Den Gröna Börsen


Det är alltid så att goda initiativ börjar med att någon får en bra idé. Men att gå ifrån idé till handling för att till sist få fram en produkt som gillas av marknadens konsumenter är något helt annat. Idag står Jorden inför många nya utmaningar som kräver handling och handlingskraftiga initiativ.

Idag ovandlas Jordens rikedomar till värden på ett sätt som inte i alla skeden är långsiktigt hållbart. Det behövs en ny form av fördelning av värden med syfte att omfördela dessa på ett sätt så att en grön hållbar framtid gynnas. Det fanns en tid då det var viktigt att omvandla Jordens resurser så att de gynnade mänsklighetens utveckling, nu går mänskligheten in i nästa fas, där dessa resurser skall omvandlas så att det faktiskt går att bo kvar på planeten Jorden.

Denna blogg har två grundläggande ideal vad gäller utveckling och det handlar om äganderätten och fria marknader. När något skall utvecklas är dessa två beståndsdelar i en särställning. Ur detta perspektiv finns ett oändligt antal möjligheter, kort sagt finns i stort sett enbart möjligheter när dessa två mänskliga drivkrafter för göra jobbet.

Nu känns tiden rätt att låta dessa två krafter ta sig an utmaningen med att göra planeten Jorden till en välmålmående plats att befinna sig vid. Det som behövs är att starta ett Grönt Klondike, skapa en plats där kapital och idéer kan mötas och samexistera på ett sätt så att framtidens gröna teknik kan skapas. Den dynamik som skapas av en marknad som styrs av ett fungerande Börssystem är en svårslagen modell att agera utifrån.

Det är svårt att undgå tanken om vad den yra som skapade Klondike har gjort för Amerika. Det är när frihet möter drömmen om det egna ägandet som det skapas drivkrafter att jobba hårt, att sätta upp mål och att uppnå dessa på ett sätt som skapar det nya som sen skall komma. Ur denna process skapas dynamiska relationer där resurser möter sin brukare, där värden skapas och där förändring i önskad riktning uppstår.

Det är verkligen tid för Sverige att börja agera, gå först och bli det land som tar på sig ledartröjan när det handlar om Klimat och Miljö. Men då krävs många nya Blå tjänare för att Jorden skall bli en Grönare plats för alla att bo på..

 

Klimat och långsiktig hållbarhet


Långvarig hetta och skogsbränder överskuggar det faktum att Sverige faktiskt hamnade på 5;e plats under 2018 års Fotbolls-VM. Detta perspektiv beskriver att något är på väg att förändras om hur samhället utvecklas och hur upplevelserna därutav påverkas. Att sätta detta perspektiv i en ideologisk kontext är av naturliga orsaker en svår och djupt komplicerad uppgift. Det är olyckligt att en viktig fråga som Klimat och Miljö till stora delar ägs av det vänsterorienterade Miljöpartiet.

Att långsiktigt och effektivt jobba med dessa frågor handlar om att bygga upp globala nätverk mellan stater där balanserade åtgärder gör skillnad. Klimatfrågan ur detta perspektiv handlar om att väcka de fria marknadernas intresse, visa på möjligheten att öppna upp nya affärsområden som ligger i linje med de Globala mål som är framtagna av United Nations Development Programme (UNDP).

Här finns en stor arena som fram tills idag saknar aktörer med muskler att kunna göra skillnad. Mycket beronende på pariter som bl a Miljöpartiet som hotar med alla tänkbara vänsterreformer, vilket skrämmer bort de fria marknadernas alla aktörer.

Här har Moderaterna en tydlig uppgift, ta debatten med Miljöpartiet när det handlar om att verkligen komma med förslag som gör skillnad med att skapa ett långsiktigt hållbart klimat på Jorden.

Att höja skatten på flygresor är lite som att ta en handsläckare och åka upp till Kårböle i förhoppning om att kunna släcka den skogsbrand som där pågår. Det är hög tid att Klimatfrågan får en värdig ägare, en som tar frågan på det djupaste allvar, då behövs ett parti som Moderaterna, låta måttfullhetens Blå tjänare göra Jorden Grön.

 

Filmen om SD


Valrörelsen 2018 är i behov av att ta fart och hitta sin karaktär, som det är idag känns den inte lustfylld och intressant på samma sätt som tidigare år. Denna blogg upplever det som att en overklighetskänsla än så länge präglar denna valrörelse. Att Frihet, Demokrati och Människovärde behöver försvaras borde inte vara en fråga i dessa tider. Sverige som land och dess befolkning står helt plötsligt inför fullbordat faktum, nu handlar återigen den politiska striden om hur dessa värden försvaras och bevaras inför kommande generationer. Likheterna med tiden under 1900 talets mittendel då Marxism och Socialism var allvarliga hot mot Frihet, Demokrati och Människovärde är slående på ett skrämmande och högst onödigt sätt. Denna blogg har varit aktiv Moderat under under varje levnadsår. Precis när hoten mot trygghet och medmänsklighet från vänster känns högst hanterbara, är det nu på det yttersta högerkanten som hoten hopas.

Locktonerna från Nazismens förenklande och polaricerande Världsbild är tydligen lätta att sprida i tider av oro. I detta landskap öppnar rädslor och okunskap upp vägar som släpper in Rasismen.

Vad är det då som gör att medborgare i Sverige väljer att lämna Frihet och Demokrati till förmån för Nazism och Rasism? Frågan är av naturen enormt svår och har kanske samma antal svar som antalet Nazister i Sverige. Men att inte närma sig historien som handlar om den Trojanska hästen i detta fall är svårt att undvika. Det politiska parti som idag går under namnet Sverigedemokraterna är att betrakta som en Trojansk häst med ett enda syfte och det är att förpacka Nazismens ideologi i en ny skepnad.

Det borde vara uppenbart för alla som har minsta insikt i politisk ideologi att Sverigedemokraterna hämtar sin ideologiska bas från Nazismens värdegrund.

Maria Alyochina, frihetskämpen med stort F


Har aldrig blivit så imponerad av en person som Maria Alyochina. En frihetskämpe av renaste sort. Hennes person som är ung kvinna visar upp en styrka av en person som kommer att förändra historiens gång.

Det är denna bloggs djupaste rekommendation att läsa hennes bok.

Gå till jobbet!


Sverige är ett land som utmärker sig på många olika sätt. En av Världens högsta levnadsstandard, samtidigt som sjukskrivningar och ohälotal slår nya rekord.

Det finns i stort sett enbart en faktor som kan påvisa ett lands väldtånd och det är andelen av befolkningen som går till jobbet varje dag.

Det går att diskutera detta ämne i termer av arbetslöshet, sjukskrivningar och diverse olika utbildningsprogram osv.

Men har aldrig hört en beräkning som exakt nettobetäknar andelen av befolkningen som varje dag stämplar in vid arbetsdagens början och stannar på jobbet under åtta arbetstimmar.

Det är samhälles djupaste intresse att så många som möjligt deltar under arbetsdagen.

Samtiden är kanske den period i mänskligheten där stress och press ligger på all time high. De reformer som fram tills idag träffar arbetsmarknaden är inte nog effektiva. Det behövs göras så mycket mer för att fler skall kunna trivas och må bra med åtta timmars arbetsdag.

Att gå till jobbet varje dag är en medicin som slår det mesta ur alla tänkbara utgångspunkter. Men är det så att medicinen i sig framkallar sjukdomar, finns orsak att snabbt lägga fram nya refomer som behandlar dessa utmaningar.

Att gå till jobbet är ingen mänsklig rättighet, men däremot en källa till ett lands välstånd och till ett långt och lyckligt liv för den individ som uppbär denna möjlighet.

(K)inas (k)ortsiktighet


Landet med 1,4 miljarder invånare vill gärna framstå som ett ekonomiskt underverk. Sanningen bakom detta är allt annat än smickrande. Befolkningen som bekant inte enbart är enormt stor, utan även delad mellen enorma västånd, en växande medel klass och så en del som lever under medeltida omständigher.

Många uppfattar säkert Kina som Marxismens första fungerande samhällsexeriment. Men det behövs inte stora efter forskningar för att se vad som bygger upp den skenbara framgången.

Kina är ett korthus i ordets rätta bemärkelse. Framgångens pris är ett kraftfullt devalverat människovärde, miljökonsekvenser utom all kontroll, befolkning som helt berövats frihet och demokrati.

Här byggs ett samhälle utan de värden som skapar långsiktiga samhällen. Med kontroll, tvång och hot utför invånare sin jobb utan fri tankar och skapande dynamiska drivkrafter.

Putins antidot


Frihetskämpar uppenbarar sig i många olika skepnader. Namnet Maria Alyochina säger kanske inte mycket, men om man säger att hon är en av medlemmarna i den Ryska aktivstgruppen Pussi Riot är kanske fler som reagerar igenkännande

Putin har all anledning att känna oro, frihetskämpar är motståndare med människvärdet som vapen. Ett vapen som över tid är oövervinnerligt.

Det som händer i Ryssland är att rädslor, oro och skräck tillåts fri lejd. Det finns i stort sett enbart en ung kvinna under namnet Maria Alyochina med sin frihetskamp som står för hoppet i Putins Ryska skräckimperium.

Idag ser styrkeföhållandet ut att vara hopplöst, men Putin borde ligga sömnlös av oro, han kan aldrig skapa den skräck som hotar Människovärdet i Maria Alyochinas frihetskamp.

Måttfull korrekthet


Att vara politiskt korrekt är idag inget som står högt i kurs. Det som upplevs vara politiskt korrekt är i grunden goda värderingar i korthet.

Politiskt korrekt har under tidens gång fungerat som socialismens verktyg genom att vara normgivare för människors samlevnad i samhällen där ideologin är verksam.

I ett samhälle där det finns behov av en norm som sätter agendan för hur relationer mellan individer ska uvecklas är inte fritt. För en Moderat är måttfullhet den självklara måttstock som sätter gränserna för relationer människor emellan. I ett fritt öppet demokratiskt samhälle behövs inga normer som berättar vad som är rätt och fel.

Den människa som är och känner sig fri, förstår att uppträda måttfullt. Visa omgivningen respekt och empati.

Jobbpolitik för inkludering


Den önskar förändring måste alltid först själv vara redo att förändras. De utmaningar som ligger och väntar på Sverige är inte få till antalet. I en tid där 100 000 ny Sverigar skall skapa sina liv i Sverige, är det inte hållbart att redan etablerade Svenskar på arbetsmarknaden lämnar den samma. Ökande sjukskrivningar och olika typer av ohälsa måste ett välfärds land som Sverige kunna hantera.

I Sverige skall alla uppbära exakt samma förutsättningar och exakt samma skyldigheter. Inkludering i samhället är en livsnödvändighet på samma sätt som daglig mat på bordet.

En politik som sätter inkludering överst på agendan är en politik för ett aktivt lärande, framväxt av nya jobb och skapandet av ett samhälle där alla trivs och fungerar ur alla perspektiv.

Budget som leder till (M)akten


Det är ett sant nöje att lyssna till Elisabeth Svantesson och vad hon vill göra med sitt politiska mandat. Det är en lycka för Sverige när landets kommande finansminister visar vägen till nya jobb, större gemenskap och fortsatt välfärd. I en tid där oroliga vindar blåser i det politiska landskapet, då behövs en Måttfullhethetens tjänare som står upp för grundläggande värderingar om frihet, demokrati och människovärde.

Det har sagts tigdigare och förtjänar att sägas på nytt, Elisabeth Svantesson är en brilljant politiker som står redo att visa vägen in framtiden där nya framgångar för Sverige är att vänta.

%d bloggare gillar detta: