• if(typeof(networkedblogs)=="undefined"){networkedblogs = {};networkedblogs.blogId=1206792;networkedblogs.shortName="ma\u0308nniskova\u0308rlden";}

  • Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 9 andra följare

Borgerligt styre utan SD


Valåret 2022 döljer intressanta ideologiska frågor med kraft att förändra samhället inför framtiden. Att visa mod, lyfta blicken över vardagens utmaningar, kosta på sig att tänka de stora tankarna som skapar framtidens Sverige kan vara ett försök att hitta ett ideologiskt underlag där samhällsbygget tar nästa stora steg.

Ett modernt inkluderande samhälle som erbjuder en hållbar livsstil kan tyckas vara en utopi i en allt för avlägsen framtid. Idag finns ytterkanter i Sveriges politik som inte har det inkluderande samhället i sin framtidsvision.

Utgångpunkten i en Borgerlig framtidsvision omfattas av den fria individen i ett fritt öppet demokratiskt samhälle där det okränkbara människovärdet är norm. Ur detta perspektiv är det inte möjligt för Moderaterna att regera tillsammans med Sverigedemokraterna.

LEX Ann Heberlein


Det fria ordets fria utövare är en delikat fråga som kräver djupare eftertanke. Denna blogg är det fria ordets beskyddare och det fria samhällets försvarare. Det fria ordet ska kunna användas till allt som en fritänkare väljer att använda det fria ordet till. Det är utgångpunkten för dessa funderingar som följer.

Det som paradoxalt inträffar när det fria ordet används på så att någon upplever skada eller blir felaktigt sammankopplad i ett oönskat sammanhang är ett övergrepp på alla individers frihet.

Det är oundvikligt i detta sammanhang att lyfta det som hände med den tidigare hyllade författaren och debattören Ann Heberlein. Hennes kamp för feminism och mot sexuellt våld drev henne att överskrida det fria ordets heliga Gral, som handlar om alla människors okuvliga rätt till frihet. Mycket talar för att Ann Heberlein blivit förblindad av sin kamp på ett sätt där hon inte klarade av att balansera det perspektiv där hon kan bedriva sin kamp utan att beröva människor dess frihet.

Ann Heberlein driver frågor som är mycket viktiga och är hanterbara i ett samhälle där det råder fred och frihet, lag och rätt, jämlikhet och jämställdhet. I samhällen där dessa parametrar inte är intakta på samma sätt som i Sverige är denna utmaning näst intill omöjlig att hantera, definitivt mycket svår att då hantera på akademisk nivå. Att driva denna fråga till sin spets kan tänkas vara att Ann Heberlein i första hand skriver böcker, gör debattinlägg och själv där står upp och försvarar det fria öppna samhällets värden där alla individer är fria.

Vit makt och så SD.. Återigen..


Vilket annat politiskt parti än Sverigedemokraterna hyserar personer med anknytning till vit makt rörelsen. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson blev synbart illa berörd att bli kallad brun med avsikt att peka på kopplingar till Nazismen.

Oavsett vad som är sanningen i denna olustig historia, om man ser något som går som en Anka, låter som en Anka, ser ut som en Anka, då är det sannolikt en Anka man ser..

”Kallar du mig för Nazist”


Frågan är relevant då den handlar om något som alla vet men inte uttalas i dagligt tal. Det finns goda möjlighet att denna mening blir ikonisk då den retoriskt i över och i undertoner är en fråga, ett svar och ett erkännande.

Alla vet idag att Sverigedemokraterna är ett parti som hämtar ideologisk kraft ur Nazismen och kommer dessutom direkt ur tidigare organisationer som uttalat stödjer denna ideologi.

Den bruna färgen är högst påtaglig och står att hitta i länder där dessa ideologiers skadeverkningar är synbara. Att Polen och Ungerns antidemokratiska utveckling har en direkt koppling till dessa bruna ideologier är idag uppenbart.

Det är självklart att Sverigedemokraterna är bruna och de ska inte framställas som något annat i debatten.

Stark Demokrati 2022


Valåret 2022 har i vanlig ordning att anta utmaningar om välfärd, lag och rätt, vård och omsorg, skolan vilket är viktiga frågor. Dessa frågor ur ett Demokratiperspektiv tenderar att underordnas om det är så att det finns risk att Demokratins grundläggande värden kan ifrågasättas. Det finns idag ett stort antal länder i Europa där Demokratin idag nedmonteras, länder typ Polen, Ungern och Turkiet är exempel som bara några år tillbaka i tiden var fullvärdiga Demokratier. Under relativt kort tidsperiod har dessa länders Demokratiutvecklingen helt stannat av på ett sätt där ländernas status som Demokratier kan ifrågasättas.

Valåret 2022 bör berikas på det sätt att Sveriges samlade politiska partier aktivt tar ställning för frihet och Demokrati helt utan förbehåll. Moderaterna är frihetspartiet, det ska vara vi som går i täten för Demokrati och Frihet 2022.

Hem och Skola


Återigen växer antalet ungdomar i Sverige utan gymnasieexamen. Skrivande som har några år av erfarenhet av att följa unga individer längs den slingrande väg som leder dem att bli vuxna människor, ser att historien tenderar att upprepas när det handlar om unga individer som inte får stöd och hjälp under den svåra tonårstiden av samhället.

Få satsningar ger större skillnad än de som understödjer förhållandet mellan elev – förälder – skola. Små insatser ger enorm utväxling i form av att fler lyckas i livet beroende av en lyckad skolgång. Varje kommun borde anställa en Hem och Skola konsult med ett ständigt uppdrag att understödja elevers förhållande kopplat till hemmet och skolan. Inget är så avgörande för hur den unga individen utvecklas som detta förhållande.

Genom att förtydliga och klargöra hemmets och skolans avgörande betydelse öppnas nya möjligheter att bättre hitta varje ung individs unika väg in i vuxenvärlden.

Ingen ung ska lämnas åt sitt öde i denna känsliga tidsperiod i livet. Det handlar om tonårstiden, den period som är ett mellanrum i livet där barnet transformeras in i vuxenvärlden har inslag som kräver både djupare förståelse av omgivningen och samtidigt kunna erbjuda en kärleksfull miljö.

Varje satsning med temat hem och skola är och har varit en framgång, Unga som befinner sig i en skolmiljö där hem och skola relationen understödjs har radikalt ökat sina chanser att få en trivsam och framgångsrik skolgång.

Tiden är mogen att väcka liv i Hem och Skola, damma av detta 1900 tals projekt och låta 2020 talets unga få en trygg hem och skola relation.

Konstnärlig frihet


Att uttrycka sig fritt i fria former med inspiration av allt kopplat till att leva och verka på Jorden handlar om ett universellt språk. Lars Vilks personifierar detta till något som bäst kan beskrivas som perfektion.

Konstens uppgift är att vidga de männskliga perspektionerna i tangetens riktning. Det får inte finnas gränser, upplevs det finnas gränser för konstens framåtrörelse så är de till för att överskridas.

Konstens liv är oändligt medans människans liv är begränsat i tid, Lars Vilks vila i frid.

Samhället och jag


Fjodor Dostojevskis Idioten kan uppfattas vara en lek som förhåller oss till våra nära, avlägsna och andliga relationer. Idag inget undantag, då som nu brottas vi med dessa tillsynes oändliga begrepp.

Det tycks vara omöjligt för mänskligheten att möta nya utmaningar utan blodspillan, hänvisa till högre makter och påkalla önskemål om en fredligare planet.

Varför vi människor krigar för att komma fram till vilken Gud som är fredligast kan tyckas vara en ständigt obesvarad fråga.

Fjodor Dostojevski tänkte att möta världens ondska med ett leende kunde vara ett svar på denna ständiga gåta. Men då är den underliggande frågan obesvarad, nämligen varför finns ondskan i denna Värld. Med dessa frågor är det oundvikligt att berör religionens inblandning. Religion är mänsklighetens trevande försök att lösa samvarons alla obesvarade frågor och utmaningar. Ondskan har intresserat allt i från romanförfattare till seriösa forskare. Ondskan blir intressant när den dyker upp, skrämmande när den drabbar, tragisk för den drabbade och ödesdiger för gärningspersonen. Likväl föds ingen med uppsåt att genomföra ett liv som ond, alla som föds har att vänta i liv med kärlek, goda relationer och en fördjupad tillvaro med nära kärlek.

Att ur fördjupad tillvaro med kärlek söka ondskans väg i livet väcker nya frågor som kan vara kopplade till det moderna samhällets uppbyggnad. Att inte varje dag behöva kämpa för sin överlevnad skapar tid över att fundera över tillvaron som kan vara en försvårande omständighet för den som inte känner delaktighet i samhället. När det inte räcker med att möta sina medmänniskor med ett leende, när den mellnamänskliga relationen kräver mer, när omgivningen kräver djupare lojalitet kan det växa fram ett motstånd som inte lockar fram det bästa inom vissa människor.

Inte sällan växer detta motstånd fram inom individer som är aktiva i processer där omgivningen upplever att framgångar föds. Det som tillsynes är goda intentioner växer fram på ett sätt som inte är önskvärda ur ett större medmänsklig perspektiv. Exempel på detta är hur vi människor exploaterar Jorden. Hur vi förhåller oss till religioner etc.

Må bra


Alla har möjlighet att välja focus i livet. Den som utsätts för våld och hot kanske har en alternativ åsikt, säg det till en person som lever i ett samhälle med kringskuren frihet.

Det råder en debatt i Sverige med lag och rätt i focus. Grovt våld kliver in i fredagsmyset på ett sätt som ingen kunnat förutse. Ur detta perspektiv skapas en vardag som väcker liv i politiken att agera. I grunden för rättsstaten finns en tro på den fria människans förmåga att skapa samhällen där invånare mår bra och omsorgsfullt lever sina liv på ett sätt som bygger trygghet och framtidstro.

Det fria samhället är ett sätt att nå fram till varje unik individs önskan om att kunna leva sitt liv. När otrygghet, våld och terror påverkar dessa omständigheter är det ofta en person eller flera personer som av olika orsaker inte upplever sig kunna leva sina liv och att kunna uppfylla sina drömmar. Inte sällan är det dessa personer som är upphovet till otrygghet, våld och terror.

Det kan tyckas vara en omöjlig uppgift att alla invånare i ett samhälle mår bra med sina liv och trivs med de omständighet som står tillbuds. Sanningen är nog den att terror bekämpning hade inte behövts om det varit så att alla i ett samhälle är inkluderade. Nu låter detta som en klyscha men inte helt ovärdig att beakta i den debatt som inkluderar hårdare straff och mera av lag och rätt. Hårdare och länge straff inkluderar inte medmänniskor. Hårdare och lägre straff skapar inte nya företag och nya jobb. Hårdare och länge straff ger inte barn en tryggare och bättre uppväxt. Hårdare och länge straff ger inte barn en utbildning.

Det är självklart så att grova brottslingar inte fritt ska vandra på gator och torg. Men deras barn ska finnas i skolbänken, känna sig älskade i hemmet och vara delaktiga i föreningslivet. Det fria öppna samhället ska fostra fria trygga människor som mår bra med sina liv.

Anderssonskans Socialdemokrater?


Som alltid när det tillsätts ny partiledare för Socialdemokraterna väcks nytt hopp inom partiet, så även vid detta tillfälle. Det som gör detta tillfälle extra intressant är att partiet tillsätter en ytterst kompetent och erfaren kvinna som förväntas vrida partiet åt vänster.

Hon kommer inte kunna offras när det blir uppenbart för väljarna att partiet vandrar in i gamla kända vänsterspår. Tiden med Håkan Juholt var lärorik ur flera olika perspektiv, han hade en uppenbar ambition att vrida partiet åt vänster vilket satte fart på krypskyttet både från vänster och höger men av motsatta orsaker.

Tiden med Stefan Löfven är något helt annat, denna tid har istort formats av ambitionen att skydda samhället från högerpopulismen.

Tiden som väntar med Magdalena Andersson blir en hybrid av sin föregångare men med ett tydligt vänsterperspektiv. Denna situation kan bli positiv ur två huvudsakliga perspektiv. För det första blir vänsterblocket mera homogent med en tydlig vänster agenda som är enkel att bemöta från höger. Det som händer då är att utrymmet i mitten blir mera tydlig och gör det lättare för liberala partier att agera och nå ut till sina väljare. Det andra som händer är även att högerpopulismen med Sverigedemokraterna i spetsen hamnar på högerkanten bortom höger och försätts i en position där de behöver förvara sin högerextrema politiska agenda. Här behöver Jimmie Åkesson svara på frågor om varför han och hans parti inte står upp för humanism, frihet och demokrati.

Paradoxalt kan Anderssonskans Socialdemokrater öppna upp för borgerligheten i valet 2022. Henns vänsterambitioner kommer att öppna upp möjligheter för oss Moderater på nästan på samma sätt (Kunna argumentera höger och mötas av vänsterns sämsta sidor, höga skatter, företagarfientligt, bidrag före jobb etc.) som under tiden med Håkan Juholt, med en stor skillnad och det är att Anderssonskan är både kompetent och respekterad inom socialdemokration. Magdalena Andersson kommer inte att avsättas efter 12 månader. Hon kommer sannolikt att leda Socialdemokraterna under överskådlig framtid.

%d bloggare gillar detta: