• if(typeof(networkedblogs)=="undefined"){networkedblogs = {};networkedblogs.blogId=1206792;networkedblogs.shortName="ma\u0308nniskova\u0308rlden";}

  • Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

    Gör sällskap med 9 andra följare

Vilket USA väntar?


Varje tid har sina Presidenter, ledare och tänkare. Frågan är om tiden med Donald Trump är den första tidsperiod som varit utan President, ledare och tänkare. Nu är detta såklart inte helt rättvist, för visst har Donald Trump varit både President, ledare och tänkare. Den stora frågan är om Donald Trump varit fullt medveten om den situation som han hamnade i när han valdes till President för landet USA.

Att nästan undantagslöst hamna fel i nästan alla situationer han ställs inför vittnar om en vilsen människa som inte alls var förberedd för det som väntade i rollen som President. Det är förvisso sant att de människor som väljer sin ledare i ett demokratiskt val speglar vilka väljarna är och varför de väljer sin ledare. Det som däremot är olyckligt i denna situation är att det skall ta 4 år innan Världen får möjlighet att beskåda företrädare för de Amerikaner som valde Donald Trump till Amerikans 45;e president.

Mannen i horn har identifierats som 32-årige Jake Angeli som i tidigare intervjuer har uppgett sig representera den så kallade QAnon-rörelsen.  Bild: Manuel Balce Ceneta

Att saker inte kan vara lite lätt förvirrande när landet USA kommer på tal är kanske inte så konstigt när en bild som denna uppnarar sig. Det är kanske så att landet USA uppbär omvärldens respekt på missvisande grunder. Detta framstående land inom så många områden har antagligen långt mycket större utmaningar än vad som kan vara rimligt att förvänta sig.

Att landets högsta lagstiftande församling drabbas att hornbeprydda människor som tycks komma i från en helt annan tidsperioden än dagens kan vara ett varningstecken som bör ligga till grund för att omvärdera omvärldens syn på landet i stort och smått.

Stora Amerikanska globala företag som Facebook, Twitter, Google, Windows, Apple, osv är kanske klokt att omvärdera som konsument. Ställa sig frågan om det även i ledningen av dessa förtag finns hornbeprydda kämpar som tycks vara obekväma med det fria öppna demokratiska samhället, lag och rätt osv.

Pandemi, inte paralyserad


Att Världen och Sverige befinner sig mitt inne i en Pandemi har säkert inte undgått en enda människa. Året 2020 var det mörka året då vi alla fick vänja oss vid ord i vardagslag som dödlig smitta, distansering, karantän, lock down osv.

Till att börja med under våren 2020 fanns det inte många som kunde förutse det som skulle komma. Under första tiden råder det en lätt naiv stämning i landet. Inte kan det vara så allvarligt, det går över till hösten osv var inte sällan uttalade åsikter. Idag vet vi bättre, idag finns säkert ganska många som tvivlar på att Pandemin är över ens under 2021.

Den som har fördjupad kunskap inom området Pandemi vet att det handlar om avancerade förhållanden som grundlägger att ett virus förmår att spridas på global nivå. Under det andra Världskriget gjordes många försök att skapa Biologiska stridsmedel. Vad denna blogg har lyckats plocka fram så handlar alla dessa försök om misslyckanden, då det är svårt för att inte säga näst intill omöjligt att skapa en mikrob som blir så pass livskraftig att den för att spridas inom en region, än mindre inom ett land för att vara i den närmaste helt omöjligt på Global nivå.

Det borde med denna utgångpunkt vara ganska enkelt att skapa de incitament som krävs för att reducera smittspridning till en acceptabel nivå. Den första frågan som ännu inte tycks hamnat på agendan hos våra smittskyddsvårdande myndigheter är varför det finns ett Virus i samhället. Hur kan det komma sig att dagens upplysta samhälle inte förmår att lära känna mikrobens hela livscykel. En livscykelanalys är något som beskriver ett livsförlopp. Här tittar man på varför något föds, vilka omständighet som krävs, miljömässiga omständigheter osv. Nästa steg är att ringa in den omständigheter mikroben behöver för att trivas.

Utgångspunkten för dessa tankar är att inget finns utan en rimlig orsak. Evolutionen är obarmhärtig, den släpper enbart fram sådant som har ett uppenbart syfte att överleva. Alla levande organismer hur små eller obetydliga de än tycks vara så har de fått nådiga nicken av evolutionen. Om det är så att Evolutionen har sett att behov så bör även vi människor kunna lära oss att förstå varför vi idag genomlever en Pandemi till följd av mikroben Covid -19.

Många tror kanske att virus har som huvudsaklig uppgift att göra oss människor sjuka. Inte så värst många grå celler behöver sättas i rullning för att komma fram till slutsatsen är så inte är fallet. Virus finns för att de har en uppgift att fylla i den ekologiska näringskedja som även omfattas av oss människor. Som en effekt av detta förhållande visar det sig att vi människor även tenderar att bli sjuka av dessa virus. Den vanligaste orsaken till att vi människor blir sjuka av virus handlar om att de helt enkelt inte hör hemma hos oss, utan att de hamnar till följd av slumpmässiga olyckliga omständigheter.

Alla mikrober har miljöomständigheter som är gynnsamma respektive ogynnsamma omständigheter som beskriver dessa förmåga att födas, trivas och att kunna föröka sig.

Det är helt rätt att hitta vaccin och andra kemiska lösningar med syfte att hindra Coronapandemin. Men det är inte en långsiktig lösning för det kommer alltid nya virus och nya pandemier allt är en fråga om tidsperspektiv. Det finns ekologiska lösningar, allt är en fråga om att tänka rätt. Det finns möjligheter för den som våga tänka nytt, se allt ur nya horisonter.

Allt levande har naturliga fiender, det kan handla om fysiska fienden, det kan handla om miljömässiga hinder eller så finns andra företeelser som naturlig hindrar ett liv att växa och frodas. Det är Evolutionens utgångpunkt att anpassa liv till rådande omständighet. För att anpassning skall kunna ske behövs att liv möter den miljö där den är tänt att verka. Då krävs att liv utsätts för dessa omständigheter för att Evolutionen skall kunna anpassa liv till bästa tänkbara överlevande.

Frigör Liberalerna!


Sveriges frihetspari bör frigöra sig från Januariuppgörelsen. En rörelse där alla inblandade förlorar bör läggas ner. Tiden är mogen för Liberalerna att ansluta sig till den borgerliga sidan där partiet hör hemma.

Det är självklart så att Moderaterna välkomnar och glömmer allt gammalt och välkomnar Hyamko så snart hon fattar beslut att lämna Januari partiernas oheliga sammanslutning och är med och grundlägger den Bogerliga Alliansen.

Jag vill förändra samhället!


Tiden är mogen för de stora frågorna. Ideolgiskt befinner sig Sverige i något som bäst beskivs som devala.

Som uppvuxen under 1900 talets mittendel då ideologierna var heta, så känns dagens politiska debatt lam och stel. Var finns de stora ideologiska visionärerna? Var finns de stora djärva politiska målsättningarna.

Dagens tysta politik missgynnar dem som behöver behöver den bäst. Att Sverige har ett stort och relativt tyst utanförskap är dåligt ur alla tänkbara perpektiv. Dagens i särklass största utaning handlar om att skapa incitament för att öka samhällsdeltagandet.

Det som behövs är stora och genomgripande Liberala reformer. Som det är i dag finns enbart en politisk lösning för att det skall kunna bli verklighet och det är att återskapa Alliansen. Ska det bli möjligt är det nödvändigt att börja jobba med de stora frågorna och vara modig i debatterna. Utmana dagens politiska agenda, vara den politiska kraft som sätter debatten. Tiden är mogen att börja bygga framtidens samhälle där alla har sin självklara plats som samhällbyggare.

USA väljer framtid


Donald Trumps sista dagar som Amerikas president ser ut att blir något som bäst beskrivs som en katastrof. Han lämnar inte bara över ett land i moraliskt förfall utan även ett land med en Corona pandemi som är helt utom kontroll. Att han utöver detta väljer att uppvigla sina anhängare att angripa landets konstitution genom att storma Capital Hill kan vara något som gör honom unik bland landets alla tidigare Presidenter på ett sätt som är allt utom smickrande för honom.

Det som idag händer i USA är djupt oroande och ställer mång frågor om detta land och hur det kommer att fungera i framtiden. Att det nu skall tillträda en ny president känns bra, men den stora frågan är om USA kan komma tillbaka som det stora fria landet som under så många år varit ledstjärnan för Värdens alla fria demokratier. Går det att ta detta land på allvar om det är så att ledare i landet tycks sakna respekt för sitt eget sätt att leda landet.

Allt tyder på att USA för låg tid framöver har stora interna problem att hantera. Mycket i detta land går inte att respektera beroende av de enorma svårigheter som uppenbarligen finns att förhålla sig till sina invånares människovärde.

En oviss framtid tycks vänta detta stora land i väst. Återstår att se om USA kan leverera en President som kommer upp i anständig nivå, om inte får Världen skåda hur detta land mista sin forna glans och ryckte. Frågan är bara vilket land som gå in och överta det ansvar som tidigare vilade på USA?

Semestra utomlands – Betala vården själv!


Ingen kan ha missat det faktum att Världen befinner sig i en Pandemi. Många tycks trots detta vara i behov att semestra utanför Sveriges gränser. Det borde vara uppenbart att det innebär stora risker att bli smittad under resor som innebär att vistas tillsammans med många främmande människor på flygplan och under tågresor.

Alla som planerar eller har utfört resor under pandemin borde fundera över de kostnader som kan bli följden av deras högriskbeteende. I Sverige kostar 5 dagar i respirator ca 200 000 sek. Något att fundera över innan det känns nödvändigt att semestra på Kanarieöarna.

Frågan om munskydd?


Allt fler bär munskydd, vilket säkert i många fall är en väl befogad handling. Men frågorna är många och obesvarade. Med tanke på att så pass många invånare idag bedömer att det är befogat ur smittskyddsynvinkel att bära munskydd borde det vara på sin plats att börja jobba med denna fråga på allvar.

Är det verkligen bevisat att munskydd är ett relevant smittskydd när det hanteras ute i det offentliga rummet?

Den ökande andelen bärare av munskydd väcker olika frågor;

1, Vad händer med förbrukade munskydd? Dagligen går det att se förbrukade munskydd i offentliga skräpkorgar.

2, Vart går gränsen för att ett munskydd skall övergå att klassas som riskmaterial? Ett munskydd samlar många miljoner olika mikrober. Ett munskydd som utsätts för varm utandningsluft är ett utmärk underlag för tillväxt av patogena bakterier och virus.

3, Är munskydd effektivt smittskydd efter att det vidrörts av sin bärare?

Att bära munskydd är ett stort ansvar, att vidröra sitt munskydd utan att utföra handhygien är det samma som att påbörja en smittkedja.

Mycket talar för att de länder där det tidigt blev krav om att bära munskydd har haft omfattande smittspridning av Covid -19. Det som idag utspelar sig i Sverige med ökad smittspridning samtidigt som fler bär munskydd är med största säker ingen tillfällighet. Speciellt i ljuset av hur munskydden hanteras av sina bärare samt att många frågor kopplade till hur munskydd skall bäras på ett säkert sätt är obesvarade.

Ideologisk inkludering


Covid -19 året 2020 är snart till ända. Ett år som sannerligen lämnar mycket övrigt att önska. Men kanske är det så att här även finns mycket att lära inför en stundande framtid. En Pandemi likt Covid-19 är en utmaning utöver det vanliga som blottar samhällets olika svagheter. Idag börjar information att sammanställas som pekar på en mängd olika företeelser som visar att välfärdssamhället så som det är känt idag behöver uppdateras.

Efter det 2;a Världskriget gjordes försök att förvandla Sverige till ett s.k. Folkhem. Idag känns denna tanke gammal och förlegad, idag ligger det kanske närmare att hitta andra och nya ideologiska tankegångar. Att känna delaktighet är en fråga som skall ägas av varje individ och medborgare. Det som kan och bör vara samhällets uppgift är att skapa och understödja de möjligheter som leder fram till aktiv samhällsgemenskap. Det övergripande målet är att vara en aktiv samhällsbyggare, allt som underbygger och skapar förutsättningar för denna målsättning skall vara helt underställd målsättningen.

Utanförskapets kostnader både ekonomiskt, psykologiskt och socialt är astronomisk, alla initiativ med ett tema som leder till ökad samhällsgemenskap är en multi-vinst med en ekonomisk avkastning långt större än de mest lönsamma företag i Världen.

Att bygga ett samhälle som är robust nog att stå emot Pandemier i framtiden handlar om att kunna skapa sociala reformer som når fram till alla medborgares behov som gör det möjligt att skapa delaktighet utifrån den position där medborgaren befinner sig. Smittor sprids beroende av att medborgare i ett samhälle inte förmår att hantera de faktorer som möjliggör smittspridning. Året 2020 är inget undantag när det handlar om samhällets förmåga att samverka i syfte att hantera en yttre fara. Det är ingen nyhet att det Svenska samhället är fragmenterat på ett sätt där olika delar av landet har varierande sätt att förhålla sig till den övergripande staten.

Att enbart spegla denna utmaning med utgångspunkt från Pandemier kan kännas lite som att smälla upp redan öppna dörrar. Det känns i det närmaste nästa självklart att det behövs nya Liberala reformer för att kunna börja bygga om Sverige som en stat där alla medborgare har en självklar plats i Samhällsbygget. Vi skall inte bygga vidare på det gamla samhället som lämnar så många människor längs vägen. I ett framtida Liberalt samhällsbygge är varje unik individ något som skall behandlas med den djupaste respekt. I en framtid byggs ett samhälle med individen som utgångspunkt, det är individens behov och frihetskamp som skall bygga framtidens Sverige.

Tidernas tidsperiod


Aldrig tidigare har det funnits så många möjligheter. Idag finns kunskap, förmåga och medel för att börja skapa en helt ny typ av samhälle. Utmaningen är att skapa en masterplan, skapa ett underlag som kan visa vägen in i framtiden. Jobbet med att skapa en sådan plan som bygger på alla tillkortakommanden som dagens samhällsmodell har att brottas med är en stor för att inte säga en gigantisk uppgift.

Att kombinera det fria öppna demokratisk samhället med ett helt nytt tänk är en svår och mycket stor utmaning. Ett av dagen stora utmaningar handlar om att skapa det inkluderande samhället. Något som tycks vara en i det närmaste omöjlig uppgift, till och med så stor och svar att nästa alla ansträngningar leder till att individer stöts ut ur det Svenska samhället. Det finns undantag och handlar om den tid då Alliansen under ledning av Nya Moderaterna fanns vid makten. Under denna tid hände något som vi än idag ger positiva ekonomiska och sociala effekter.

Socialisterna använder Robin Hood som sin förbild. Att ta från de rika för att kunna ge till dem fattiga är en slogan som knutits till denna ideologi. Men vad händer med ett samhälle där de fattiga och många andra blir utslagna ut ur samhället?

Känslan är att det är möjligt att skapa en ny liknande slogan men nu från den Borgerliga sidan. En ny borgerlig slogan skulle kunna låta så här; Att ta utanförsatta och låta dem blir en del av samhällsgemenskapen.

Under tiden 2006-2012 hände något som är unikt under de senaste 50 åren. Under dessa år minskade utanförskapet, till följd av en rad olika politiska beslut. Det som hände gick mycket fort och det var nog så att Svenskarna inte uppfattade alla positiva effekter som skapades. Det är fullt möjligt att göra denna resa på nytt, det går att samla Borgerliga krafter och lägga grunden för framtidens inkluderande samhällsbygge.

Sveriges riksdag har idag 4 st Borgerliga partier som vilar på ungefär samma ideologiska grundstomme. Det finns idag inget som hindrar att ena Alliansen på nytt. Det ligger i borgerlighetens intresse att Alliansen återigen väcks till liv. Tiden är inne att börja skapa ett nytt liberalt regeringsalternativ som kan vara en politisk kraft när samtidens stora samhällsutmaningar skall lösas samt att framtidens samhälle skall byggas.

Mikrober i dag och i framtiden


Sakta börjar det sjunka in, livet innan 2020 tillhör en tid som inte återkommer. Det kommer att behövas ett helt nytt sätt att se på livet. Det handlar om att hitta samlevnadsformer där mikrober och människan kan samexistera.

Dagens Corononavirus är enbart en mikrob i mängden av mikroskopiska livsformer som uppvisar förmåga att hota människans existens.

Det är absolut ingen nyhet att mikrober är ett ständigt pågående hot som i varierande grad orsakar olika typer av utmaningar när det kommer att handla om samhällsbyggnad. Dagens mikrob som i daglig tal kallas Covid-19 är långt i från den dödligaste, inte heller den mikrob med störst förmåga att överföra smitta. Det kan alltså tolkas som en paradox att Covid-19 väcker så pass stor uppmärksamhet. Det är alltså rimligt att söka svar på denna gåta lite utanför traditionella föreställningar om hur en pandemi skall/bör hanteras.

Sverige och Världen ställs idag inför utmaningar som tillsynes inte värderas utifrån vedertagen kunskap och empiriskt tankesätt. För det första kan det tyckas vara anmärkningsvärt att smitta tillåts vara en del av det fria samhället utan att kunna visa upp verkningsfulla åtgärder som klarar av att förhindra smittspridning.

Det är högts anmärkningsvärt att smittade individer öppet hanteras inom vård, skola och omsorg utan relevanta övergripande idéer som klarar av att omfatta alla de risker som uppstår i respektive verksamhetsområden.

När det kommer till det offentliga rummet så som butiker, saluhallar, köpcentrum, träningsanläggningar etc. så ställs dessa frågor på sin spets. Det kan uppfattas vara en näst intill omöjlig uppgift att smittosäkra dessa anläggningar då det flödar individer i en till synes helt slumpmässig ström. Nu är detta inte på något sätt sant då det är fullt möjligt att beräkna genomströmning i t ex en saluhall. Det går mycket lätt att beräkning en snittgenomströmming i syfte att skapa gränsvärden som beskriver en s.k. trängselfaktor. Låt för enkelhetens skull säga att en saluhall besöks av 5000 personer per vecka, saluhallen som är öppen mellan 08.00-17.00 håller alltså öppet 9 timmar per dag under vardagar. Saluhallen är alltså öppen 45 timmar per vecka. 5000/45 = 111 vilket ger trängselfaktor om 111 personer/timma. Spänner man bågen än mera så är det fullt möjligt att att gå ner på minutnivå 111/60 vilket i detta fall ger en trängselfaktor om 1,85 personer per minut. I grunden handlar detta om att varje offentlig lokan skall göra en riskbedömning som beräknar högsta möjliga genomströmning där verksamheten kan bedrivas på ett smittsäkert sätt.

Låt säga att denna saluhall kommer fram till ett ”genomstömningstak” om 111 personer/timma. Det borde därefter vara en ganska enkel utmaning att skapa ett system som klarar av att fortlöpande räkna genomströmning i denna saluhall. Med denna information som underlag vara möjligt att skapa Appar som kan dela information om vart det råder låg/hög genomströmning, både i realtid och som prognoser under både lång och kort sikt. Med andra ord så kan tränselfria tider i det offentliga rummet bli hårdvaluta i ett framtida samhälle.

Att hantera smittade personer har alltid varit en utmaning som i början tycks vara svår för att över tid kunnat hanteras på ett smittsäkert sätt. Idag tycks denna utmaning som i sin linda tycktes ganska elementär, vara både svår och växande. Skillnaden här mot en saluhall är att det är mycket svårt att beräkna mängden individer som kan hanteras på ett smittsäkert sätt. I en miljö där många beräknas vara smittade gäller det att tänka omvänt mot en saluhall. Här handlar det om att skapa miljöer där smittade/potentiellt smittade individer kan mötas utan att smittan överförs. Med andra ord handlar det här om att skapa miljöer som där smittade kan träffas utan att smitta överförs till personer som inte är smittade.

Dessa idéer kan ta sin början i speciella avdelningar/byggnader där olika mikrober kan hanteras utan att smitta överförs till 3,e person. Vården, skolan och omsorgen behöver omstruktureras på ett sätt så att smitta kan avskärmas innan den förs vidare. Tanken att bygga omsorgslokaler med naturliga avgränsningar som klarar av att särhålla smittors grundläggande existenser. I stort sett alla Mikrober i Sverige är kartlagda, så även Covid-19 vilket gör att detta jobb inte behöver vara omfattande i tid. Det som om möjligt tar tid är att skapa lämpliga byggnadskonstruktioner som gör det möjligt att fysiskt skapa en smittsäker omgivning i den vardagliga lärande och omsorgsmiljön.

%d bloggare gillar detta: