Den Gröna Börsen


Det är alltid så att goda initiativ börjar med att någon får en bra idé. Men att gå ifrån idé till handling för att till sist få fram en produkt som gillas av marknadens konsumenter är något helt annat. Idag står Jorden inför många nya utmaningar som kräver handling och handlingskraftiga initiativ.

Idag ovandlas Jordens rikedomar till värden på ett sätt som inte i alla skeden är långsiktigt hållbart. Det behövs en ny form av fördelning av värden med syfte att omfördela dessa på ett sätt så att en grön hållbar framtid gynnas. Det fanns en tid då det var viktigt att omvandla Jordens resurser så att de gynnade mänsklighetens utveckling, nu går mänskligheten in i nästa fas, där dessa resurser skall omvandlas så att det faktiskt går att bo kvar på planeten Jorden.

Denna blogg har två grundläggande ideal vad gäller utveckling och det handlar om äganderätten och fria marknader. När något skall utvecklas är dessa två beståndsdelar i en särställning. Ur detta perspektiv finns ett oändligt antal möjligheter, kort sagt finns i stort sett enbart möjligheter när dessa två mänskliga drivkrafter för göra jobbet.

Nu känns tiden rätt att låta dessa två krafter ta sig an utmaningen med att göra planeten Jorden till en välmålmående plats att befinna sig vid. Det som behövs är att starta ett Grönt Klondike, skapa en plats där kapital och idéer kan mötas och samexistera på ett sätt så att framtidens gröna teknik kan skapas. Den dynamik som skapas av en marknad som styrs av ett fungerande Börssystem är en svårslagen modell att agera utifrån.

Det är svårt att undgå tanken om vad den yra som skapade Klondike har gjort för Amerika. Det är när frihet möter drömmen om det egna ägandet som det skapas drivkrafter att jobba hårt, att sätta upp mål och att uppnå dessa på ett sätt som skapar det nya som sen skall komma. Ur denna process skapas dynamiska relationer där resurser möter sin brukare, där värden skapas och där förändring i önskad riktning uppstår.

Det är verkligen tid för Sverige att börja agera, gå först och bli det land som tar på sig ledartröjan när det handlar om Klimat och Miljö. Men då krävs många nya Blå tjänare för att Jorden skall bli en Grönare plats för alla att bo på..

 

Klimat och långsiktig hållbarhet


Långvarig hetta och skogsbränder överskuggar det faktum att Sverige faktiskt hamnade på 5;e plats under 2018 års Fotbolls-VM. Detta perspektiv beskriver att något är på väg att förändras om hur samhället utvecklas och hur upplevelserna därutav påverkas. Att sätta detta perspektiv i en ideologisk kontext är av naturliga orsaker en svår och djupt komplicerad uppgift. Det är olyckligt att en viktig fråga som Klimat och Miljö till stora delar ägs av det vänsterorienterade Miljöpartiet.

Att långsiktigt och effektivt jobba med dessa frågor handlar om att bygga upp globala nätverk mellan stater där balanserade åtgärder gör skillnad. Klimatfrågan ur detta perspektiv handlar om att väcka de fria marknadernas intresse, visa på möjligheten att öppna upp nya affärsområden som ligger i linje med de Globala mål som är framtagna av United Nations Development Programme (UNDP).

Här finns en stor arena som fram tills idag saknar aktörer med muskler att kunna göra skillnad. Mycket beronende på pariter som bl a Miljöpartiet som hotar med alla tänkbara vänsterreformer, vilket skrämmer bort de fria marknadernas alla aktörer.

Här har Moderaterna en tydlig uppgift, ta debatten med Miljöpartiet när det handlar om att verkligen komma med förslag som gör skillnad med att skapa ett långsiktigt hållbart klimat på Jorden.

Att höja skatten på flygresor är lite som att ta en handsläckare och åka upp till Kårböle i förhoppning om att kunna släcka den skogsbrand som där pågår. Det är hög tid att Klimatfrågan får en värdig ägare, en som tar frågan på det djupaste allvar, då behövs ett parti som Moderaterna, låta måttfullhetens Blå tjänare göra Jorden Grön.

 

Filmen om SD


Valrörelsen 2018 är i behov av att ta fart och hitta sin karaktär, som det är idag känns den inte lustfylld och intressant på samma sätt som tidigare år. Denna blogg upplever det som att en overklighetskänsla än så länge präglar denna valrörelse. Att Frihet, Demokrati och Människovärde behöver försvaras borde inte vara en fråga i dessa tider. Sverige som land och dess befolkning står helt plötsligt inför fullbordat faktum, nu handlar återigen den politiska striden om hur dessa värden försvaras och bevaras inför kommande generationer. Likheterna med tiden under 1900 talets mittendel då Marxism och Socialism var allvarliga hot mot Frihet, Demokrati och Människovärde är slående på ett skrämmande och högst onödigt sätt. Denna blogg har varit aktiv Moderat under under varje levnadsår. Precis när hoten mot trygghet och medmänsklighet från vänster känns högst hanterbara, är det nu på det yttersta högerkanten som hoten hopas.

Locktonerna från Nazismens förenklande och polaricerande Världsbild är tydligen lätta att sprida i tider av oro. I detta landskap öppnar rädslor och okunskap upp vägar som släpper in Rasismen.

Vad är det då som gör att medborgare i Sverige väljer att lämna Frihet och Demokrati till förmån för Nazism och Rasism? Frågan är av naturen enormt svår och har kanske samma antal svar som antalet Nazister i Sverige. Men att inte närma sig historien som handlar om den Trojanska hästen i detta fall är svårt att undvika. Det politiska parti som idag går under namnet Sverigedemokraterna är att betrakta som en Trojansk häst med ett enda syfte och det är att förpacka Nazismens ideologi i en ny skepnad.

Det borde vara uppenbart för alla som har minsta insikt i politisk ideologi att Sverigedemokraterna hämtar sin ideologiska bas från Nazismens värdegrund.

BREXIT populismens skapelse.


Det är kanske i Sverige som kampen mot höger och vänster populismen tar sin början. I Sverige har vi en tradition av starka politiker som står upp för frihet, demokarti och människovärde. Det sunda förnuftets fana hålls här över populismens fördummande mantran. Under senare tid har starka frihetskämpar försvarat landets fria öppna livsstil.

Denna gång var det Annie Lööf som stod upp, visade ideologisk styrka på ett sätt som skyddar Sverige från populismens falska budskap och budbärare.

Idag som alltid är det viktigt att ta striden för frihet. Världen och Sverige behöver inte mindre frihet utan detta ser ut atr vara ett ständigt underskott. Brexit är ett aktullt bevis om vad som händer när friheter uteblir eller hindras. Något som alla idag bör betänka.

Alliansen lever


Allt har ett slut, men behöver därför inte vara avslutat. Det finns idag många goda orsaker till enighet mellan patier med bogerliga värderingar.

Det gäller att hålla isär valtekniska ställningstaganden och ideologiska värderingar. Januari 2019 kommer snart att vara historia, då återkommer den vanliga vänster höger konflikten, då behövs borgerligheten som en kraft att ställa upp mot vänserns samhällsfarliga politik.

Alliansen är inte död, den söker nya former att möta framtidens utmaningar.

Borgerlig framgång att vänta.


Vinden blåser Borgerligt. Social demokrater säljer ut sina själar och vänsterpartister hotar med nyval.

Det kunde sannolikt sett mera mörkt ut en dag som denna. Januari 2019 blir mycket intressant månad för Historiker att analysera.

Det är inte utan att den gamle Romerske Guden Janus väcker intressanta funderingar. Den tvåhövdade Guden Janus som faktiskt gett månaden Januari sitt namn, har även gjort sig känd att bära två ansikten. Han ansågs kunna se både framåt och bakåt i tiden. Det är inte utan att det som sker i dagens politik kräver båda dessa insikter.

Vi har att lära av historiens misstag samt att våga visa mod och visdom inför den framtid som stundar. Alla vet att där finns en framtid som dagens beslut håller på att forma. Januari månad 2019 är här och det fina med det är att avgörandet vilar i allas våra händer.

Känslan idag är att där finns en oro över att fatta beslut om den framtid som ligger och väntar. Idag handlar valen mycket om det som är oönskat, men idag behövs framtidstro, medmänsklighet och refomagendor för tillväxt och hållbarhet. Återigen kliver Guden Janus in i handlingen, med sina två ansikten. Vi behöver idag lite av varje, så varför inte lyssna på Janus och skapa ett politiskt landskap med flera olika ideologiska perspektiv.

Annie Lööf tog striden 190111


Alla tider har sin strider. Det blir en mycket spännande uppgift att lämna över denna tid till historien, och när den samma skall dokumenteras.

I en tid där Rasism, Nazism och andra hemska ytterligheter hotade den fri öppna demokratiska medmänskliga samhällsordningen var det ett parti och en partiledare som visade mod utöver det vanliga.

Att denna strid visar upp tydliga aktörer som tar ställning är en garant för fortsatt välfärd, välstånd och hopp om god tider.

Världen är en tuff plats och det finns ingen rättvisa på denna nivå. Kanske faller denna kamp och dessa aktörer in i historien utan några som helst speciella omnämnande.

Men denna blogg kommer att vårda denna tid och minnet av de politiker som tog striden och stod upp för det öppna fria samhället, på samma sätt som när Järnridån föll den 9 November 1989. Denna blogg kommer för evigt att högtidlighålla den 11 januari som Annie dagen.

En ny tid tar sin början.


Vänsterväldet är återupprättat när Centern och Liberalerna lämnar politisk Walkover, lämnar sina respektive politiska själar i Stefan Löfvens händer.

Det är med sorg i hjärtat som denna blogg nämare sig det faktum att den Borgerliga alliansens historia är färdig att skivas ner. Drömmen om en Liberal samhällsordning får stanna vid detta stadium denna gång.

Det handlar nu om att repa nytt hopp, att skapa kraft att möta väljarna 2022 med ett Liberalt budskap med nya jobb, mer gemenskap och nytt hopp om det inkluderande samhället.

Inget som väntans tider


Dagens politik handlar till stor del om valet av en Regering som gillas av Sveriges Riksdag. Men där finns inbyggda vägval som står över detta val.

Det som i ett större perspektiv handlar om att tillsatta en Regeting och att posten som Statsminister blir tillsatt, är i grunden en djup värderingsfråga.

Deklarationen om mänskliga rättigheter är kanske svår att sätt in i detta sammanhang. Att denna tid väcker dessa tankegångar till liv på ett sätt där det kan tolkas som de är hotade känns olustigt. Det är denna bloggs tolkning att mänskliga rättigheter är inblandade i Talmannens utmaningar med ett tillsätta en ny Regering.

Det finns politiska krafter idag som ser att samhäller tar en vändning där det blir möjligt att åsidosätta demokrati och frihet på ett sätt där mänskliga rättigheter påverkas.

I detta läge är tålmodig väntan i klok handling. Det är i detta läge som måttfullhet är en framgångsfaktor..

Riva murar – Skapar möjligheter..


Donald Trumps ambitioner att bygga mur mellan Mexiko och USA släpper in 1900 talet i samtiden. Det är lite som ett obehgligt ångestskrik från det förgångna.

Världen är till för dem som lever, det är därför djupt olyckligt att en ledare med inflytande vänder utvecklingen på ett som riskerar hindra och påverka globaliseringen på ett sätt där utvecklingen stannar upp. Nästa stora steg som ligger redo att lyfta mänskligheten är globalismen.

Världsekonomin är i behov av migration. Hoppet om ett bättre liv är en stark drivkraft som gynnar alla. Hade te x Donald Trump byggt murar runt Amerika under tiden då landet kolloniserades skulle landet inte vuxit sig starkt på det sätt som idag är känt.

Det är inte murar som bygger framtidens samhällen, det är avsaknad av murar som skapar starka fungerande samhällen.

%d bloggare gillar detta: