Människovärdets okränkbarhet


Många tror att när något upplevs vara fel, då är det samhället som brister. Jämställdheten är ett sådant exempel, kvinnor upplever sig vara kränkta av män utifrån en sexuell natur. Många frågar sig, vad gör samhället, det utmålas syndabockar, huvuden rullar till höger och vänster. Ingen lyfter de tunga frågorna som borde vara uppenbara, är det verkligen enbart en fråga om jämställda villkor i samhället, är det inte istället en djup värderingsfråga som kräver visdom och eftertanke?

Förhållandet mellan den som kränker och den som blir kränkt är en filosofisk/ideologisk utmaning som vissa tycks tro går att lösa med en strid där en part slutligen står som segrare. Dagarna har låtit visa via diverse olika kampanjer att en kamp kan vara vägen framåt för Jämställda förhållanden mellan man och kvinna.

Som Liberal handlar detta om betydlig mer eftertanke än så, den som blir nyfiken att inhämta ny kunskap i detta ämne, då finns kunskap att hämta på nivån där Människovärdet behandlas. I ett samhällsklimat där polariseringen är en allt mera legaliserad debatt ton, då sker förskjutningar av människovärdet. Går det att framföra en hållning som nedvärderar vissa människor i Sverige, då kommer detta att smeta över på andra områden i samhället som bygger på Människovärdet.

Det är Moderaternas politiska kamp att slå vakt om frihet och Människovärdet, det handlar om varje människas unika människovärde, den kamp som aldrig för avstanna för då kan Me Too drabbas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När populism blir verklighet


Hässleholms kommun kan få ett uppvaknade bortom alla farhågor, det kan blir här som populismens galenskap kan få ett ansikte. Det är här Sverigedemokraterna kan få igenom sin första budget, det är djupt olyckligt och med stor oro som denna blogg mottager detta skakande meddelande. Nu verkar det visserligen beror på diverse olika Parlamentariska orsaker till att olyckan varit framme i Hässleholm, men det kan få ändå fungera som ett avskräckande exempel. Att önska förändring på grunder som är uppkomna ur Rasism och Nazism är en önskan som inte bör bli verklighet. Hela detta spektakel måste få ett slut, det är inte värdigt ett fritt öppet land som Sverige att utsätta samhället för dessa enorma risker.

Vi Moderater måste sätta stopp, vi måste ta ställning än mera tydligt för det fria öppna samhället, visa att det är Humanism, Frihet och Människovärde som alltid måste komma i första hand. Det är nu vi måste visa mod och sätta stopp för feghet, missunnsamhet och småaktigt tänkande. Det handlar om vilket samhälle som skall lämnas över till våra barn, det gäller att kunna se dem i ögonen och berätta underbara historier om medmänsklighet och storslagna handlingar där kärleken i slutet avgår med segern..

 

Feminismens moment 22


Krig kan inte vinnas, enbart förloras. Alla kamper har minst två parter, men det kan inte vara mänsklighetens mening att vandra framåt genom intern kamp. Den enda kamp som tjänar mänsklighetens intresse är kampen för frihet.

Ofriheten är sällan större än när två parter utkämpar strider, att sen dessutom strida för en sak som i grunden motarbetar sitt eget syfte, då handlar det om dårskap.

För att bli mera konkret så handlar det om Feminismens syn på förhållandet mellan man och kvinna. Denna blogg är en trogen anhängare till Liberalismen, inom denna ideologi finns enbart kampen för frihet och hur den bäst skall skyddas, understödjas och tillåtas växa sig stark.

Jämställdhet är en kamp för frihet, inte vilken frihet som helst, utan en kamp där könsroller byts ut mot framväxten av fri män och kvinnor som klarar av att balansera sina liv, där frihetskamp och harmoni bygger på att styrkor och svagheter hanteras på ett sätt så att de kompletterar vandra.

Nu är tiden mogen att verkligen ta jämställdheten till nya nivåer, men då håller inte Feminismens kontraproduktivitet. Då krävs att frihetsälskande Moderater tar ton i debatten. Det är tid att skapa skarpa reformer som leder till Jämställdhet, där man och kvinna får samma förutsättningar från vaggan och genom hela livet.

 

 

 

Ideologiska utmaningar att lyfta


Ideologi är ingenting om den inte kan kopplas till verkliga händelser i livet. Långa tider där populismen ur hand i mun realitet tenderar att urholka människovärde och djupare tänkande. Denna tid är ett sådant exempel, många av dagens kända och okända utmaningar har sin rot i en mer eller mindre genomtänkt tanke. Skola och lärande, vård och omsorg, sundhet och hälsa, miljö och hållbarhet, liv och lust är exempel på sånt som inte mår bra av att under långa tider sköta sig själv utan hjälp av ideologens djupare perspektiv.

Allt tänkande är inte nödvändigtvis av godo, däremot kan med stor säkerhet sägas att motsatsen är långt mycket värre. Att inte tillåta sig fördjupningar är ett söka ett grunt liv som inte sällan handlar om snäva växlingar mellan hopp och förtvivlan.

Tidens själsliga och kroppsliga sjukdomar lämnas idag till sjukvården att hantera. Att söka läkande ur tänkande och fördjupning, att tillåta sig reflektera över händelse och orsak är idag ansett som ett sätt att skuldbelägga och svartmåla. Men den som ger sig denna tid, kommer snart finna att djupare förståelse som skapar andra perspektiv är ett spännande sätt att bemöta vardagens alla utmaningar.

Denna blogg är vigd till Liberalismen, frihet i alla dess olika former är den heliga medicin som ur det djupare perspektivet, kan skapa ett samhälle med helt nya verktyg där människan och dess värde får helt nya förutsättningar. Frihet är den kraft som får människan att växa, här finns allt det som skapar det goda och njutningsfulla livet, det gäller för den som vågar gå en kamp för att låta friheten växa fram i tillvaron.

Den som har kunskap är fri, den som är frisk är fri, den som har förmåga är fri, den som har ett socialt sammanhang är fri, den som har frihet kan få ännu mer frihet med rätt beslut i vardagen. Den som har allt detta har handlingskraft som väcker nyfikenhet och förundran i tillvaron som gör att friheten växer ännu mera, en kraft som kan växa och hjälpa andra till mera frihet osv.. osv..

 

Partiledardebatt, eller Kristersson show. 


Allt talar för en trevlig kväll med partiledardebatt. Som moderat är detta numera ett angenämt nöje att beskåda debatter på tv. Det ser verkligen ljust ut på alla fronter, att ha vind i ryggen som moderat är ingen vanlig upplevelse, det är något som behöver upplevas under en tid för att det skall kännas bekvämt. 

Ulf Kristersson tycks vara på god väg att en moderaternas stora ledare, vilket såklart är glädjande på alla sätt, men där finns ändå frågor som förhoppningsvis får sina svar under dagens debatt. 

Nu krävs att ta tydlig ställning för Alliansen, öppna dörrarna på vid gavel och bjuda in till samarbete. Det är också viktigt att vara tydlig med att det är fyra Borgerliga partier som söker väljarnas mandat att styra Sverige i framtiden, att det handlar om ett icke socialistiskt alternativ, ta avstånd från alla typer av främlingsfientlighet, rasism och National socialism. Det är längs denna väg som Alliansen för chansen regera Sverige.. 

Vägen ligger öppen till det nya Sverige


Att se en väg behöver inte vara kopplat till att vilja fördas längs den samma, men nu känns det oundvikligt att färden tar sin början, nu är tiden att släppa det gamla och invanda, låta framtiden gripa tag i kropp och själ.

Ett smörgåsbord med utmaningar ligger och väntar på dem som tror på ett expansivt, framgångsrikt framtida Sverige. Inget kommer av sig själv, det är ett stort steg att drömma om framtida framgångar, men det är ett ännu större steg att börja jobba för ett förverkligande.

Nu får det vara nog med gåtfullhet, för det första handlar allt om inkludering och nya jobb. Sverige har ett stort och växande utanförskap att bekämpa, som en överrubrik, under denna rubrik finns ett stor antal underliggande rubriker som består av lag och rätt, en Skola för alla där alla lär sig, Jämställdhet, Folkhälsan – Leva ett hälsosamt liv med kost och motion, bidragssystemet och mycket annat.

Sen finns en sak som borde varit på agendan under lång tid och det är det Svenska samhället ur ett positivt perspektiv. Sverige är ett fantastiskt land med nästa oändliga möjligheter för den som vågar tro på det öppna fria samhället. För det är precis det som allt handlar om, det är en fråga om tro. Denna blogg påstår att 99% av allt som sker i Sverige är positivt, de flesta i Sverige lever goda liv.  Men det förtar inte att det finns stora utmaningar, efter skapandet av förutsättningar att kunna se saker och ting ur positiva synvinklar handlar mycket om att bejaka frihet och de drivkrafter som skapar och genererar värden. Det är mycket som talar för att valet 2018 kommer att handla om förhållandet mellan bidrag och drivkrafter. Det måste löna sig att jobba, det måste löna sig att ta nästa steg i livet, oavsett om det handlar om att går från utanförskap till innanförskap eller att ta det där lyftande steget, gå en utbildning som skapar nya förutsättningar i livet.

Det är med Moderaterna som denna typ av frihet kan växa fram och det är med Alliansen som alla bjuds in i dansen..

 

 

 

Kristersson lyser upp vägen


Med en självklarhet som överträffar alla förväntningar driver ledare Kristersson sitt parti i riktning rakt i in i framtiden som ser ut att blir en god dito. Ideologisk på ett sällan skådat sätt framstår han som en Moderat med en mycket tydlig agenda. Svåra ämnen som tiggeri, migration, invandring, jämställdhet och utanförskap blir som vax i händerna för vår nye ledare.

Det kan mycket väl vara så att med Ulf Kristersson som ledare får Sverige en helt ny politisk dimension, där dessa utmaningar får nya ingångar som skapar underlag för helt nya angreppsvinklar. Att det är ur ett Liberalt perspektiv som Ulf Kristersson ser ett framtida Sverige får denna blogg att vibrera av lycka, känna inspiration och ser fram emot många nya inlägg med ideologiska och filosofiska vinklar.