Tornet i PISA


Frågan är om tornet i Piza varit känt på samma sätt om det varit absolut lodrätt. Så förhåller det sig säkert också när det kommer till undersökningen med samma namn. Den Svenska skolan står inför stora utmaningar. En hel Värld knackar på dörren i vår ”valfärdsdamm” och vill vara med och konkurrera. Våra barn i Sverige konkurrerar på samma marknader om jobb som Afrikanska och Asiatiska barn som ofta brinner av iver att inta nya kunskaper.

Det kan mycket väl vara så att den Svenska skolan behöver förbättringar. Men den stora utmaningen står inte att finna i hur kunskaper lärs ut. Allt handlar om att förstå Sveriges litenhet när det kommer till globala utmaningar. Det handlar om en Värld som knackar på.

Det håller inte med överbeskyddande attityder. Alla barn behöver kärlek och trygghet. Det är mycket viktigt, men barn behöver också få känna utmaningar. Livet är inte alltid tryggt och välordnat, livet är ofta en utmaning, för såväl gammal som för ung.

Det är bra att någon gång emellanåt göra tester vad gäller den Svenska skolans kvalitet och prestanda. Men den stora utmaningen är föräldragenerationens attityder. Barn som sällan eller aldrig tillåts få testa sina vingars bärkraft, lär sig inte tackla problem, utvecklar inte en känsla och förståelse om hur viktigt det är med kunskaper och att kämpa för att skapa ett bra liv.

Med detta sagt handlar det inte om hårdare tag, det handlar om att få insikter om vilka krafter som är i rörelse. Sverige är inget undantag, Sverige är en del av Världen precis som alla andra länder.

Skolan i Sverige måsta utveckla metoder att lära ut till elever dess litenhet ur det globala perspektivet. Kunskapen om det lilla som skapar det stora, växer fram ur ödmjuket och empati. Att tidigt hitta sig själv i ett globalt perspektiv och samtidigt känna in globala utmaningar sätter Sveriges alla elever i nya perspektiv som borde fungera som motivatorer.

 

 

 

 

Bokslut 1900 talet


Så här nästan två årtionden in 2000 talet börjar ett bokslut med 1900 talet bli synligt. Galna vänsterismer, två Världskrig, systematik doping, kriser i ekonomin, omfattande miljöförstöring är bara toppen av detta isberg.

Mänskligheten påstods ha gjort enorma framsteg under detta århundrade. Men i ett bokslut ser det kanske inte ut som några större framsteg. Visst är det så att Månen fick besök av Mänskligheten. Men låter man detta faktum få dela samma kolum som Globaluppvärmning känns inte detta som något framsteg för mänskligheten. Eller skall resan till Månen tolkas som en förberdelse för en framtida punkt där Mänskligheten blir tvungen att lämna en obeboelig  Jord.

1900 talet var århundandet då Jorden krympte. Det blev allt mindre glamoröst att kalla sig upptäcktsresande. Ett faktum som kanske fick tillföljd att focus riktades mot sånt som verkligen är viktigt. Något som 2000 talet verkligen kan plocka upp och vidareförädla.

Mera focus på individens frihet. Mera focus på vad varje individ kan och vill göra med sitt liv. Ett liv som behöver levas på ett sätt som gynnar hållbara förutsättningar ur alla tänkbara perpektiv. Allt utifrån ett perspektiv som kopplar samman alla  som lever och verkar på denna planet.

 

Högerpopulister från Österrike..


Varningsklockorna borde ringa. Högerpopulister, specielt de från Österrike har rykte om sig att vara otrevliga.

Hundra år kan tyckas vara stor tidsrymd. Men minnet är kort. Kan det vara så enkelt att det finns en funktion i hjärnan som raderar hemska minnen. I såfall handlar detta fenomen om högerpopulisternas bästs vän, specillt de från Österrike.

Det kan såklart ha stort överlevandsvärde att kunna glömma traumatiska upplevelser. Men där finns sådana tramatiska upplevelser som aldrig får lämna minnet. Ett sådant minne handlar om en högerpopulist från Österrike med en karakteristisk munstage.

 

Sex och samlevnad


Tydligen är det så att fler har sex mera sällan. En statlig utredning är tillsatt i ämnet. Ett resultat lär följa.

Därför ligger fältet fritt att anföra alla tänkbara spekulationer. Att ha sex idag är en inte helt okomplicerad handling. Ur en strikt juridisk utgångpunkt borde varje sexakt inledas med ett kontrakt där båda parter intygar sitt samtycke.

Kontraktet skall även omfattas med en klausul där båda parter kan varifieras som fria från könssjukdomar, HIV och AIDS.

Lyckas sen någon passera dessa tester med bibehållen sexlust dyker nästa hinder upp. PREVENTIVMEDEL. Vem skall skydda sig, mannen eller kvinnan.

SEX verkar vara problematiskt när den utförs för ofta och för sällan. Kanske är det så att människans sex är teoretiserad i överkant. Man får lätt känslan människans sex handlar om så mycket mer än huvudsyftet som är att avla avkommor. Få andra arter har sex med varandra av andra orsaker än att avla fram avkommor.

Idag har sex lyft fram nya dimensioner när det handlar om nära relationer människor emellan som tidigare inte fanns. Det som från böjan handlade om ett möte runt midsommar som nio månader senare resulterade i en avkomma, handlar idag om djupa existentiella, juridiska, ideologiska, politiska och teologiska funderingar. Hur och framförallt varför har detta inträffat?

Läge för ett axiom. Allt är en fråga om behov av att fler barn måste födas för samhällets fortlevnad. Med andra ord den så kallade överflödsprincipen. Det måste födas x-antal mängd barn fler än antal döda i ett livskraftigt samhälle. En enkel ekvation att utföra i ett bondesamhälle. Sannolikt avspeglar detta sig även på hur ofta människor har sex med varandra i ett bondesamhälle.

Men idag är exvationen antagligen inte ens något som finns med i tankegångarna när människor har sex med varandra. Välfärden har förvandlat sexakten till en teatralisk prestation där det finns exstetiella dimentioner. Sex som en religion där det finns förväntningar om en himmelsk upplevelse med upphöjd njutning.

Något som i grunden är en strikt praktisk kärlekshandling i syfte att säkra mänsklighetens framtid, löper nu risk att än en gång bli sönderanalycerad i en undersökning. Låtbli, låt folk få en ärlig chans att komma i gång i sänghalmen.

 

 

 

Släpp fram grundläggande M -värderingar!


Tid att väcka liv i det politiska spelet. Politik är värderingar och tron på det möjligas konstart. Hur fria är vi egentligen i Sverige? Med en rödgrön ”skattechock” regering som hindrar initiativ och nya jobb finns goda orsaker att fundera över nya politiska vägar. Mera frihet är alltid en intressant politisk utmaning. Varför ta förgivet att staten är en bra investering. Med lägre skatt ökar individes handlingskraft. Med mera handlingskaft och goda förtjänstmöjligheter skapas nya möjligheter. Klassisk borgerlig jobbskapar politik. Det finns ingen mera kraftfull integation än nya jobb. Nu gäller det att ta fajten för nya jobb….

Allt är möjligt


Hitta sånt som hålla dig tillbaka. Att se möjligheterna är ett sätt att upprätthålla dem. Tvekan i sig är något som får initiativ att stanna upp på ett sätt som hindrar framåtskridande.

I vardagen är rädsla och motstridiga känslor sånt som påverkar alla handlingar.Varje god handling som leder en människa att genomföra goda handlingar startar en kedja av positiva känslor som motverkar självdestruktiva tankar.

Kreativiteten växer när individen tillåter sig omges med handlingskraft och empati. Den som känner sig fri är den som ha förmåga att påverka omgivningens frihet. Den som inte tror på sina möjligheter skall börja med att låta sin omgivning får uppleva frihet. När friheten växer skapas möjligheter som ingen trodde var möjliga.

Castros katastrof


Ytterligare en tyrann i raden av kommunistledare har lämnar Jordelivet. Fidel Castros livsgärning är en i raden av exempel där Kommunism leder fram till kaos, elände, svält, orättvisor, splittring och förfall.

Denna blogg har som livgivande ideologi att stå upp mot allt som kan likställas med socialism och kommunism. Som moderat handlar den politiska gärningen om att bygga lånsiktigt hållbara samhällen där alla fritt får tycka och tänka. Där livet omfattas av välfärd, rättvisa och välstånd. Där initiativ leder fram till nya jobb där individen tillåts växa och fritt utvecklas.