Påven besöker Sverige


Den katolska kyrkans högste ledare, tillika Guds ställföreträdare här på Jorden besöker Sverige. Bob Dylan, Beyonce, Beatles och diverse olika Kejsare och Presidenter får ursäkta, men ett besök av en person som påstår sig vara Guds ställföreträdare får allt annat att blekna.

Det öppnar upp för intressanta funderingar. Kyrkan och religionerna har över tid gjort sig mäktiga genom att utropa sig som själavårdare. Lyft upp människans utmaningar i livet till en vetenskap och därifrån utformat en maktposition i samhället som drivs ungefär som en samhällsfunktion. Denna maktposition har i sin tur skapat underlag för en maktstruktur, där det varit möjligt att göra karriär. Vilket inte på något sätt är anmärkningsvärt eller onormalt. Men betänkt ett vad som händer när samma rörelse sker i det privata näringslivet. En person med stor makt, stora inkomster, har mängder med undersåtar i beroendeställning, det är inte utan att Donald Trump kommer in i funderingarna. Vad händer med en människa som av uppenbara orsaker inte kan klättra högre i livet? En person som ändå känner sig ha kraft att fortsätta sin kamp i livet.

Här sker intressanta perspektiv som öppnar upp existentiella dimensioner. Den gamla klyschan; ”Den som söker livet hittar ofta sig själv” kan få nytt ljus ur denna vinkel. Underförstått den som till sist hittar sig själv, slutar då att söka nya utmaningar i livet. Alternativ hittar andra vägar i livet än sånt som framgång, materialism och status.

På detta sätt är Påven den ultimata karriäristen. Denna person når den högsta posten samtidigt som maktpositionen handlar om att vårda alla människors själar, vänder ryggen mot materialism och köttsliga begär.

Vad kan då sägas om Donald Trump ur detta perspektiv som inte redan sagts? Det är såklart omöjligt att påstå sig känna de drivkrafter som bär fram denna politiker. Som 70 åring tycks denna politiker inte ha problem att hitta motiv för att fortsätta jobba hårt och målmedvetet. Kanske är det så enkelt att Donald Trump helt enkelt fortfarande är en sökare. Han har kanske inte hittat sig själv som den människa han verkligen i grunden är.

Det heter att ”Du skall inga andra Gudar ha jämte mig”. Ur detta perspektiv handlar det kanske om att jag inte skall försöka vara större än mig själv. Inte försöka vara sin egen härskare.Jag skall underkasta mig mina svagheter. Låta andra vara med och hjälpa mig att hitta rätt i livet.

Påvens uppgift här på Jorden är att hantera den roll som är större än livet. En roll som ingen människa förutom Påven skall behöva bära. Ett ljus som kan hjälpa alla sökare här på Jorden. Låt Påven bära denna tunga börda, så att alla vi vanliga kan fokusera på att bygga hållbara samhällen och vårda våra liv utifrån bästa tänkbara förmåga.

 

Är Alliansfrihet frihet?


Det heter att Sveriges alliansfrihet har tjänat landet väl. Om det handlar om att alliansfrihet i mening av att den i sig skulle vara en faktor som grundlägger Sveriges 200 år utan krig, finns orsak att plocka upp dubier. Sanningen är något mindre smickrande än Sveriges alliansfria hållning. Att Sverige undvikit krig de senaste 200 åren är istället frukten av eftergifter och tursamma omständigheter. Sverige unika position när det kommer till säkerhet och stabilitet är beroende av att länder som skulle vara intresserade av en konflikt med landet har mera att förlora än att vinna på en utökad strid i mening av hot och aggressioner. Ryssland är ett sådant exempel. Ryssland utsätter i dagsläget Världen för diverse olika aggressioner. Risken att Ryssland försöker sig på att invadera Sverige kan bedömmas vara extremt låg. Men vad händer i närområdet om Ryssland t ex utsätter ett NATO-anslutet Baltiskt land för aggressioner. Det kommer kanske då frågor till Sverige från NATO om möjligheten att transportera vapen och personal på Svenskt territorium. Vad händer då med Sveriges alliansfrihet?

Idag finns i stort sett inte några bra argument för att behålla Sveriges alliansfrihet. Sverige är en del av Västvärldens frihet. Den frihet som idag hotas av ledare typ Rysslands Putin. Det är uppenbart att Putin och hans administration har andra ambitioner än frihet. Ett medlemskap i NATO handlar om så mycket mer än militära resurser. Om Putin bestämmer sig att hota friheten i ett Baltiskt land, väger Sveriges alliansfrihet lätt. Då handlar det inte längre enbart om alliansfrihet, då blir det helt plötsligt en fråga om frihet som ett större begrepp. För det är den stora friheten som Putin vill komma åt. Han ser en annan Samhällsutveckling. Han tror inte på frihet som en hållbar väg för ett samhälle. Ryssland är ett samhälle som fortfarande minns Kommunismens hemskheter. Folket lider fortfarande av en skev verklighetsbild. Något som möjliggör Putins framfart. Ett Svenskt NATO-medlemskap är ett stort steg för frihet. Kanske är det så att många i Sverige tror att alliansfrihet är det samma som frihet. Sanningen är den direkta motsatsen, alliansfrihet är i Putins Värld är det samma som en möjlighet att sälja in idéer som leder till minskad frihet.

 

Alliansens väg inför 2018


Fyra Borgerliga partier med en plan för ett starkare Sverige. En rubrik som väcker lust och energi. Men vem skall bjuda in till fest. När skall Alliansen samlas och skapa energi som bjuder in till Alliansens samhällsbygge. Förra gången var det Maud Olofsson och Centerpartiet som höll i taktpinnen. Med tanke på samtidens utmaningar är det kanske mera logiskt att Ebba Busch-Thor och Kristdemokraterna står för Alliansens startskott inför valet 2018.

Ord som värderingar och trygghet befinner sig högt upp på agendan i samhällsdebatten. Alliansen behöver stabila Kristdemokrater. Nu är tiden mogen att låta Ebba kliva fram och visa vägen inför 2018..

 

Dylans Nobelpris ägs av alla drömmare


Alla tider, alla kulturer och alla religioner har sina ofödda frälsare. Någonstans inom sig själva, på något sätt, går alla och väntar på tiden för frälsning. Kristendomen gick ett steg längre, lät en människa av kött och blod anta Gudomliga dimensioner. Låt vara att ambitionen med detta inlägg absolut inte är att lyfta upp Bob Dylan likt en Gud. Men samtiden saknar en levande som är värdig frälsarens dimensioner. Samtiden söker efter något med substans, som agerar med högre syften än mat för dagen.

Nu vimlar nätet av olika teorier som beskriver hur Bob Dylan själv kommer att hantera situationen. Kommer han till Stockholm eller inte? Denna blogg gissar att han inte kommer, han stannar på andra sidan Atlanten och lämnar priset till alla drömmare som tror på något som är större än livet..

 

 

Porrens politiska perspektiv


Sexism, Jämställdhet och Feminism framställer relationen mellan man och kvinna som en kamp. Samtidigt är ”nätet” fullspäckat med Kvinnor som agerar sexslavar åt män. Då är kanske så att det finns några få kvinnor som konsumerar denna typ av sex. Men antagligen är det så att 99,99% av dem som konsumerar grova sexhandlingar på ”nätet” är män. Ett påstående helt utan vetenskaplig grund. Det står vem som helst fritt att sticka hål på ”hukskottet”.. Om det finns någon som vågar?

Marknaden är kanske en blind skapelse med många fel och brister. Men den är till 100% pålitlig ur ett speciellt perspektiv. Finns efterfrågan så är marknaden inte sen att leverera tillgång. Ur ett humanistiskt perspektiv tycks drivkraften att utföra sexuella handlingar vara möjlig att koppla till många olika mänskliga drifter. Något som tycks ha passerat den djupare analysen är att det sexuella våldets utgångspunkt. Varför våldshandlingar kopplas till sexualitet, varifrån kommer människors vilja att blanda samman sex och våld?

För det första hade det varit spännande att veta hur stor del av de sexhandlingar mellan människor som verkligen är ömsesidiga handlingar där båda parter utför handlingarna helt utan minsta lilla tvång. Kanske är det så att frågan om sexövergrepp är speglad ur fel perspektiv. Idag finns mängder med exempel där sex utförs under diverse olika former av våld och tvång. Men vad är då den direkta motsatsen? Hur sexhandlingar mellan människor bör eller skall utföras är information som sällan eller aldrig når ut ur skuggorna. Om det fanns någon sådan information, hade det då funnits en marknad för denna typ av information?

Sex och sexualitet är laddade ämnen. Hitta den människa som kan utföra en djupare analys som beskriver sexuellt upphetsning som leder fram till sexuell aktivitet ur ett vetenskapligt perspektiv. Men det är ett jobb som behöver utföras. Det är viktigt att sexuella relationer skall kunna särhållas från begrepp som sexism, jämställdhet och feminism på ett konstruktivt sätt där det blir möjligt att föra en konstruktiv debatt. Viljan och drivkraften som leder fram sexhandlingar människor emellan är essentiella för mänsklighetens överlevnad. Begrepp som kärlek, omsesidig respekt och närhet är en annan sida av mänskliga relationer som dagens samhälle ofta har svårt att förhålla sig till. Sannolikt är det så att många ungdomar som idag konsumerar sex på ”nätet” i grunden söker kärlek, omsesidig respekt och närhet. Men får istället se män som sexförnedrar kvinnor. Här finns en roll som politiken kan spela. Det finns mycket små chanser att angripa problemet genom att angripa utbudet. Däremot finns chansen att angripa konsumtionen.

Dagens sexualundervisning har de bästa avsikter. Att lära tonåringar använda kondom, lära ut om könssjukomar är mycket viktigt. Men idag glöms vägen som leder fram till sexhandlingar. Något som definitivt inte finns med är den sexuella upphetsningen och vad som händer när det uppstår vilja att vara delaktig i sex. Även att kunna sätta ord till, kunna beskriva sånt som kärlek, omsesidig respekt och närhet. Det är inte självklart att skolan skall bära denna roll. Dagens medielandskap är ett mycket bättre forum. Poddar som beskriver en annan sida av sexualitet är en mycket bättre kanal att nå ut med budskapet.

Det pågår idag en utredning som är tänkt att kartlägga Svenskarnas sexvanor. Här finns möjligheten att gå ett steg längre, ta fram ett kunskapsunderlag som beskriver sexhandlingar med utgångpunkt kärlek, omsesidig respekt och närhet.

 

 

 

 

Norsk skidåkning på glid


Rödklädda Norska skidåkare med oändligt långa toppformar och tillsyndes ett konstant perfekt glid. Enbart denna mening för tankarna till de forna Öststaternas dopade idrottare..

Alla som försökt skapa en karriär inom idrotten vet att idrott handlar om förkylningar, mörka kalla löprundor, misslyckade formsatsningar, muskelsmärtor och förmågan att hantera nederlag. Den som någon gång upplevet en formtopp vet att den normalt som längst kan vara 3-4 veckor. Sen kommer bakslagen som ett brev på posten. Det är naivt att intala sig att det Norska skidundret den senaste tiden enbart handlar om grötfrukostar och hård träning.

Ett intressant perspektiv uppstår när man tittar på Charlotte Kallas utveckling de senaste två åren. Hon befinner sig i den tid i sin idrottkarriär då hon normalt skall vara som bäst. Hon har ägnat hela sitt liv åt träning på elitnivå. Hon är i samma ålder som Therese Johaug. Enligt skrivande en mera komplett skidåkare vid en jämförelse med Therese Johaug. Det borde vara så att skillnaden mellan dessa två åkare är en fråga om dagsform och tiondelar. Utvecklingen Therese Johaug uppvisat det senaste två åren kan inte förklaras med ökad eller någon specifik träningsmetod eller mängd. Det är sant att hon gjort framsteg vad gäller teknik och utförande under tävlingsmomentet. Skulle det däremot enbart handla om teknik så borde det vara Charlotte Kalla som är den bäste åkaren av dessa två. Skillnaden mellan dessa två Skidåkare handlar om två andra avgörande delar; 1, formtoppningens längd och nivå. 2, förmåga att hålla högt tempo under lång tid.

Två delar som skrivande inte anser kan handla om något annat än doping i fallet Therese Johaug. Tyvärr är det nog så att Therese Johaug bara är toppen av ett isberg. Det Norska skidundret kan mycket väl vara en tickande dopingbomb.

Som idrottsnörd har skivande roat sig med att klocka strecktider och jämfört med tidigare år i Världsskidåkningen. En så bra skidåkare som Marcus Hellner tycker kanske många har gjort sitt i Världstoppen. Men sanningen är den att hans strecktider i snitt ligger på ungefär samma nivå de senaste 4 åren med en liten ökning de senaste två åren. Vad skrivande kan tycka är en normal utveckling. Vid en identisk kontroll vad gäller strecktider med en åkare som Martin Johnsrud- Sundby, handlar utvecklingen om en ökning motsvarande 28% under samma tid. Att öka med 28% under denna relativt korta period, från en redan hög nivå, kan bara förklaras med otillåtna medel av någon sort.

Det finns såklart mera. Astmamedicin till friska människor är anmärkningsvärt. Men det som är mest anmärkningsvärt är att en toppidrottare använder en dopningsklassad salva som innehåller anabolas steroider. Här får man lätt intrycket att det handlar om en snabbt påkommen ursäkt för att dölja något annat.

Som sportälskare i allmänhet, men med uthållighetes idrott i synnerhet är detta mycket sorgligt. Nu behövs att korten läggs på bordet. Alla dopade Norska medaljer skall lämnas tillbaka. Låt årets vinter bli en säsong då Skidåkning handlar om kamp som avgörs efter en strid enda in på mållinjen. Som inte handlar om dopade Norska skidåkare som defilerar i splendid isolation..

 

(S)amarbetsregeringen som inte samarbetar


Stefan Löfvén talar sig varm om breda blocköverenskommelser. Samtidigt som hans rödgröna regering missköter landets ekonomi, lånar i högkonjunktur, för en jobbfientlig politik, misslyckas med polisen, låter utanförskapaet växa, har ingen plan för hur nya jobb skall växa fram, missköter landets miljö genom att låta co2 utsläppen öka, försätter skolan i en lärarkris etc. Det borde vara uppenbart för Stefan Löfvén vem som måste ställa sig med mössan i hand och be om hjälp. Klart att han kan få breda överenskommelser, men då krävs att han lägger om den rödgröna politiken. Slutar att sitta på höga ideologiska hästar och kommer ner på Jorden.

Faktum är att det är Stefan Löfvén och det parti han företräder som lägger grunden till blockpolitiken. Svenska folket har sagt sitt och det finns inget folkligt underlag för socialism i Sverige. Att i denna tids era låta ett kommunistpari vara med och skriva den politiska agendan känns som ett hån mot folkviljan. Folket har sagt sitt, det finns inget folkligt stöd att äventyra landets finanser, folket vill ha trygghet, en bra skola, en polis att lita på, en ren miljö, ett jobb att gå till osv. Finns inte dessa grundbultar är vackra ord så som jämställdhet, jämlikhet, rättvisa och broderskap slag i luften. Det säger sig självt att vi Moderater inte kan samarbeta med samhällsfientliga krafter. Samarbete har inget självändamål. Ingen sund människa ingår i ett samarbete där den ena parten uppenbart missköter sina åtaganden, som dessutom väljer att liera sig med samhällsdestruktiva krafter.

Samarbete bygger på tillit. Samarbete är också ett ord som inte bör missbrukas. Att tala om samarbete, men inte vara en person som förtjänar samarbete devalverar begreppets kraft. Här kommet litet råd till Stefan Löfvén, istället för att tala om samarbete, lägg t ex fram ett konkret reformförslag som bryter utanförskap, kortar och underlättar vägen mellan bidragsberoende och att ett nytt jobb tillsätts, då har du skapat något så vackert som ett samarbetsunderlag.. ”De du Stefan”..!