Hästtjejen som bossar över EU..


Ursula von der Leyen är ny ordförande för Europa kommissionen. En tjjej som tycks vara större än livet. Hon når toppen, utbildad läktare, 7 barnsmor och rider svår dressyr. Säkert även storviltjägare och upptäcksresande med Himalaya som specialitet.

Ursula känner sig redo att bossa över EU, men den stora frågan är om EU är redo för Ursula.

SD,s BBD har passerats..


Symboliken att se Jimmie Åkesson tala inför gles publik en gråkulen kall Julidag 2019 är slående och intressant. Att höra diverse olika metaforer om ett Sverige som passerat i tid är otidsenligt på samma sätt som de tolkningar av forna tiders Svenska skalder.

Varje tid har sina speciella utmaningar, alla vet att det alltid skall komma och gå olika tidsperioder i Sverige. Denna tid skapades ur den rädsla som kan uppstå när ett land och dess befolkning står inför en ny tidsperiod. En tid som idag är här och kan enbart idag tolkas som ett oskrivet blad. Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna har noggrannt och med viss framgång profiterat på det Svenska folkets oro inför den framtid som väntar.

Det finns inget enklare än att tillskansa sig makt när den skapas ur rädslor och oro. Det svåra är att skapa en maktposition när den skapas ur mod och kämpaglöd. När ledarskapat väcker tro på en framtid som väntar där alla dem som lever sina liv ser en framtid med frihet och demokratiska värderingar som något självklart, där medmänsklighet, människovärde och indvidens förmåga är obegränsad, det är då samhällen blomstrar, det är då det skapas nya jobb, fler som kan konsumera alla de olika produkter och tjänster som finns att tillgå på en fri öppen marknad.

Jimmie Åkessons politiska projekt Sverigedemokraterna, som är hämtat ur mörka ideologiska gränder som vitmaktrörelsen, Nynazismen och Rassismen har ingen plats i ett fritt öppet demokratiskt samhälle som det Svenska. Jimmie Åkessom säger sig veta vad som är Svenskt, men sanningen är den att han är inte ens nära i sina ansträngingar. Vi i Sverige älskar Frihet, Demokrati och människovärde, det är dessa tre grundstenar som byggt och bygger den välfärd som alla Svenskar i idag njuter frukterna utav, den Svenska modell som möter framtiden med mod, stolthet och medmänsklighet. Den Svenska modell som möter framtiden med öppenhet, frihet och gästfrihet. Den Ssvenska modell som blundar inför olika symptomatiska effekter och väljer istället att jobba med grundorsaker. Det är inte t ex fler poliser som bekämpar brottslighet, den Svenska modellen bekämpar brottlighet innan den skapas. Den Svenska modellen är att bjuda in i samhällsgemenskapen, inte att sätta människor i fängelse. Den Svenska modellen är att alla skall delta efter förmåga och ambition, den Svenska modellen är att alla får samma möjligheter oavsett ursprung, hudfärg, sexualitet, kön eller förmåga.

Ebba ut ur skogen


Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor spelar ut sina kort i det högerextrema landskapet. Sannolikt handlar det om ett experiment där partiets ideologiska yttre högergränser sätts på prov.

Att i sitt tal i Almedalen följa upp med en ordentlig högergir försätter sig KD,s partiledare i något som kan liknas vid ingen mans land. Den blogg har svårt att tänka ett scenario där känsliga allmänbogerliga väljare känner sig hemma i KD efter dessa utspel.

Ebbas resa som partiledare för ett Allinsparti känns idag ytterst avlägset. Denna blogg vänder sig därför vädjanden till Kristdemokraternas partiledning att omvärdera dessa ställningstaganden, att återigen välja Alliansen som politiskt projekt. Det är idag en lång och svår resa, men ett tips till att börja med är att Ulf Kristersson gillar korv med bröd.

Det finns brister här och var.


Bilden om Sverige är något att enas om. Det sägs att det är segrare som skiver historien. Denna blogg funderar över ett annat tänkbara scenario och det är samhälls utvecklingen som formar olika tolkningarna som i backspegeln blir den kompromiss som i förlängningen blir den historia som grundskolans alla elever får som hemläxa.

Att framtiden skulle beskriva samtiden som en epok där Sverige och Svenskarna upplever kriser, krig och annat elände känns ytterst avlägset. Denna tidsperiod kan mycket väl gå till historien som Sveriges Bästa genom alla tider är svårt att motsäga. Aldig tidigare har den materiella standarden i landet är anmärkningsvärt stor för att inte säga i den absoluta Världstoppen.

Detta till trots finns missnöjespopulister i Riksdagen som framför beskriver ett helt annat Sverige. Nu är det vi Moderater som skall stå, ta striden för det fria öppna Demokratiska Sverige. Det är vi som är framtiden. Nu kör vi ..

Ulfs dag som Borgerlig M-ledare


Moderaterna är partiet som leder Borgligheten i Sverige. Att vara M-ledare är ur detta perspektiv ett större begrepp som är värd mera omsorg. I ett nytt politiskt landskap i Sverige behövs ett Borgerligt ledarskap där allmänborgerliga väljare känner sig trygga. Under ganska lång tid har den yttersta högerkanten skrämt bort denna väljarkategori att söka sig till mittenalternativ i politiken.

Det är säkert så att Ulf Kristersson har en mängd olika sakfrågor i sitt tal, men först och främst behöver Ulf sträcka ut handen till Sveriges samlade Borgerlighet. Visa att Moderaterna är ett parti som står upp för Borgerliga värderingar, att medmänsklighet, omtanke, delaktighet och gemenskap är starka ideologiska krafter där Moderaterna som parti står stabilt.

Sen bör även de största ideologiska frågorna hanteras; Frihet och Demokrati, att Moderaterna är ett parti som tar tydlig ställning i denna tid då många länder runt om i Europa inte klarar av att upprätthålla samhällets stöd för dessa två viktiga grundstenar. Som Moderat är det självklart att med kraft ta ställning för dessa värden. Här kan Moderaterna som parti ta tydlig ställning och visa väljarna ledarskap, att det är Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som visar vägen in i framtiden.

Visionärt underskott


Almedalen står för dörren, platsen där tankar och visioner landar bland vanligt folk. Mycket kan sägas om 1900talets alla ismer, men det fanns tankar och visioner i överskott. Dagens politiska debatt är livlig och spännande på många olika sätt, men det finns många områden som idag inte omfattas av de utmaningar som finns i dagens samhälle.

Kyrkans inflytande i samhällsutecklingen är sedan länge reducerad till en mycket låg nivå, vilket fått till följd att själavård och levnadsrummet överlämnas till medborgarna att sköta. Det goda livet handlar i dag mycket om rester från 1900 talets materialism. Att vara rik och framgångrik är idag det enligt vissa normer det samma som ett gott liv.

Ur ett djupare ideologiskt perspektiv är 1900 talets ismer baserade på utmaningen där människan och maskinen skall kunna samexistera. Då handlade det om att bygga upp en tro på den utveckling som stod och väntade runt hörnet. Det sena 1800 talet och det kommenade 1900 talets ledare behövde att medbogare på bred front som sluter upp bakom en vision om ett samhälle där det skapas nya jobb, där människor kan jobba med en teknik som skapar förutsättningar för ett stabilt ekonomisk samhällsbygge.

Dagens ismer behöver kunna hantera det goda livet och inte enbart focusera på förhållandet mellan människa och maskin. Med det goda livet finns allt från en själslig dimension, könsroller, hållbar miljö, hälsa och välbefinnande, delaktighet, social rättvisa och medmäsklighet.

Denna tid behöver ismer som fångar samtidens intressen, det kan inte vara så att 1900 talet brister lever vidare in i 2000 talet på ett sätt där det finns risk att 1900 talets alla misstag upprepas på nytt.

Utmaningarna idag är inte få till antalet, de handlar bl a om att integrera ca 1 000 000 Svenskar in i samhället, det handlar om att skall 100 000 tals nya jobb, även att hindra att Svenskar lämnar arbetsmarknaden i förtid. En ny ism som skall skapa framtidstro i 2000 talet behöver omfatta allt som skapar drivkrafter att understödja ett aktivt liv som samhällsbyggare.

En visionär ism bör skapas där det goda livet ger ny vitalitet i Moderaternas ideologiska utveckling. Människan, maskinen och det goda livet i en symbios som lyfter blicken i en tid där många famlar i mörker är något som kan väcka nytt hopp.

Vart är vi på väg?


Betrakta samtiden är en lång och svår uppgift som kräver djupa och skaparsynta insikter. Många vet säkert att det skapades en stor mängd ismer under 1800 och 1900 talen. Modernismen, Liberalismen, Exstensialismen etc. Allt med ett och samma mål, nämligen att skapa ideologiska horisonter utfrån där samhället kunde byggas. Då handlade mycket om att teknologi och människa skulla utvecklas i symbios. Då tycktes utvecklingen kunna vara ett oändligt förlopp, då fanns inte relevant kunskap om naturliga hinder för mänsklighetens utbredning. Då fanns en orubblig tro på forsknings tillsynes oändliga förmåga att lösa olika tekniska, medicinska, ekonomiska och sociala utmaningar. Detta var även en tid då begrepp som Global uppvärmning, Koldioxidneutral, Mikroplaster i Världshaven, Kemiska restsubstanser i organisk vävnad, miljömigranter osv, ännu inte sett dagens ljus.

Idag vet vi bättre, idag är det inte självklart att forskning kan lösa ens dagens tillsynens enklaste utmaningar inom Miljö, Ekonomi, Samhällsbyggnad eller på det sociala området. Detta i sig är ett stort problem, men det kanske största problemet är att det inte finns några nya ideologiska horisonter som visar vägen in i framtiden.

Denna blogg vill väcka liv i en ideolgisk debatt där grundläggande mänskliga behov hanmnar i focus. Moderaterna är ett parti som bygger på Borgerliga varderingar, vi tror på den lilla människans förmåga att skapa den stora helheten. Det som idag formar helheten är ett kaosliknande skeende som sänder i väg stor mängd av motsägelser på samhällets alla olika nivåer. Miljöutmaningarna har t ex ingen övergripande bild utan är djupt splittrad mellan Klimatförnekare och Domedagsprofetens undergångstankar.

Även när det kommer till sociala frågor finns oändliga ytor som kräver nya ideologisk kraft. Samhällsbilden där människor stressas, samhällsbilden där människor inte aktivt deltar, ökande sjukskrivningar osv, vittnar om ideologisk torka som inte spänner över den samtida männskans behov. Det som i många fall har hänt är att 2000 talet implementerat 1900 talets ismer utan att ställa kritiska frågor. För det första är det rimligt att undvika 1900 talets många misstag, för det andra är det högst rimligt att ta in samtidsmänniskans behov och forma ismer som svarar på samtidens behov och på så sätt skapa framtidstro och förhoppningar om ett bättre liv, ett gott liv…

%d bloggare gillar detta: