• if(typeof(networkedblogs)=="undefined"){networkedblogs = {};networkedblogs.blogId=1206792;networkedblogs.shortName="ma\u0308nniskova\u0308rlden";}

  • Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 9 andra följare

Frihet i en utmanande tid.


Efterklokhet är enkelt, med facit i hand framstår alla som experter. Idag har alla möjlighet att träna sin efterklokhet. Alla vet vad som händer när högerextrema nationalister får inflytande i hur ett land styrs. Undantagslöst har efterkloka höjt varningens finger och sagt, där ser ni vad som händer när högerextrema nationalister får makt.

Ett faktum som bör betänkas inför det stundande valet 2022. Att överväga vad en röst på Sverigedemokraterna kan innebära för Sveriges framtid, vilka risker det innebär för Sverige som ett fritt öppet demokratiskt land.

Det är ofarligt att lägga en röst på ett parti med ideologiska rötter ur Liberalismen. Betänk detta faktum ur ett historiskt perspektiv, det finns så många negativa exempel, sanningen är den att det finns enbart negativa erfarenhet att redovisa efter det att högerextrema nationalister varit makthavare. De länder där Liberalismen är ledstjärna har sina utmaningar, men möter dessa med öppenhet, tollerans, medmänsklihet, kärlek, förståelse, välvilja, omtanke och med en hjälpsam attityd.

Något att fundera under sommaren 2022.

Kommunikatörens tidevarv


Alla som tror att verkligheten existerar kan känna sig blåsta. Sanningen är den att verkligheten skapas. Kanske är kriget i Ukraina ett tecken i tiden som påvisar detta faktum på ett sätt som tidigare inte varit så tydligt.

Varför kommunikatörer hamnar i ljuset är kanske inte så konstigt. En rolig aspekt är hur olika detta jobb kan vara beroende av olika uppdragsgivare. En kommumikatör anställd av Vladimir Putin har en helt annan uppgift än en kommunikatör som jobbar för en uppdragsgivare i det fria öppna samhället.

Oavsett uppdragsgivare är det kommunikatören som har i uppgift att förmedla den verklighet som ska skapas. Det är ett tecken i tiden att verkligheten är variabel på ett sätt som aldig tidigare. Att äga verkligheten är idag en tillgång som inte är mätbar i pengar, den kan antingen inte ens ägas. Det enda vi människor kan görs är att strida för den verkligen vi tror är vår rättighet att äga.

I en framtid är det kanske så att verkligheten blir em handelsvara. Den som önskar leva i en ”Putin verklighet” kan kanske för en summa pengar tillbringa sitt liv i denna verklighet och bygga upp drömmar om att kumna återskapa Sovjetunionen, Järnridån och det kalla krigets tidevara.

Det fria öppna samhället, där alla har sin verklighet som inte ligger allt för långt bortanför det sunda förnuftet gränser är att föredra. Livet blir nog enklare för den som ör satt att jobba med kommunikation.

Trevlig midsommar!

Ukraina kan bygga framtiden..


Inget ont utan något gott. Ryssland under ledning av diktatorn Vladimir Putin bombar sönder det fria Ukraina.

Tiden som kommer efter det att friheten besegrat Ryssland kommer att bära svåra minnen för Ukrainas befolkning.

Det samhälle som växer fram därefter kan vara det gröna, fria öppna demokratiska samhälle som visar resten av världen hur framtiden kan skapas.

Ryssland ut ur Ukraina


Det är inget annat än en skam, en förnedring av sitt eget folk, en svart fläck i historien, Rysslands invation av Ukraina.

Låt detta bli sista gången, inget folk ska lämna över så mycket makt till en ledare som det Ryska folket har gjort. Den som tidigare tvekade på kraften hos den fria individen under demokratiska förutsättningar behöver antagligen inte länge någon betänketid.

Låt det som idag händer i Ukraina bli en läxa till alla Extrema politiska inslag i Världen. Låt framtidens samhällsbyggare lära av det Ryska folkets dyrköpta misstag. Under alla omständigheter är frihet en kamp som aldrig får avstanna. Håll alltid frihetens fana högt, så högt att ingen person med totalitära värderingar när upp dit..

HRH Kate Middleton vs Vladimir Putin


Det fria öppna demokratiska samhället ställs återigen mot dess motsats.

Med den äran har HRH Queen Elisabeth försvarat det fria öppna samhället mot divetse olika hot, hon har mött Hitler, Castro, samtliga tyranner som styrt Kina och Ryssland under snart 100 år. Nu står Världen inför en ny tid, en tid där snart ett nytt ansikte dyker upp på denna position. Med sin make som blivande kung blir Kate Middleton framträdande ur ett globalt perspektiv, en kraft som företräder det fria öppna samhället. Sällan har en mer lämpad förmåga gjort sig redo för sin uppgift än HRH Kate Middleton.

Ett möte som blir att se fram emot är HRH Kate Middleton vs Vladimir Putin. Ett möte där företrädare för två helt olika samhällsmodeller möts blir ett ögonblick att minnas.

NATO


Denna blogg är NATO anhängare, idag känns denna fråga långt ifrån självklar. Den rådande situationen har väckt tvivel, att fatta ett så viktigt beslut när Ryssland ser ut att vara ett relativt ofarligt hot känns inte klokt.

Att vara neutral är alltid klokt, att fullt ut vara den Nation som står upp för demokrati och frihet är en styrka på så många plan.

Bästa sättet att möta det eventuella hotet från Ryssland är att visa upp styrkorna med den fria öppna samhällsmodellen, visa upp det fria samhällets alla styrkor är långt mycket bättre vapen än krut och bomber.

Sveriges främsta vapen är frihet och demokrati, vi behöver inga försvarsallianser, det Sverige behöver är att visa upp ett enigt samhälle som står upp för fred, frihet och mångfald.

Putins lösa skott


Aldrig tidigare har en ledare haft så lite att säga om sin samtid. Nästan allt som sägs är mil i från den verklighet där ledaren ska leda sin befolkning.

Det har hörts kritiska röster mot Sveriges publicservice, idag kan alla dessa tvivlare beskåda det som händer i ett samhälle utan fri media och press.

Kan tyckas vara läge för Sveriges befolkning att visa sin uppskattning för det fria ordet i ett fritt öppet demokratiskt samhälle. Tiden är kanske mogen att döpa om nationaldagen till det fria samhällets dag.

Se så det gick..


Nedmonterad frihet, extrem politik utan medmänsklighet och människovärde. Finns någon som fortfarande tror på ideer med totalitära samhällsbyggen?

Kampen för det fria öppna samhället som står upp för människovärdet och demokrati pågår i Ukraina. Putins öde ligger och väntar på det som hände alla hans föregångare. Listan kan göras lång med dem som utmanade människovärdet och fick möta den fria individens dynamik.

Putin har passerat denna gräns och är nu på väg in i framtiden utan möjlighet att återvända. Nu stängs alla vägar till reträtt, alla möjligheter att göra det som är rätt.

Låt detta bli en dyrköpt läxa till alla som inte fullt ut står upp för det fria öppna demokratiska samällsbygget.

Krigets dagar i Ryssland


Rysslands krig i Ukraina har förutsättningar att bli en modern David och Goliat historia.

Goliatberättelsen i 1 Samuelsboken 17: David och Goliat konfronterar varandra, Goliat med sin rustning och spjut, David med sin stav och slunga. ”Filisteen förbannade David vid sina gudar”, men David svarar: ”I dag skall Herren överlämna dig i min hand, och jag skall slå dig, och jag skall ge de döda kropparna av filistéernas här i dag till himlens fåglar och för jordens vilda djur, så att hela jorden må veta att det finns en Gud i Israel och att hela denna församling må veta att Gud inte frälsar med svärd och spjut; ty striden är Guds, och han kommer att ge dig i vår hand.”

Det behövs inte mycket fantasi för att klä Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy i Davids kläder, utrustad med sten och slunga, få Rysslands krigförande diktator Vladimir Putin på fall.

Totalitära tankar


Att står upp för frihet, demokrati och människovärde är något som vi Svenskar har vant oss vid. Under 1900 talet lyckades Sverige navigera mellan de politiska hoten som finns i det politiska landskapets ytterkanter. Både höger ut och vänster ut fanns risker som i förlängningen riskerar hota den frihet som vi Svenskar lärt oss att leva med.

Kanske är det fel att prata om frihet utan att nämna några ord om vad som är frihetens motpol. Det yttersta totalitära samhället som styrs t ex av en diktator är ett sådant exempel där en person axlar och centrerar makten. Denna person kan fatta beslut baserade på sina egna tankegångar oavsett hur fel eller hur ogenomtänkta dessa beslut än är.

Liberalismen skapades med utgångspunkt att inget samhälle ska kunna växa sig större än människovärdet. Samhället enligt Liberalismen ska vara till för att underbygga människans grundläggande behov såsom t ex fred, trygghet, kunskap, hälsa, delaktighet, mat osv.

Låt nu denna politiska frågan ställas på sin spets, kriget i Ukraina kan kanske trots allt leda fram till något gott. Låt det bli sista gången Världen får se det elände som det totalitära samhället är upphov till. Låt dessa funderingar vara en del i beslutsunderlaget innan valsedeln hamnar i valurnan september 2022.

%d bloggare gillar detta: