Moderaterna


När Rödgrön röra och bruna knektar tar politisk ton, behövs måttfulla Moderater mer än någonsin. Sverige står idag inför gigantiska utmaningar. Som vanligt när något nytt är i cirkulationen blommar paradoxerna och läggs på hög. Nu när välfärden behöver stärkas båda vad gäller nya aktiva individer och mer resurser, växer politiska krafter som säger den direkta motsatsen. Landets styrs av en rödgrön regering som har för avsikt att sätta sprätt på samhällets resurser samtidigt som det riktas aktiva insatser som slår ut människor ur samhället. Framväxten av nya jobb bekämpas med näbbar och klor. Skatter riktas att bekämpa initiativ som leder till högre utbildning och extra arbetsinsatser. Bruna krafter gör sitt yttersta att hindra och separera människor från olika kulterer att bli aktiva samhällsbyggare i Sverige.

Det är här vi Moderater har en mycket viktig roll att spela. Det finns ett universalmedel, och det är frihet. Men vi Moderater har så mycket med att erbjuda. Vi står upp för individens frihet och individens förmåga att växa oavsett var, vem, hur och när denna process skall ta sin början.

Det är såklart alltid viktigt att kunna växa som individ. Men i en situation där 500 000 nya jobb måste skapas och 300 000 nya Svenska skall integreras i samhället, samtidigt som 1 000 000 Svenskar befinner sig i utanförskap, behövs att vi Moderater tar ett stadigt grepp om samhällsutvecklingen. Slår vakt om frihet, säkerhet och drivkrafter på ett sätt som lyfter upp samhället till nya sociala och ekonomiska framgångar.

Det handlar även om välfärdens framtid. Välfärden bygger på, att alla som har förmåga att bidra, skall vara aktiva som samhällsbyggare. Det handlar även om samhällets förmåga att bjuda in alla Svenskar som aktiva samhällsbyggare. På samma sätt som den måste vara lönsamt att aktivera sig så som samhällsbyggare.

Det behövs nya reformer som aktivt ser, hör, känner och förstår varje individs villkor. Sätter på ”kartan” vad som krävs för att alla Svenskar skall nå sin fulla potential. Sätter fingret på de faktorer som hindrar Svenskar att bli och långsiktigt trivas och må bra som aktiva samhällsbyggare.

 

 

Ständigt denna frihet..


Frågan är vilka som är minst frihetsbejakande, feminister, kommunister, socialister, nazister eller Islamister. Varför skall det vara så svårt att låta människor vara fria att tycka, tänka, uttrycka, ligga etc. etc. Det är alltid i en Moderats intresse att ständigt jobba för största möjliga frihet utifrån alla tänkbara perspektiv. Det kan tyckas att frihet är enkelt. Men den som kan sin ”Värld” vet att så är inte fallet.

Frihet är det minst självklara av alla ämne. Men det är nog så att frihetsfrågan är ett ständigt område att debattera när det kommer in på förhållandet mellan man och kvinna. Då handlar det relativt mycket om vad samhället ser som jämställdhet i förhållande till vad individen gör för att tillvarata sin frihet. Feminsten skyller samhället för ojämnställda förhållanden mellan man och kvinna. Men när det kommer till att förhandla om löner i kvinnodominerade yrken tillåter sig kvinnor sänkas av de mest banala argument som håller nere kvinnors löner. Samma kvinnor gör sen en stor sak av att hålla feminismens fana högt.

Samma sak gäller den för dagen heta diskussionen kring Burkini. Frihetens grundpelare handlar om individens rätt att förhålla sig till sin kropp och hur den skall utsmyckas. Den kvinna som stortrivs i Burkini skall såklart bära en sådan när som så önskas. Men det är skrivandes övertygelse att alla kvinnor som bär Burkini inte gör det av fri vilja. Alltså, Kvinnor som bär Burkini gör det för att Islam tycker det är farligt för män att se en lättklädd kvinna. Män i väst tycker att kvinnor skall bära Bikini. Säg den som nu tycker att frihet är enkelt. Vilket är då kvinnas perspektiv? Även här finns olika nivåer. Men i grunden handlar allt om mannens oförmåga att förhålla sig till kvinnans fria vilja och fria uttrycksformer. Det är inte ett manligt problem hur kvinnor klär sig. Visserligen finns säkert många kvinnor som har synpunkter om hur män klär sig(Antagligen av välgrundade orsaker).

Vid en djupare anblick, finns en sammanblandning av definiteriner. Män har inga problem med hur kvinnor klär sig så länge den inte blir utmanade. Samma sak gäller allt annat kopplat till Genus och Jämställdhet. Men hur kan en man bli utmanad av en lättklädd kvinna? Det handlar inte om vad som kan vinnas utan vad som kan gå förlorat. En lättklädd kvinna kan förvrida en mans sunda förnuft, därför utifrån en haltande logik fattas en mängd olika beslut, som för en mängd mindre önskade effekter.

Hur en kvinna klär sig utifrån färg, form och smak är inte något som påverkar en man i någon större utsträckning. Men om en kvinna får högre lön, stiger i rang på arbetsmarkanden, förvrider en mans logiska tankebanor, då blir kvinnan ett samhällsproblem som måste hanteras av män och feminister.

För en Moderat är detta inte ett problem. En Moderat gläds med människor som är attraktiva, tjänar mycket pengar, vill stiga i graderna, jobbar hårt. etc. Det är inte en fråga och kön, utan en fråga om hårt målmedvetet arbete. Människor som jobbar hårt att gör sitt yttersta att på verka sin frihet känner sig väldigt sällan ofria. Något som faktiskt kan utföras av alla människor. Kvinnor som bär Burkini mot sin fria vilja har såklart en frihetskamp att utkämpa. Precis på samma sätt som de kvinnor som vill bära Burkini skall kämpa för sin sak. Frihet är multifunktionell och utgår alltid från individens horisont.

 

Fria eller fälla


Den rödgröna röran har skadat Sverige. Den rödgröna röran kommer att skada Sverige. Nästa rödgröna skandal utspelar sig antagligen redan idag. Väljarnas dom är hård. Det är bara att se sanningen i vitögat. Hela det rödgröna projektet var och är dödfött. Som Alliansvän finns i stort sett bara en enda fördel, och det är att Alliansen fick några år att ladda inför nya år vid makten.

Självklart skall Alliansen går fram med en Budget och fälla det rödgröna debaclet. Det är allt för kostsamt och samhällsfarligt att fortsätta på den rödgröna vägen. Det kostar nya jobb, tillväxt och välfärd att fortsätta med rödgrönt förfall. Det behövs handlingskraft och nya reformer för att verkligen möta framtidens utmaningar. Ta till vara på de enorma möjligheter som Sverige står inför. Nu behövs borgerlig politik och borgerliga värderingar för att lyfta upp Sverige till sin verkliga potential. Till hösten skall Löfvén falla..

 

Enad värdegrund – Gemensam ingång


Inkludering är ett samhälles största utmaning. Alla har vi En ingång. Aldrig skall någon i Sverige behöva förpassas till någon annan ingång än den gemensamma. Allt pekar på att ingången är nog så svår att passera, utan att någon skall behöva våndas över vilken ingång som gäller..

Tanken om allas lika värde är en av de krafter som bygger Sveriges starkt. Det är den kraft som lyfter landet i svåra tider. Det är den kraft som skapar förståelsen med den som för tillfället har utmaningar i livet.

Av mycket viktigt är tanken om allas lika värde, kanske den största Visdomen att föra vidare in i framtiden. Överst i alla värdegrunder i Sverige ståtar likvärdigheten. Där Människovärdet är störst av allt.

 

 

Röda utflykter i det gröna


Återigen har en rödgrön budget drabbat Sverige. Med vackra ord som samhällsbygge och välfärd får nu Sverige känna av när den rödgröna snaran dras åt. I snarans ena ände finns landets finansminister Magdalena Andersson. Så som dagens budget är utformad kunde hennes titel lika gärna varit Fantasiminister.

Denna gång bygger hela det rödgröna luftslottet på det faktum att det idag går bra för Sverige. Nu finns det pengar att sätta sprätt på. Detta faktum har dagens rödgröna röra med Stefan Löfvén och Magdalena Andersson inte minsta lilla med att göra. De pengar och den jobbtillväxt som landet idag erhåller beror huvudsakligen på två saker. Det ena är landets välskötta finanser under allianstiden och så en positiv konjunktur.

Som alltid när socialism är inblandat i någon form måste det alltid finnas någon som betalar. Men som alla vet kommer helt plötsligt den tid då socialismens pengar tar slut. Det har hänt och kommer att hända på nytt. Magdalena Andersson slår sig för bröstet och säger det går bra för Sverige. Men sanningen är något helt annat. Idag finns ett växande utanförskap och skenande ohälsotal. Lägg där till ett par hundra tusen nyanlända som skall integreras i samhället. Till att bemöta denna utmaning väljer den rödgröna röran att göra det dyrare att jobba. Svårare att anställa. Samtidigt som många företag börjar söka sig ut ur Sverige beroeden på det dyra kostnadsläget i landet. Det var så Socialdemokraterna slog ut varvsindustrin och textilindustrin från Sverige. Skall man tro Spotify-grundaren Daniel Ek så är det kanske IT-branschen som idag står på tur att behöva lämna landet.

Dagens rödgröna budget är vackert skriven och många av posterna helt korrekt återgivna. Men när det kommer till landets verkliga utmaningar saknas insikt och då också så klart även relevanta åtgärder. Hela budgeten känns 1900 tal. En nostalgisk tillbakablick. Till något som kanske låter bra i retoriken, men som vi alla lärt enbart leder till växande utanförskap, orättvisor, underskott och arbetslöshet. Som om det inte är nog så kommer det även att leda till att företag lämnar landet, och att fler och fler finner för gått att börja jobba svart.  Drömmar om mer pengar till välfärd kommer mycket snabbt att vändas till att bli mindre pengar till välfärd. Så som det var förra gången en rödgrön röra var inblandat i landets styrning.

Det går inte att få in mer pengar till statskassan genom att skapa högre skatter. Mer pengar till statskassan sker enbart när fler är med och bidrar till det offentliga. Så som det har varit landet under alliansens styre, när fler och fler varit med och fyllt på statsfinanserna har skämt bort Svensken. Nu kommer stålbadet. När det blir dyrare att jobba kommer det att bli mindre och mindre pengar till det offentliga. Den som är nyfiken kan fråga Sverige förre Statsminister Göran Persson vad som händer när det blir för dyrt att jobba. När det lönar sig att vara sjukskriven alt jobb svart. Då får man som statminister åka över Atlanten och med mössan i hand be om lov att få höja statsskulden. Denna gång är det Stefan Löfvén som för stå med mössan i hand.

Det är två år till nästa val. Sannolikt lyckas inte den rödgröna röran köra Sverige i sank under denna tid. Även om dagens budget är ett seriöst försök..

 

 

 

 

 

Barn som bär kniv


Det är alltid enkelt att resonera om i stort sett allt ur ett samhällsperspektiv. Men att hantera samhällsutmaningar ur ett individperspektiv är en större utmaning. Dagens debatt är ofta generell och vilar inte allt för sällan på breda folklager. Detta sätt att hantera samhällsutmaningar är såklart inte fel. Men här finns stora brister.

Idag är det Fetisdagen. Alla bagerier med själrespekt förstår att baka många vetebullar, vispa mycket grädde samt se till att kylen är proppfull med mandelmassa. Hela detta tänk vilar på erfareneten att Svenskarna äter mycket Semlor under Fetisdagen. Så långt inga konstigheter.

Att vi idag ser våldsamma ungdomar på gator och torg är kanske en samhällsutmaning som väcker oro. Men likt bagaren som gör extra många Semlor under Fetisdagen finns det en individ bakom alla våldsamma ungdomar. Bagaren bakar extra många Semlor av en bestämd orsak. Barn som bär vapen och bli våldsamma på gator och torg blir det av en orsak. Det handlar mycket lite om hur samhället ser individen utan hur individen förhåller sig till samhället. Det finns orsaker till att ungdomar blir våldsamma och beväpnar sig. Inte ens detta är ett speciellt häpnadsväckande påstående.

Filosofers syn på människans grundläggande personlighet som god alternativ ond är en oändlig debatt. Den som känner sig hotad är en person som upplever att det är mödan värt att förvara sig. Skall detta resonemang vinna trovärdighet är det högst rimligt att det finns ett hot eller hotbild.

Det finns säker människor som kan se ett hot bakom varje gathörn. Men antalen hot i Sverige är begränsade. Sannolikt är det så att hela den nya s.k. mediabilden av samhället är ett hot i sig. Det är säkert så att livet i det nya snabbfotade media-samhället gör att trygghet och tillförlit är något som inte kommer högt upp bland dagens barn och ungdomar. Det handlar alltså om barn som växer upp i det samhälle som vi i vuxenvärlden skapat. Har det skapats trygghet? Eller är det så att på individnivå tillåts barn känna hot och utsatthet på ett sätt som väcker deras behov att försvara sig?

Sannolikt ligger något eller kanske ganska mycket i dessa påståenden. Sverige är ett bra land. Sverige är ett rikt land. Sverige borde vara ett land där det är lätt att känna trygghet och tillförlit. Sverige är långt i från ett land i kris. Sverige är ett land där invånarna kan kosta på sig att känna sig trygga. Något som kanske vuxenvärlden är i behov av att förmedla till barn och ungdomar.

 

 

 

 

 

Från svält till ätstörningar


Julen står för dörren. En högtid där mat har en mycket speciell roll. Faktum är att Julen är den högtid där Svenskarna köper mycket mat. Vi köper mat för ca 2000 kr per person under Julen. Det är såklart bra för Sveriges tillväxt. Men vad är det egentligen som händer? Går det att ta sig an denna rörelse ur ett bredare socialt perspektiv?

Det är lätt att fastna i tankar om orättvisor och omoraliskt överflöd. Att den utvecklade Världen skall känna skuld i sitt överflöd, när stora delar av Världens befolkning lever i fattigdom och svält. När perspektivet breddas blir bilden annorlunda. Låter tiden vandra bakåt. Sekelskiftet 1800-1900 levde många Svenskar i fattigdom och svält.

Idag finns mycket få Svenskar som tvingas in i svält och fattigdom. Idag finns andra utmaningar. Det finns andra utmaningar som mycket väl kan kopplas till det överflöd som välfärdssamhället för med sig.

Det moraliska är kanske inte att hantera rollen, som människa levandes i överflöd i förhållande till dem som svälter. Moralen står att finna i att hantera livet i överflödets tidevarv. Utifrån ny kunskap om nya sjukdomar och framväxande psykisk ohälsa som är direkt kopplade till överflödets livsstil, finns intressant visdom att utverka.

Vill man vara synisk kan Sverige utveckling de senaste 150 år beskrivas som en resa från svält till ätstörningar.

Under 2012 påbörjades drygt 430 000 sjukfall längre än 14 dagar varav drygt 96 000 med en psykisk diagnos. Detta motsvarar en ökning av antalet nya sjukfall med en psykisk diagnos med drygt 25 000 sjukfall jämfört med 2009.

Med andra ord förväntas mer än 500 000 människor sjukskriva sig utifrån upplevd psykisk ohälsa 2015. Samma människor som i snitt spenderar 2000 kr på Julmat 2014.

Då kan det på goda grunder antas att de 500 000 som sjukskriver sig är toppen på ett isberg. Hur många det faktiskt är som kommer att uppleva nedsatt psykisk hälsa, efter att spenderat 2000 kr på Julmat är antagligen mångfalt fler.

Demokratiska republiken Kongo anses var det fattigaste landet i Världen. Landet stort som Västeuropa och har ca 65 miljoner invånare är extremt fattigt. Landet har en medellivslängd på ca 40 år. Av 1000 födda barn dör 152 innan fem års ålder. Det går inte att hitta siffror för den psykiska ohälsan i detta land. Landet kan mycket väl vara Sveriges motpol när det handlar om levnadsvillkor.

Men det kan mycket väl vara så att antalet personer med ätstörningar är avsevärt lägre i detta land. I ett land där den största utmaningen är att faktiskt få tag i mat för dagen, finns kanske mycket visdom att inhämta.

Som författare av denna blogg tillåter skrivande sig att leka med tankar. Det är spännande att kunna leka med tankar. Fantasin är att spännande verktyg. Tanken som väckte lusten att skriva detta inlägg bygger på idén om ett utbytesprojekt med Demokratiska republiken Kongo. Låt säga att alla som har den fysiska möjligheten, som sjukskriver sig för psykisk ohälsa, får utskrivet på recept att vistas i Demokratiska republiken Kongo. Utbytet bygger på att en svältande invånare i Demokratiska republiken Kongo får spendera motsvaren tid i välfärdslandet Sverige.

En ny form av handelsbalans. Vi byter ätstörningar mot svält. Svält mot överflöd. En handling där kanske alla blir vinnare. Med närmare eftertanke är det mycket som talar för att vi även byter sjukdomar med varandra. Efter ett tag kommer Kongoaniern att få sjukskriva sig för psykiska åkommor beroende på överflödet. Medans den svältande Svensken i Kongo kommer att må allt bättre. Mycket svårare att hitta mat för dagen. Men då dagen är helt fylld med ansträngningar att hitta mat för dagen, vilket gör att Svensken rör sig mer, kommer innebära att även den mentala hälsan förbättras. Risken är uppenbar att Kongoaniern efter bara några år i överflöd kommer att skickas hem på recept.

I fantasins utopi kan allt utföras. Men i fantasins Värld föds många gånger de tankar som för mänskligheten framåt. Det går såklart inte att bota mental ohälsa genom att skicka patienter till Kongo. Men resor kan utföras på många olika sätt. Vissa människor resor fysiska resor. Andra väljer att utföra inre resor. Vissa andra reser inte av princip. Men en sak är säker och det är att allt kan förändras om man tillåter sig att spegla livet ur nya och tidigare okända perspektiv. Betänk att det faktiskt bara är 700 år sedan det var otänkbart att föreställa sig Jorden som rund…

 

%d bloggare gillar detta: