Det allt grövre våldet


Årets budget är en Liberal framgång. Här finns alla delar i samhällsbygget som behöver förstärkning. Det skall vara lönsamt med utbildning, fler poliser, sjuksköterskor och lärare behöver friår. En budget där fler hittar en ny väg i samhället kan öppna upp nya vägar där andra kan hitta en väg in i samhällsbygget.

Det grövre våld som idag hamnar i medierna behöver motpoler, det är viktigt att låta nya medborgare i Sverige få känna landets näst intill oändliga dynamik. Sveriges framgång är den mångfacetterade frihet som öppnar upp möjligheter där ingen trodde det var möjligt.

Mod och styrka är det som behövs när frihet skall försvaras. Nu är det extra viktigt att vi Moderater visar vägen in i framtiden..

Känn ingen sorg, Sölvesborg.


Frihet kan inte ägas enbart förtjänas. Sölvesborg blir första kommun i Sverige som använder Demokratin som redskap att montera ner det fria öppna Demokratiska samhället. Medborgare i Sölvesborg kommer att lämna över ofriare samhälle till sina barn än det samhälle som överlämnades till dem av sina föräldrar.

Det är ytterst viktigt att nu mobilisera en aktivt kamp som tar strid mot dessa odemokratiska frihetsfientliga handlingar. Det är nu vi Moderater skall stå upp och visa mod, visa att kampen för det fria öppna samhället aldrig får stanna av. Det är nu vi skall visa mod, ge stöd till dem i Sölvesborg som tror på det fria öppna samhället. Upp till kamp för frihet och demokrati.

Tillgänglig för Kärlek.


Banalt kan tyckas, men något som öppnar upp nya möjligheter, något som förenar och bygger broar är väl värt några rader på denna blogg.

En gång i tiden stod kampen för frihet mellan totalitära vänsterideal och vi som trodde på den fria individen oändliga förmåga. Den tiden är sedan länge historia, alla vi som då kämpade för våra ideal då är idag inne i livets sista tredjedel. Redan då fanns en känsla av att frihet inte var svaret på livets alla utmaningar. Att som människa känna sig fri att forma sitt eget liv är kanske inte så enkelt som vi frihetskämpar trodde en gång i tiden.

Efter lång tid, många vinnätter, många böcker i ämnet teologi, psykologi, politisk ideologi och filosofi börjar en bild som kan skänka nytt ljus över ämnet människliga relationer.

Det är inte självklart för någon enda människa att få ett långt och lyckligt liv. Kanske är det just det som.är utmaningen att förvänta sig ett liv. Det är kanske så att synen på livet i det fria öppna samhället präglas av förväntningarna mer än det som handlar om att öppna upp sig själv för de möjligheter som skapas genin att göra sitt liv tillgängligt för samhället.

Det auktoritära samhället bygger på det som kan tvingas fram ur människor. Det kapitalistiska samhället bygger drivkrafter att vilja skapa värden.

Ett samhälle där värden skapas till den som gör sig tillgänglig kan vara något nytt och banbrytande. Idag är det långt ifrån självklart att alla deltar i samhällsbygget, Att göra sig tillgänglig är något som många idag ser som något främmande, många tänker kanske att hitta en orsak som leder till allt annat än ssmhällsdeltagande.

Idag befinner ca 1 000 000 individer i det som bäst beskrivs som i ett utanförskap. Här finns ett enormt värde både i likvida medel och när det handlar om människovärde. En reform som premierar den som gör sig tillgänglig kan vara den bästa investering som överhuvudtaget kan utföras.

Bjud inte in SD – Bjud in utanförskapet.


Sveriges största utmaning de senaste 50 åren är ett alltjämt växande utanförskap. Det parti som är helt utan förmåga och insiker som leder fram till ett minskat utanförskap är Sverigedemokraterna.

Skjutningar och gängkriminaliet har en grundorsak och det är indivier som lever utanför samhällets gemenskap.

Det finns enbart en väg till en samhällutveckling och det är en vanlig, förlåtande och omtänksam retorik.

Lag och rätt skall självklart upprätthållas, där finns inga tveksamheter. Vägen till det stabila långsiktiga samhället bygger på samhörighet och gemenskap inte på hårdare straff och fler poliser. Det som behövs är en uppgraderad syn på individens utrymme i samhället att växa inom det som idag är lag och rätt. Skapa sociala refomer som visar en lättbegriplig väg som leder från utanförskap in i samhällsbygget.

Som mottagare växa..


Att känna sig ensam är en tuff börda att bära. Närhet och omtanke från medmänniskor är viktigt, något att framhålla så väl i nära relationer som i den lite vidare politiska debatten.

Det är rimligt att förvänta sig omvärldens reaktioner, det är även rimligt att släppa in önskade delar av omvärlden i det liv man lever.

Att kunna ge av sig själv är en del av det som kallas medmänsklighet. Men att kunna ta emot medmänsklighet är något som kanske inte känns självklart på samma sätt.

Det finns många klyschor med detta tema, typ kom som du är, alla skall få vara sig själva osv. Men vad det handlar om är att göra sig mottaglig, vara en person som är redo att ta emot livet så som det uppenbarar sig.

Det sägs att vi människor får ett liv när vi föds, vilket i alla avssenden är helt korrekt. Men hur många är redo att ta emot allt det som erbjuds under livets gång. Förmågan att överleva är stark, många upplever kanske att livets lott är hård och tuff. Under sådana omständigheter är det kanske svårt att ta emot te x kärlek. Kanske mer än någonsin är det då extra viktigt att fundera över dessa frågor. Att under en svår period i livet öppet och ärligt ta emot kärlek är inte en lätt handling.

Detta ämne är om möjligt extra viktigt i dessa tider då många upplever att vardagen är hård och stressande. Utvecklingen idag är att många helt enkelt tycker att vardagen är så tuff och stressande att krafterna tar slut, livets börda blir allt för tung att bära. Hur kan då någon tycka att en väg ur detta elända skulle vara att göra sig mottaglig, att vilja öppna sitt hjärta och släppa in en okänd omgivning?

Nu handlar frågan om den grundläggande existensen. Vad som är livets mening. Långt mycket större än politik, det dagliga jobbet osv, där bortom finns frågor av en helt annan dignitet. Långt bortom de självklara sanningarnas horisont ligger dessa frågor och väntar på den som är klok nog att ställa rätt fråga.

Frågan är ganska enkelt i sin uppbyggnad, däremot ganska svår att fullt ut lära sig att leva med och att fullt ut förstå dess innbörd. Frågan handlar om att göra sig mottaglig. Det kan handla om allt i från kärlek, till en anställning eller kanske något så vardagligt som en festinbjudan.

Att göra sig mottaglig är en grundläggande del i det liv vi människor är satta att leva. De förberdelser inför livet och den motståndskraft inför utmaningar vi kan frambringa är inte sällan det liv som tilldelas oss alla, var och en.

Rör inte vår Bildt


Att stå upp för det sunda förnuftet, att måttfullt betrakta ytterligheternas förvirring inom politiken, att alltid stå upp för Människovärde, frihet och Demokrati. Det är sånt som vi Moderater skall ängna oss åt. Vi är tålamodet när andra agerar obetänksamt. Men när våra förebilder och helgon angrips då är en gräns passerad, när det dessutom sker av våra egna medlemmar, då går skam på torra land.

Ingen får angripa vår Carl Bildt, då menar jag verkligen ingen.

Denna blogg blogg rekommenderar livstid uteslutning ur Moderaterna.

Tiden efter frihet


Kampen för frihet är ett ständligt förlopp som inte sällan sätts i förhållande till alla andra Politiska idologier. Att benämna frihet utan någon form av definitioner är kanske att föregripa händelser. Frihet som ord beskriver ett förhållande utan några som helst krav. Frihet när det kommer till politisk ideologi beskriver en individs föhållande till ett samhälle samt individens förmåga att påverka sitt liv i förhålland till detta samhälle.

Att kunna tycka, tänka och uttrycka sig fritt är grundstenar i den politiska friheten. Att kunna vara den man är, att bygga relationer fritt efter smak och tycke, att kunna starta företag och föreningar är andra delar som är grundläggande inom den politiska friheten.

När det sen kommer till lag och rätt har frihetsideologin om möjligt en ännu större roll och det är Individens rättigheter som är grundläggande när det handlar om att skapa en rättsstat. Det är det fria öppna samhällets uppgift att alltid stå upp för och försvara människliga rättigheter. I en rättstat är alla som inte är dömda för ett brott fria och skall kunna försvaras av samhället genom sekretess och Polisiära insatser.

Allt detta är sammanfattningar av välkända bilder som beskriver det fria öppna samhällets uppbyggnad.

Dagens politiska debatt har vissa utmaningar med att hantera den frihet som Sverige har att förvalta. Tiden efter frihet kan vara en svår utmaning i sig, då det land som saknar frihet med en befokning som drömmer om att få leva i frihet, där blir denna kamp självklar och inhämtar energi ur ett naturligt förlopp. Utmaningen för att land där frihet redan råder är något helt annat. Här finns inte dessa naturliga drivkrafter, det är den utmaning som handlar om tiden efter frihet.

Det som händer i Sverige skulle få en Rysk, Kinesisk, Ungersk eller Nordkoreansk medborgare att häpna. Att en person som lever i ett fritt öppet land påkallar hårdare tag mot invandring, hårdare straff och kontroll av fri media kan ur detta perspketiv tyckas vara minst sagt snurrigt. Det som beskrivs är exempel av händelser som kan inträffa i tiden efter frihet.

Den som upplever fred och frihet i ett fritt öppet Demokatiskt land kan tyckas bära på den värdefullaste av alla förmögenheter, även som förvaltare av en mycket värdefull skatt att lämna över till barn och barnbarn.

%d bloggare gillar detta: