• if(typeof(networkedblogs)=="undefined"){networkedblogs = {};networkedblogs.blogId=1206792;networkedblogs.shortName="ma\u0308nniskova\u0308rlden";}

  • Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör som 9 andra, prenumerera du med.

Techkris


Banker som krisar, vad beror det på?

Varje kris har en grundorsak, den nuvarande krisen kan komma att döpas till Techkrisen.

Dagens kris handlar om teknikens nästa stora steg. Under 10 år har det satsats riskkapital i teknikens nästa stora steg. Nu sorteras agnarna från vetet. Snart blir det uppenbart vilka företag som är framtidens vinnare. Snart vet vi vilka produkter och tjänster som kommer att förgylla våra liv? Det var här på denna blog den första listan publicerades:

1, Tillverkning av säkra självkörande bilar, tåg och flygplan.

2, motorer som drivs av alternativa drivmedel.

3, biokemiska robotar.

4, vetenskapen som beskriver hur liv skapas.

5, artificiell hemhjälp.

6, teknik som möjliggör att närproducerade livsmedel blir norm.

Skapa frihet


Få handlingar är utvecklande för unga individer som när vuxna hjälper varandra.

Vetskapen om samhällets svagaste delar kan vara något av det viktigast som behöver leva vidare över generationsgränserna.

Livet idag är inte sällan en utmaning beroende av frågor kopplade till synen på våra liv och förväntningar av det som förväntas av oss.

Allt kan sannolikt reduceras till den ständiga frågan om meningen med livet. I en tid med globalisering, mediabrus och hög levnadsstandard finns en uppebar risk hur det i sig påverkar mänskliga relationer.

Denna blog hämtar inspiration från Liberalismen. Individen större än samhället. Individer som skapar ett samhälle där fria tankar, fritt utryck, fri tro, fri kärlek är självklart och där alla får möjlighet att ta del av samma kunskap.

Allt detta kan vara ord om det saknas omsorg. Tidigt i livet formas det frö inom varje individ likt en kod som beskriver hoppet som kommer av medmänsklighet.

Hjälp och stöd tidigt i livet formar synen på livet och gärningarna. Det kan vara politikens största uppgift att erbjuda unga individer stöd och hjälp. Då föds hopp och framtidstro, då spirar gnistor som skapar mänsklighetens nästa lilla och stora framsteg.

Skrämd-Rädd-Ensam


Rysslands befolkning behöver en självbild. Ett folk utan en själ som förenar, driver grundlöst in i framtiden och möter där sina värsta demoner. Längs denna väg finns enbart skrämda barn som växee upp att bli summan av alla rädslor.

Den Ryska folksjälen lider svårt i kylan, det frusna ensamma barnet tvingas ur i strid av rädslorna som växer sig allt djupare. Barnet tvingas föra krig mot dem som kan erbjuda värme, kärlek och trygghet.

Släpp in barnet i värmen, skydda barnet mot de krafter som skapat generationer av svek och illvilja.

Att vara (El)ler inte vara!


Kylan omsluter Sverige julen 2022. Julen ser ut att bli vit, något som glädjer många. En vit Jul är det samma som en elslukande Jul. Årets Tomte kommer ungefär samtidigt som elräkningen. 2000 talets första årtionden har varit lättsamma, låg ränta, låga omkostnader att leva och verka. 2020 talet tycks vara något helt annat, på många sätt väntar frågor som samtiden inte är redo att möta. Som t ex att elbrist kan övergå till att elen tar slut, att samhället kan hamna i ett läge där samhällsfunktioner behöver drivas utan el.

Sannolikt är vi redan framme vid denna tidpunkt, vi står på en plats i utvecklingen där nya tankar behöver tänkas. Att spara el är en sent påkommen tanke, vi behöver snabbt utveckla nya metoder att framställa hållbar el. Hela det moderna samhället bygger på tillgången av el. Välfärden bygger på ett samhälle som har förmåga att utveckla teknik som framställer billig lättillgänglig el.

Ytterst handlar detta om politiska beslut. Det är sannolikt inte längre en fråga om vilken metod som ska framställa framtidens el, utan det börjar allt mer bli en fråga som är kopplad till mänskligheten på ett sätt som öppnar upp helt nya perspektiv.

Frågan om el och energi är kanske en av mänsklighetens större utmaningar det kommande årtiondet, men kanske på ett lite oväntat sätt. Många tror kanske att det är en fråga om miljö och klimat som övergår till att handla om hur vi framställer tillräkligt mycket el.

Frågan är antagligen långt mycket större än så. Tiden kan vara mogen att ta denna fråga till en helt ny nivå. Tiden är inne att lyfta blicken och se helheten, ställa relevanta frågor som mycket väl kan ha sina rötter ända ner till den mänskliga existensens djupaste kärna.

Energi i alla dess olika former är något som, relativt, över tid följer mänsklighetens framväxt. Nu står vi inför stora förändringar där vi människor behöver förhålla oss till energi i en helt ny tid utifrån nya förutsättningar.

Mycket tyder på att energifrågan hanteras på ett sätt som är hämtad från en tid där frågan varit löst. Frågan om energitillgång har förskjutits till en fråga om att leverera ren energi, på ett sätt att där ska finnas en motsättning mellan ren energi och tillgång av den samma.

Ungefär här tycks dagens tankegångar stanna, längre än hit finns mycket få djupare tankar. Istället för att visa mod och möta utmaningen bygger vi upp motsättningar som löper risk att föra ut mänskligheten på tunn is. Innan det ens är möjligt att börja jobba framåt behövs visioner som beskriver framtidens samhällsbygge. Varje århundrade tycks börja trevande, då gamla tankar inte längre tycks fungera när de möter en ny tidsera.

Denna blogg vilar på den fria ekonomins grunder. Tiden är kanske mogen att reformera våra system som är satta att administrera energi. Det handlar kanske om att låta efterfrågan styra tillgången. Låt marknaden få stabila vilkor utifrån nya tankar som kan växa och i grunden skapa nya förutsättningar för hur samhället omsätter och skapar energi i alla dess olika former.

Liberala byggreformer


Miljonprogrammen under 1900 talet kan vara vår tids största misstag. Det kan mycket väl vara så att dagens samhällsutmaningar har sina rötter i Miljonprogrammen.

Tanken att flytta medborgare ut ur städer för att erbjuda boende i förfabricerade bostäder är motbjudande. Denna handling strider mot allt som liberalismen står för.

Dagens utmaningar kopplade till integration och inkludering sätter focus på gamla synder i samhällsbygget som har ideologiska dimensioner.

Det är omöjligt att freda sig från tanken att göra om och att göra rätt. Våga tänk tanken att riva miljonprogrammen. Tiden är mogen att börja skapa det liberala samhället där indivdens behov är i focus.

Boende, Miljö, jobb, kultur, sociala aktiviteter dynamisk utformade i förhållande till samhällets utveckling. Låt behovet styra, låt individer sätta sin prägel på det som växer fram. Ge ingenjörskonsten fria händer att skapa framtidens samhälle där regnbågens alla färger har sin självklara plats.

Liberalare Sverige


Inkluderar.

Aktiverar.

Bjuder in.

Accepterar.

Stimulerar.

Står upp för frihet.

Står upp för människovärde.

Står upp för Demokrati.

Fritt företagande.

Ökad trygghet.

Mer lärande.

Grönare samhälle.

Fria tankar.

Fri kärlek.

Fri tro.

Börja bygg nya fria gröna samhällen i Ukraina


Dagen kommer när de Ryska bomberna slutar falla. Det är inte en fråga om, utan när. Då ska den fria Världen vara beredd och påbörja bygget av ett helt nytt samhälle som öppnar upp nya dimesioner vad gäller arkitektur, trygghet, miljö och sociala möjligheter.

Ett samhälle där frihet är ledstjärna. Ett samhälle med uppgift att lyfta individen ur alla perspektiv.

Detta inlägg är tillägnat Ukrainare som möter Julen 2022 utan värme, el och vatten. Inget av detta levereras gemom att skriva blogginlägg. Tänk att visionen är hoppets bränsle. Tänk att hoppet inte kan övervinnas eller besegras, hoppet är enbart enande.

Tidöavtalet


Resan från den Rödgrön röran till Tidöavtalet har allt övrigt att önska. Det finns inte mycket av Borgerliga värderingar att hämta som är värda att lyfta fram i denna frihetsälskande blogg.

Tidöavtalet är en smärtsam upplevelse i det närmaste helt befriad från Liberala värderingar. Skatthöjningar, hinder och nedgraderat människovärde är oroande tendenser som inte leder Sverige i rätt rikning.

I tider som dessa med ett Ryssland som gör sitt yttersta för att ta Världen som energi-gisslan, på ett sätt som driver upp inflationen, då behövs en politik som öppnar upp för marknadsliberalismen.

Att under dessa förutsättningar ägna sig år extremhöger populism är en minerad väg in i framtiden.

Denna blogg ser det som nödvändigt att riva upp Tidöavtalet och titta på möjligheten att bilda en ny regering med stöd i den breda mitten. Denna blogg utesluter inte en S – M regering i syfte att kunna driva en mera aktiv marknadspolitik med förmåga att lyfta Sveriges behov av en mer expansiv politik.

Idag är inflationen ett hot både på lång och kort sikt. Den ska dock ställas mot ett krakulerande Ryssland med en oförutsägbar diktator på toppen av beslutsordningen.

Vägen ur denna situation är den fria världens samlade förmåga att stå upp och ta strid för sina grundläggande värderingar som är Människovärde, frihet och demokrati.

Ideologi kontra plånbok och billig el


Allt till alla är en frestande fras för politiker som inte sällan vinner val. Kanske är det så att detta inlägg är bättre lämpat under tiden strax innan ett val än som nu några veckor efter valet 2022.

Hur många var det under valet 2022 som bestämde parti efter sin plånbok? Frågan är retorisk och har antagligen inget exakt svar. Men inte destu mindre intressant.

Politisk ideologi är det redskap som i slutändan bestämmer över våra liv. Oavsett det som sägs under en valspurt så är det den vinnande ideologin som börjar styra våra liv, alltså vi som lever och verkar i länder som är demokratier.

I en demokrati kan ingen enskild politiker fatta beslut om drivmedels pris, el pris etc. För att något ska förändras krävs politiska majoriter. Politiska majoriter skapas när olika politiska inrikningar enas om olika sakfrågor.

Med andra ord, kan inte en politiker lov sina väljare annat än att stå upp för sin vallöften i förhandlingar med andra politiska företrädare som kanske lämnat helt olika vallöften till sina väljare.

Svekdebatter är ofta ett utslag av missförstånd där väljare inte har förstått vad som är en politikers arbetsuppgift.

Slutsats: Politik i en demokrati har som uppgift att administrera valresultat.

The no talent sport


Krig kräver nästan inget av sina utövare. Det enda som krävs hörsel och viljan att lyda order.

Beslutet att starta krig vilar inte sällan på en strävan som hämtas ur parterna samlade oförmågor. Kortfattat kan krig vara den minsta gemensamma faktor som påkallas när samhällen slutar utvecklas.

Ryssland är ur detta perspektiv urtypen av ett samhälle som stagnerat. Det Ryska folket tror inte själva på framtiden, det finns en framtid men den är inte ljus.

Invationen av Ukraina är inte Rysslands största problem. Invationen av Ukraina är ett symptom som har djupa rötter i alla oförmågor i det Ryska samhällsbygget.

Ryssland under Putins ledning peronifierar dysfunktionalitet. En ledning helt frikopplad från den befolkning den är satt att liknas vid att styra ett skepp från motorrummet. Der har ingen betydelse vart skutan är på väg så länge den rör sig i en kurs. Det har ingen betydelse om det är storm eller stiltje, den tar inte hänsyn till om resan är lönsam, trivsam eller tjänar sina syften.

%d bloggare gillar detta: