kamp, vilka utmaningar denna politik är tänkt att lösa. Vi Moderater skall jobba med att hitta effektiva lösningar på samtidens stora utmaningar, med den ideologiska grund som alltid varit vår. Det får inte finnas minsta lilla tvekan om vad en röst på nya Moderaterna innebär, att det är en röst för en statsminister med förnamnet  Ulf..

Gärna fler poliser, men helst färre brott.


Det finns idag ingen självklar koppling mellan fler Poliser och färre brott, snarare är det så att förhållandet är det motsatta. Ett ökat focus på miljöer där brott växer fram är ett mycket välkänt grepp som tydligen ofta glöms bort. Det är inte så att Poliser förebygger brott, Polisers huvudsakliga arbetsuppgift är att utreda redan utförda brottshandlingar.

Det är nu tid att börja jobba med Polisen på ett sätt så att antalet potentiella brottshandlingar blir färre. Som det är idag ökar antalet brottsliga handlingar som anmäls, det är en utveckling som i grunden är djupt problematisk. Den uniformerade delen av Polisens verksamhet står idag inför stora utmaningar, det är inte en självklar koppling att fler Poliser som jobbar ute i samhället gör att brottsligheten minskar. Dagens brottslighet växer fram i miljöer som av tradition är svart att hantera med uniformer och blåljusen. Dagens grövre brottslighet har ingen egentlig koppling till samhället i andra avseenden än att den utförs i Sverige, det är därför viktigt att skapa reformer som styrker samhällets sociala tentakler på ett sådant sätt att utanförskapsmiljöerna inkluderas.

Det bör vara möjligt för samhället att ta kontakt med miljöer där det föreligger risk för att brott kommer att utföras. Ett beslut som kan vara möjligt att fattas i domstol, något som kräver en korrigering av Sveriges lagstiftning. Idag krävs en ganska tuff prövning för att t ex en husrannsakan skall få utföras. Det bör även vara enklare för Polisens utredare att kontrollera försörjning och tillgångar hos individer som befinner sig i miljöer där det finns risk för att brott kommer att begås.

Det är oundvikligt att inte prata om utanförskapet i dessa sammanhang, det är här många brottsliga handlingar tar sin början. En politik som gör det enklare att vandra från utanförskap till innanförskap är en kanske den bästa brottsförebyggande handlingen, men då krävs att Moderaterna visar vägen med en politik för ökad frihet och valfrihet. Göra det lättare och mera lättåtkomligt att ta det där första jobbet, göra det lönsamt att utvecklas på arbetsplatsen.