• if(typeof(networkedblogs)=="undefined"){networkedblogs = {};networkedblogs.blogId=1206792;networkedblogs.shortName="ma\u0308nniskova\u0308rlden";}

  • Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 9 andra följare

Liberala argument


Den politiska agendan som kräver krafttag, länge och hårdare straff och mer segrigation håller på slå rot och tycks vinna kampen om vilket politiskt initiativ som tillåts beskriva samtiden.

Sverige som land befinner sig i ett nytt läge, det har uppstått utmaningar som på inget sätt är är unika, det som skiljer då från nu är vilken typ av politisk inriktning som sätter tonen i debatten.

Liberala tankesmedjor tycks ha svårt att få upp temperaturen i sin masugnar. I dagens upplysta samhälle borde det inte vara svårt att smida en Liberal agenda som på allvar förmår att vara med i kampen om vilken politik som formar det som uppfattas vara en beskrivning av samtiden.

Det är ställt utom alla tvivel att samtiden har olika typer av utmaningar. Alla tider har sina utmaningar, allt är en fråga om vilken politik som lyckas fånga samtiden med en relevant beskrivning samt kunna producera dito lösningar.

Det finns idag ingen politisk inriktning som besitter alla svar på alla frågor. Däremot finns det stort stort utrymme när det kommer till frågorna. Det är fullt möjligt att väcka nya frågor som lyfter samtidens stora utmaningar ur ett helt nytt ljus.

Om det nu är så enkelt att möta hårt med hårt, varför finns det då brottslighet? Frågar man sig istället varför det finns brottslighet i ett samhälle blir svaret långt mer komplicerat. Det är kanske så att fokus i dessa frågor borde handla mindre om brottslighet och mer på brottslingen.

Här finns olika typer av utmaningar att möta, så som t ex alla de offer som lider skada tillföljd av den aktivitet som utförs av brottslingen. Det ligger i sakens natur att i den bästa av Världar finns ingen brottslighet. Frågan som då blir extra intressant är om det ens är möjligt att skapa en dito vision. På många sätt bygger dagens samhälle på det faktum att det finns personer som väljer en livsstil som brottsling.

Som Liberal tänkare är det möjligt att drömma, tänk tanken att alla människor under en tidpunkt i ungdomen ställdes inför valmöjligheten att välja livsbana. Hade då någon någon enda människa valt brottets bana? Frågan skall ses vara av filosofisk natur.

En Liberal agenda skall så klart ha denna utgångspunkt. Alla människor skall beredas möjligheter att utvecklas till att vara laglydiga medborgare. Det skall ske helt utan undantag. Samhället skall beredas möjligheter och resurser att ställa höga förväntningar på sina medborgare.

Kuba


Intressant utveckling i ett av Världens sista länder där Marxismen fortfarande lever. I dag är det få som minns när denna utopi fortfarande ansågs vara en seriös samhällsmodell. De flesta idag förknippar kanske Marxismen med skurkstaten Nordkorea.

Nu ser det ut som Marxismen i Kuba är satt i gungning. Återigen när det kommer till denna ytterst tveksamma ideologi är det uppenbart att den inte förmår bära ett lands behov över tid. Ideologin påstås vara ett sätt att ge ett land och dess befolkning sin frihet. Det finns enormt många problem med detta synsätt. Det är förvisso sant att frihet är bra, men ingen är från sina grundläggande skyldigheter i livet, så som att skapa det liv som är nödvändigt för att kunna leva. Marxismen har inte några svar på frågan om vem som ska jobba och framför allt varför.

Marxismen är en mycket effektiv demotivator. Precis som i alla kollektiva ideologier saknas här individens drivkrafter att jobba och tjäna pengar.

Kuba har idag problem där istort allt saknas i form av el, drivmedel och andra förnödenheter. Byt bärande ideologi till liberalismen och problemen är lösta i ett och samma ögonblick.

Konstitutionens försvar


Högerpopulismen har förmågan att plocka upp samtidens samhällsutmaningar och skapa förenklade samtidsbilder. Idag används brott & straff, migration & invandring som slagträ av högerpoulister i syfte att nedmonteta den fria öppna demokratiska samhällsordningen.

Vi ser länder som t ex Ungern, Ryssland, Polen, Danmark där frihet, demokrati och humanism nedmonteras efter att förändringar i konstitutionen genomförts.

Som det är idag hotas även Sveriges frihet av hotet från högerpopulismen. Med tanke på att Sverige står inför ett valår bör det byggas upp ett försvar som underställs Sveriges fria öppna demokratiska statsskick. Med en sådan ordning är hotet från ett parti som t ex Sverigedemokraterna med en tydlig agenda att utmana det fria öppna demokratiska samhället mindre påtagligt. Om partiet får inflytande (Gud förbjuder) så skall det inte vara möjligt för partiet att förändra Sveriges konstitution utan att få sin sak behandlad av en juridisk process som är underställd Sveriges konstitution.

Global cyber attack


Ryska cybertroll har nu avanserat till att bli dito monster. Mycket talar för att det som händer Coop idag är början på en utveckling som absolut är väntad. Tiden är mogen för att rusta samhället att möta dessa monster. Det är förvånade att inte fler IT-företag inte redan finns på marknaden och kan leverera tjänster som förebygger dessa risker.

Det borde vara självklart att alla företag analyserar IT-sårbarheten och dimensionerar åtgärder som säkerställer IT-miljön.

Med tanke på ett Sverige ligger i framkanten inom IT borde det ganska snabbt vara möjligt att öka antalet företag som erbjuder IT- säkerhetstjänster. Det är inte en vågad förutsägelse att det lär födas framgångssagor längs denna väg.

Ideologiernas landskap


Dagens debatt framställs på ett sätt där det relativt ofta påstås finnas ett motsatsförhållande mellan ideologi och sakpolitik. Förhållandet är långtifrån linjärt, det kan även vara så att sakpolitik är hämtad ur ideologiska överväganden.

När det i den politiska debatten påstås att det är möjligt att förhandla i sakfrågor utan att ideoliger är inblandade så kan det i många fall vara vilseledande för väljarna.

Politik handlar om förmågan att spegla samhällsutvecklingen på att sätt så att anhängare känner sig nöjda samt att vara trovärdig när det kommer till att förändra samhället så att nytt förtroende skapas.

Få sakfrågor inom politiken är ideologiskt neutrala. Denna blogg kan inte hitta en enda fråga inom politiken som enbart är en sakfrågan.

Det fria demokratiska samhället är ingen självklarhet. Det finns ingen sakfrågan som är helt frikopplad från ideologi på ett sätt så att den inte kan föra in Sverige på ett spår som leder bort från att vara en fri öppen demokrati där individen är fri att tycka, tänka, tro och älska.

Drogers väg till Polismord!


Det är idag en sorgens dag, denna blogg känner djupt med Polismannens nära och kära. Att behöva betala det yttersta priset i samband med sitt yrkesutövande är något där hela samhället måste vara med och bära ansvar.

Det är i dessa situationer som det krävs djupare eftertanke. Det är ytterst viktigt att den person som utförde detta grymma dåd ställs till svars och utmäts ett långt straff bakom lås och bom. Det är även viktigt att brottets bana som yrke nu får ett snabbt slut. Idag är det uppenbart att knark och droger sysselsätter många av Sveriges medborgare, vilket i sig är helt oacceptabelt och kräver kraftfulla åtgärder.

Att det idag finns ungdomar i Sverige som dagligen levererar droger och knark ska inte vara möjligt. Att det finns en efterfrågan där Svenska medborgare väljer att bruka droger och knark är ingen nyhet. Tiden är kanske mogen att titta på möjligheten att skapa nya reformer på detta område. Göra det svårare för den kriminella världen att hantera droger och knark med focus på alla led, även med extra ansträngning mot den sidan av hanteringen som köper droger och knark.

Det är oundvikligt att inte se sambandet mellan handel med droger och knark som idag leder hela vägen fram till att en Svensk polis förlorar sitt liv.

Vad väljer Löfvén?


Dagens rödgröna regeringskris borde inte sett dagens ljus. Att de ideologiska spänningar som idag finns från mitten och vänster ut är svåra att överblicka även för ett tränat öga. Att härbärgera socialism och liberalism under samma regeringsunderlag är en balansgång på mycket slak lina. Att detta underlag även skall samsas med Marxismen är något som vanligtvis benämns som omöjligt.

Hur konstigt det än kan låta så skall utvecklingen i länder som t ex Ungern, Polen och Ryssland där friheten är beskuren vägas in i detta sammanhang. Det som är känt under benämningen höger-vänsterskalan har idag inte samma kraft som tidigare, idag är det andra krafter som styr det politiska landskapet. Det beror på att att det idag finns politiska partier på den yttersta högerkanten som inte står upp och försvarar frihet och demokrati på ett sätt som är förtroendeingivande.

Det kan därför vara en svår utmaningar att både stå upp och försvara det fria öppna demokratiska och samtidigt bedriva borgerlig högerpolitik. Denna balansgång är svår, men absolut inte omöjlig, det handlar om att hitta gemensamma borgerliga ingångspunkter och skapa en enad borgerlighet som både kan står upp och försvara det fria öppna demokratiska samhället och samtidigt framstå som en motpol till den populism som framförs av landets politiska ytterkanter.

Det finns idag en ganska låst ideologisk utgångpunkt som kan belysas ur många olika perspektiv. Den väg som Sverige valt handlar om att överskrida tidigare kända ideologiska ställningstaganden i syfte att kunna garantera frihet och demokratiska värderingar. Detta har fått till effekt en ideologisk glidning som är ohälsosam i förhållandet att skapa dynamiska ideologiska koalitioner.

Nya koalitioner inom Svensk politik bör vara mera ideologiskt renläriga än tidigare för att kunna skapa regeringsunderlag som är mera jämbördiga. Att låta Liberaler och Marxister sitta på samma sida om förhandlingsbordet skapar ohälsosamt stora spänningar som löper risk att äventyra det Svenska politiska systemet att hantera och fördela maktpositioner.

Ge Alliansen 2.0 chansen


Återigen får vi beskåda en rödgrön regeringskris, sanningen är den att det var inte en fråga om krisen skulle inträffa, utan när den inträffar. Denna blogg hyser stor aktning för Carl Bildt som redan 1994 förutsåg vad händer i ett land som styrs av rödgrön röra.

Det är förvisso sant att dagens politiska landskap styrs av olika låsningar både höger ut och vänster ut. Parlamentariskt finns en gammal beprövad väg och det är att Sverige Borgerliga partier gör gemensam sak och återskapar Alliansen.

Alliansen 2.0 är en långsiktig lösning som har möjlighet att lösa upp de politiska knutar som idag förlamar den politiska dynamiken i Sverige. Att inför valet 2022 låta väljarna får ta del av det som en enig borgerlighet har att erbjuda gör det möjligt att skapa en ny agenda för det politiska landskapet i Sverige.

Det blir här möjligt att frikoppla Sveriges stora samhällsutmaningar från hur dagens debatt har utvecklats, sätta en ny Sverigebild ur ett borgerligt perspektiv. Med människovärdet i focus, det fria öppna demokratiska samhället och individens frihet visa upp en ny möjlig väg in i framtiden.

Se helt nya möjligheter där det tidigare fanns låsningar. Sverige är och skall vara de stora möjligheternas land. Här har alla som vill, vågar och kan en plats att fylla. En vision där kriminalitet inte är ett alternativ, där ungdomar befinner sig i skolan, där vårdbehov uppfylls osv.

En stor uppgift är även att skapa en modern variant av det som idag uppfattas vara borgerligt. Sedan tidigare är borgerlighet förknippad med överklass och klassamhället så som det beskrivs av Karl Marx. Sanningen är den att alla kan ta hjälp av borgerliga värderingar i livet i syfte att hitta en ny väg i livet. Att arbeta hårt och målmedvetet, att skaffa kunskaper, att vårda sitt liv, lära känna sig själv och värna sina nära relationer är klassiska borgerliga värderingar som alla kan ta del av.

Det är inte en klassfråga att välja väg i livet, alla väljer, många utan att ens veta att det finns borgerliga värderingar.

Ta Makten 🇸🇪


Ny tider står för dörren. Det är nu tid att vi Moderater förbereder oss att ödmjukt axla ansvaret, återta maktpositionen och där leda Sverige in i framtiden.

Med Ulf Kristersson som stadminister väntar ett nytt Sverige. Listan kan göras kilometerlpmg över punkter både på lång och kort sikt behövs för ett bättre/tryggare Sverige. Det behövs en politik för nya jobb, inkludering och tillit som visar vägen för det nya Sverige att växa fram.

Heja Sverige 😃 🇸🇪

Nya tider smittar


Varje århundrade har sina smittor och sjukdomar som ställer nya krav på samtidens förmåga. Ingen vet något om framtiden, mycket få vet exakt vad som exakt händer i samtiden och nästan alla tycker sig vet allt med facit i hand. Tidens gång är en förunderlig rörelse som ständigt har överraskningar att erbjuda som vanligtvis inte är möjliga att förutse.

Med dessa tankegångar som utgångpunkt framstår den pågående pandemin allt mera intressant. Idag är det inte svårt att höra diverse olika efterkloka visdomar som tydligt beskrivet logiska åtgärder som med största säkerhet hade förhindrat utvecklingen så som den framstår idag. Det som skiljer samtidens insikter från framtidens ovisshet är acceptans av det som sker när det sker. Det är mänskligt att förskjuta sånt som är oväntat, oförutsett och kanske obehagligt. Antagligen finns här evolutionära inslag som i grunden handlar om överlevnad i tider då det handlade om att fly för att överleva. De människor som flydde och överlevde kunde sen i efterhand berätta för sina barn om hur de lyckades rädda sina liv genom att fly från farorna som hotade. De historier som uppstår till följd av detta sätt att agera är en form av postverklighet som legitimerar ett fritt förhållningsätt till svåra förändringar av de omständigheter som grundlägger förhållanden mellan människor över tid.

Det är högst sannolikt att mänskligheten kommer möta nya pandemier, nya smittor, det enda som är oklart är när det i tid kommer att inträffa. Att möta det svåra, det oväntade är något som alla under sina liv kommer att uppleva, det som skiljer är hur vi som individer reagerar, hur vi är rustade att möta en regnig dag. Acceptans är den del som oftast är den tuffaste delen, att i ett första skede fullt ut förstå det som sker, hur det kommer att påverka olika delar av det livet som fram tills idag är norm. Här uppstår något som kan liknas vid en kapplöpning, här ställs acceptans mot smitta. Om det är så att acceptans vinner kapplöpningen så minskar behovet att vara efterklok, om det i stället är smittan som står som slutgiltig segrare så ökar behovet att vara efterklok.

Med andra ord kan det tyckas vara så att det är acceptans som som är avgörande för att framgångsrikt möta framtidens utmaningar. Men då är det helt avgörande att kunna hantera fakta, kunna förmedla kunskap på ett säkert och tryggs sätt så att allmänheten kan fatta kloka beslut. Kan tyckas vara lättare sagt än gjort, då hela tanken med att acceptera bygger på att där måsta finnas något som acceptabelt.

Med dagens kunskap är det fullt möjligt att samla in och hantera data på ett sätt så att olika typer av hot så som t ex smittor kan förebyggas. Det är inte en oöverstiglig utmaning att skapa ett globalt register över samtliga mikrober och att lägga en Global logg för varje mikroindivid. Att lagra mikrobers tillväxttakt i närtid och över längre tidsintervaller är i stort en ganska enkel uppgift som kan vara en uppgift för FN. Här blir det möjligt likt inom meteorologin erbjuda prognoser som med ganska stor träffsäkerhet kan förutspå framtida smittor och därigenom kunna identifiera de omständigheter som krävs så att smittspridning kan regleras.

%d bloggare gillar detta: