Curling-föräldrarnas barn


Välfärd till varje pris. Allt till alla. Var det verkligen bra tankar. Visst, låter det bra. Nu kommer fakturan i dubbel bemärkelse. Först i form av en rödgrön regering som tror att samhällets alla utmaningar handlar om skatteintäckter. Sen kommer problem i välfärdens andra generation. Ungdomar som inte finner någon mening med att anstränga sig. Som inte fått förmånen att lära sig hur en människa fungerar.

Förståelsen om hur samhället fungerar måste kanske ställas på högkant.  Sannolikt går det att spåra ”välfärdsfällor” i nästa alla samhällsutmaningar som kommer att uppstå och som redan idag existerar.

Ett sådant exempel är ett växande utanförskap i förhållande till låg ränta och låg inflation. Det växande utanförskapet gör att samhällets kostnader för att försörja inaktivitet skjuter i höjden. Vilket i sin tur skapar oönskade effekter på marknaden. En växande skapa människor som försörjs via bidrag grundlägger att efterfrågan bromsas. Det i sin tur skapar effekten av att fler och fler väljer att söka krediter. Det bygger en lånefinansierad samhällsmodell som är som gjord för att skapa bubblor i ekonomin.

Men det är inte allt. I botten finns något helt annat. Här finns helt andra problem som grundlägger dessa effekter. Det handlar om tron på sig själv som en presterade individ. Curling-föräldrarnas äldsta barn är idag 30 års åldern. Det sägs att landets fallande skolresultat handlar om bristande skolresurser. Men det är att förenkla utmaningarn i mycket grova drag. Sanningen är kanske den diametralt motsatta. Att det satsats för mycket pengar på fel saker i skolan. Kanske bygger det på ett grundläggande fel-tänk. Resurser och ideologisk kraft har satsats på att bygga en trygg och bra skola där alla skall trivas. I stället för att låta skolan följa individens behov och succesivt bygga en skola där alla kan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Det handlar inte om att låta alla göra som de vill och önskar. Det handlar om att hitta samverkansformer med en minsta gemensam nämnare som låter alla växa utifrån ett unikt perspektiv.

Curling-generationen berövade sina barn denna möjlighet genom att beröva sina barn lyxen av att få utvecklas genom att lära av sina misstag. Det handlar om en klassikt ”välfärdsfälla” som lurar utövaren att tro det finns universallösningar på alla problem som passar alla. I grunden handlar det också mycket om en övertro om vad som kan köpas för pengar. Då blundar man helt för vad som egentligen är värdeskapade effekter. Mycket få människor blir rika genom att kvittera ut en dagslön. Värdens skapas först när en större mängd människor bestämmer sig för att skapa värden, som kan är värdefulla för andra människor än dem som befinner sig i gruppen som skapade den värdeskapade effekten.

Välfärden däremot för ekonomin i motsatt riktning. Människor som inte skapar tillräckligt mycket värden är mottagare av värden som inte har något värde för människor utanför den värdeskapande gruppen.

Tiden är kommen att omvärdera vad som är välfärd. Det måste upp på debattagendan hur värden skall hanteras i samhället. Det måste redovisas hur mycket utanförskapet verkligen kostar. Det finns sansade bedömare som pratar om att utanförskapet årligen kostar det Svenska samhället ca 200 miljarder kronor. På samma sätt måste man kanske titta på den Svenska skolan. Är det kanske så att den Svenska skolan bedrivs på ett sätt som skapar en grund för ett växande utanförskap? Är det kanske så att sjukvården och sjukförskringen i själva verket gör folk sjuka och i förlängningen är en utanförskapsgenerator?

Som sagt, finns någon som är beredda att ta upp kampen för ett utanförskapsfritt samhälle? För en hållbar välfärd även i framtiden är det hög tid att agera nu…

 

Barn har vi alla varit


Säg den som inte påverkas om ett barn inte mår bra. Vi hör ständigt hjärtskärande historier som handlar om vuxna som genomlevt en svår uppväxt. Senast i raden hörde jag en intervju med Kicki Danielsson där hon berättar om hur hon bokstavligt talat slitits i från sina biologiska föräldrar. Hon berättar hur hon i hela sitt liv brottats med dåligt självförtroende, sannolikt beroende på de traumatiska upplevelser hon fick genomlida när hon skildes ifrån sina biologiska föräldrar.

Dagens politiska debatt har kommit lite vid sidan av det som verkligen är viktigt, när det kommer till omsorgen av våra barn och ungdomar. Ideologiskt svingas frågan om privat eller offentlig skola. Vi ser idag skolor gå i konkurs, läggs ner eller så stängs de av skolinspektionen.

Men skolor är ändå bara skolor. Det som finns där inne i verksamheten är ämnen, som tydligen inte ligger på topplistan över intressanta att debattera.

Kanske är det som så att det behövs lite mer av barnens perspektiv. Kanske blir frågan om privat eller offentlig skola mindre viktig i detta perspektiv. Kanske är det så att vi då ser helt andra sidor av begrepp som mobbing, pennalism, betyg, läs o skivsvårigheter etc. För allt detta handlar om de människor, som skall vara med om allt det som idag utspelar sig i det vi alla brukar kalla för den Svenska skolan.

För inte är det väl så att vi vuxna alltid vet vad som är bäst för våra barn. Det kanske t.o.m. är så att vi allt som oftast har svårt med att veta vad som är bäst för våra barn. Vi skiljer oss och ser ibland till att trassla till det ordentligt för våra barn. Men när det kommer till att spela den s.a.s. vuxna vuxenrollen, gör vi inte allt för sällan det på ett sätt som vi tror är bra för våra barn. Inte för att vi väljer att spegla det genom barnens vilja och önskemål, utan vi gör det snarare på ett sätt som speglar hur våra förhoppningar ser på utmaningen.

Inte för att jag vet speciellt mycket om vilka möjligheter man har som elev att vara med och framföra sina synpunkter vid förändringar i skolan.  Har vi verkligen idag kanaler för att plocka upp vad eleverna tycker inför förändringar och ger dem laglig rätt att vara med i beslut som rör deras vardagliga omständigheter . Var befinner sig te x elevperspektivet vid de skolor som under året gått i konkurs, blivit nerlagda eller stängts.  Ambitiösa värdegrunder skrivs årliga vid alla skolor privata som offentliga.  Vuxna skriver ner det som man hoppas skall kunna göra skolan till en tryggare och bättre plats att vara på för alla. Men tittar man sen på själva utfallet utspelar sig i många fall en helt annan verklighet. Den ambitiösa värdegrunden framstår då som en s.k. papperstiger. Jag vill med detta inte på något sätt säga at det är fel att skriva ambitiösa värdegrunder. Problemet uppstår när det kommer till att validera dessa värdegrunder. Kanske är det så att skolan får ägna lite mera tid åt elevperspektivet. Varför inte ett ämne som hanterar livsfrågor.

Barn har i alla tider hamnat i situationer där de far illa. Det går antagligen inte att bygga ett samhälle där alla barn alltid mår bra. Men det går att börja jobba med frågor som skall ligga till grund för att alla barn skall kunna få bästa tänkbara förutsättningar. Antagligen är det så att de satsningar man gör ur ett samhällsperspektiv, för att barn skall få bästa tänkbara uppväxt, är den satsaning som ger den största avkastningen.

Att som vuxen ha en tendens att glömma sin uppväxt är absolut inget ovanligt. Men nu står vi inför tider där vi måste bygga en skolan som verkligen speglar våra barn och deras kamp med att vandra mot ett vuxenliv, under trygga och omsorgfulla omständigheter, där barnens bästa måste vara ledstjärnan.

%d bloggare gillar detta: