Nya Andan – L’Esprit Nouveau


Det har nu passerat mer är 100 år där ismer kommit och lämnat mänskligheten. Idag är det kanske inte många som minns tiden i början av 1900 talet där ismerna var med och skapade dagens samhälle. Modernismens stora hjältar som t ex Isaac Grünewald och Gösta Adrian-Nilsson(GAN) var båda aktiva i den tidens stora rörelse som då beskrevs som den nya Andan. Det kanske inte många vet att bakom dessa Nationalklenoder dyker det upp en förhållandevis okänd Svenska, född i Karlskrona, uppvuxen i Landskrona med namnet Nell Walden. Med sin make drev hon tidsskriften Der Sturm, denna tidsskrift samlade samtidens stora konstnärer och drev ismerna som kom att skapa den nya samhällsanda som behövdes för att bygga upp det nya Europa.

Der Sturm var en samlingpunkt för Teologiska, Ideologiska och Filosofiska tankegångar ur helt nya perspektiv för denna tid. Ismer skapades och blandades på ett sätt som väckte hopp om en ny och ljus framtid.

Samtiden har mycket nytt och gott att erbjuda, men på området hopp om en ny och ljus framtid är det kanske något mera tunnsått. Idag väcks inte nya ismer på samma sätt som tidigare, att det är så kan mycket väl bero på svårigheter med att beskriva samtidens stora utmaningar. Dagens politik är grund, det handlar mycket om vardagliga frågor på ett sätt som är på gränsen att förringa jobbet som Politiker. Denna tid är inte de stora tänkarnas tidevarv, inte heller de stora idealens tidevarv, vilket mycket tydligt speglar politikens arena. Denna tid kan på många sätt beskrivas som småaktighetens och trångsynthetens räddhågsna tidevarv.

Att bryta denna utveckling kan mycket väl handla om modet att driva en fördjupad debatt. Att lyfta upp djupare och mera breda frågor som handlar om ideal, långsiktiga perspektiv, Humanism och Andlighet.

En ny Anda i dessa tider kan handla om att tänka långsiktigt, en vision om en hållbar livsstil där alla kan se vilka möjligheter som där uppenbarar sig. Varför inte skapa en utopi där  Världens räddas från de olika utmaningar som är kopplade till Miljö och Klimat.

För hundra år sedan var det Modernismen som visade vägen till hur livet skulle bli bättre genom att folk flyttade till städerna och tog de jobb i någon av tiden då moderna fabriker. Idag är att hantera följderna av denna rörelse, det behövs samma typ av energi och framtidstro för att bygga upp ett samhälle som både kan städa i det förgångna och samtidigt bygga en ny och hoppfull framtid.

 

 

Trygghet som tiden kräver


Fler Poliser och hårdare straff är av tradition Moderaternas område. Valåret 2018 erbjuder inga undantag, det är till Moderaterna man skall vända sig om det är ett tryggare samhälle som önskas.

För den som är intresserad av trygghet så öppnas det idag upp nya horisonter vid detta område,  det finns även vissa paradoxer som tillför extra krydda när detta skall behandlas.

Dagens samhälle står inför flera nya och mycket spännande utmaningar där trygghet är en av dessa. Det är idag sedan länge ett välkänt faktum att fler Poliser, längre och hårdare straff inte har någon större positiv effekt på den upplevda tryggheten i samhället. Det finns i stort sett enbart en sanning och det är att längre straff ger bättre skydd åt dem som drabbas av brottslighet, under tiden de är frihetsberövade.

Detta till trots fortsätter politiken att upprepas fler Poliser och längre straff som en åtgärd till befolkningen som leder till mera trygghet.

Det är Moderaternas vilja att öka antalet Poliser, på denna punkt råder ingen tvekan. Men det intressant att kunna belysa denna vilja ur ett lite annorlunda perspektiv. Denna blogg är som bekant en stor frihetsälskare, om det nu är så att Sveriges skattekronor skall användas till fler Poliser, då är det denna bloggs uppfattning att det är denna frihet som skall försvaras och skyddas.

Stora delar av det Polisiära uppdraget bör handla om att förvara alla Sverige friheter. Yttrande friheten, rörelsefriheten, föreningsfrihet och humaintära rättigheter etc, är exempel på friheter som måsta försvaras i framtidens samhälle om tryggheten skall utvecklas på ett sätt som bättre svarar på samtidens behov.

Trygghet och frihet skall vara tillgängligt på helt nya sätt, det skall vara något som tidigt kommer in i livet hos alla Sveriges medborgare. Sverige som samhälle skall mycket tidigt lära ut hur frihet och trygghet faktiskt omfattar alla. Det Svenska samhället skall alltid stå upp för frihet på ett sätt där den leder fram till trygghet. Här skall alla känna möjlighet att fritt välja sina liv, att kunna välja vägen till ett gott liv i välfärd, framväxt av nya jobb under demokratiska former.

Med en Polis som tydligt står upp för allas rätt till frihet öppnas nya möjligheter, det skall handla om kvinnors rätt att röra sig fritt utan att bli utsatt för överfall, det skall handla om att ungdomar väljer en väg i livet som inte handlar om våld och brott osv.

 

Missnöjets olika yttringar


Valrörelsen 2018 närmar sig nu sitt avgörande. Efter Almedalen återstår nu enbart den kamp som är tänkt att pågå ända in i kaklet. Det är dock något som urskiljer 2018 års valrörelse från de tidigare föregående valrörelserna och den handlar om ett synbart, påtagligt missnöje som riktar sig mot politiker i allmänhet och den moderna politiken som företeelse i synnerhet.

Missnöjet ser ut att påverka hela valrörelsen på ett sätt som kan få stora konsekvenser på hur samhället utvecklas i framtiden.

Det som är väl värt att beakta innan valsedeln läggs i urnan är vilka tankegångar som ligger till grund för beslutsfattandet. Idag är det inte enbart Höger – Vänster som gäller, utan det finns nya oroanda krafter som gör sig gällande, det är därför ytterst viktigt att skaffa sig en klar bild, t ex kunna skilja vad som är retorik och vad som är politik.

Att enbart rösta med ett samhällsmissnöje som drivkraft är såklart upp till var och en människa att utföra. Men det är en klen tröst när valresultatet skall omsättas i realpolitik. Det är något som Storbritaniens befolkningen i dagarna fått erfara. Landet följer nu upp effekterna av en EU-folkomröstningen där missnöjet gick segrande ur striden. Det var en folkomröstningen som många Britter idag önskar aldrig hade genomförts.

Därför är det denna bloggs djupaste önskan att valmanskåren i Sverige inte låter missnöjespolitikernas skrämselpropaganda påverka beslutsprocessen den 9 september 2018.

 

 

Hur står det till med Miljön i partiet


Höga ideal och moraliserande hållning bland politiska ledare som sviker bjuder in till misstroende och politikerförakt. Återigen är det en Politisk ledare för Miljöpartiet som binds fast vid skampålen. Det går för denna blogg förstånd hur ett parti som Miljöpartier ständigt hamnar i denna position. Finns ingen inom detta parti som står för städ och hygien när det handlar om Etik och Moral?

Listan med bristande efterlevnad av de egna reglerna är påtagligt lång, där många fall med råge passerar anständighetens gräns på ett sätt som är direkt pinsam.

 

 

 

Vandra in i EU legalt och säkert


Kanske är det så att frågan om Invandring och Migration nu är redo att börja hanteras på ett sätt som är både Människovärdigt och rationellt ur ett praktiskt perspektiv. Dagens upplägg är ogenomtänkt och direkt farligt på ett sätt som inte kan vara acceptablet i en modern tid som denna.

Att människor som flyr hanteras ovärdigt är helt otänkbart, det handlar nästan alltid om vanliga invånare som levde helt normala liv i sina respektive länder som idag forslas runt på Medelhavet med livet som insats.

Hela denna hantering bär skammens stämpel och måste får ett mycket snart slut. Vägen framåt är ett öppna upp legala möjligheter att ta sig in i EU. Det borde vara en ganska enkel sak att genomföra om det bara finns enighet mellan EU,s länder. Det handlar om att öppna upp Migranthamnar där det finns kontrollerade och säkra möjligheter att korsa Medelhavet, väl i EU skall det vara möjligt att snabbt få sin sak prövad, för att snarast möjligt anslutas till ett Migrantprogram i syfte att kunna stationeras ut i ett mottagarland.

Migranthamnar, Migrantbåtar och handläggning skall ägas av EU, allt skall i grunden finansieras av Migranter som köper biljetter, samma pengar som idag går till människosmugglare skall i stället hamna hos EU och ligga till grund för att kunna bygga upp och upprätthålla Migrantsystemet. På så sätt kan Migranter själva vara med och finansiera och följdaktligen även påverka sin väg in i EU.

 

Informism – Läran in om information


Demokrati och Frihet är grundstenar som är under ständig förändring på ett sätt som kräver att det skapas nya ismer. När nya former för Demokrati och Frihet ställer krav på samhällsutvecklingen då behövs ismer som kan svara upp på de behov som uppstår.

Denna tid handlar om att information mycket snabbt byter ägare. Lite på samma sätt som när Människor en gång i tiden utvecklade byteshandel till att utföras med hjälp av valutor. Det uppstår idag ett helt nytt landskap som till en början kan uppfattas som en yra eller förvirring, för att ibland ställas inför viktiga beslut som handlar om att skapa ordning och balans.

Läran om information är i stort behov av att skapas. Det är idag en kunskap som används på så många olika områden och på nya sätt att det behövs ett helt nytt förhållningssätt. Grunden för hur information skall användas måste utövas på det öppna fria och Demokratiska samhällets villkor. Att skapa en Informism som även vilar på Humanism och Medmänsklighet är självklart på samma sätt som när det används vid samhällets alla övriga instanser.

Det får inte vara så att ett modernt samhälle som Sverige byggs upp på ett sätt där inte allt bygger på Demokrati och Frihet. Informism borde vara en lära på samma sätt som Liberlalism osv, det är ytterst viktigt att Sveriges öppna fria Demokratiska system får ta ställning till hur information sprids, används och hanteras inom landets gränser och Globalt.

Idag finns multinationella företag som enbart skapar värden ur information, hur den hanteras och efterfrågas. FaceBook, Twitter etc är sådana exempel som samlar in enorma värden baserat på insamlad information som helt missar Demokratin och Frihetens granskande ögon. Mycket talar för att dessa företag har lånat Demokratin och Frihetens stor paroller som Yttrandefrihet, Tryckfrihet och Människovärde, använt dessa i eget syfte och förvandlat dessa till handelsvaror.

En informism som utöver detta bygger på Etik och Moral, som gräver djupt i värdefrågor som bygger på dilemman där relationer människor emellan tillåts väckas liv i en demokratiska debatt, är sånt som måste hanteras av Demokratiska krafter för att kunna styra samhället i linje med folkviljan.

Informismen bör prövas i samband med att det hålls allmäna val, makten över hur informismen skall utövas bör avgöras av folket och inte av företag som är aktiva på en öppen markand, där det finns risk att information förvandlas till handelsvaror på ett sätt som strider emot folkviljan.

Med detta menas att använda demokratin till att skapa mera demokrati, det skall vara som en aktiv motpol till de krafter i samhället som avser att använda demokratin till att montera ner den samma.

 

 

Heja Ebba..


Att ligga under i halvlek behöver inte per automatik betyda förlust, men att ligga under hela matchen och vända till seger under tilläggstid är osannolkt.

Fotbollsfilosofi i all ära, den uppfösbacke som ägs av KD och dess ledare Ebba Busch Thor är ett orosmoln för Alliansen. Det är tyvärr inte mycket som ändrar denna hållning efter att bevittnat Ebbas utspel under KD,s Almedals dag.

Människovärlden önskar inget hellre än en Allians där Ebba och KD är en aktiv deltagare. Men då gäller det att öka, att spurta på ett sätt som aldrig tidigare skådats.. Heja Ebba, ända in i kaklet..