Integrera Danderyds kommun


Sveriges rikaste kommun med en medianinkomst på 402 902 kr är Danderyd kommun som ligger direkt norr om Stockholm stad. När SCB samlade in siffror senast om flest antal miljonärer toppade också Danderyd kommun listan med drygt 37,4 % miljonärer. I ett land som Sverige med ett växande utanförskap hamnar gärna focus på den kommuner med lägst medelinkomst och där det finns stora sociala utmaningar. Hela denna utmaning för ett helt annat focus vid en jämförelse mellan den kommun med högst kontra lägst medelinkomst. Borgholm som hamnar längst ner på listan med 219 429 000 kronor är per kapita hela 201 000 kr fattigare är den kommun med högst medelinkomst.

Detta faktum är säkert ingen hemlighet eller på något sätt okänt för en bred allmänhet, det som däremot framstår som en allt mer makaber debatt är den som handlar om ett tudelat Sverige med en tilltagande polarisering som sliter och drar i detta avlånga land.

Det behövs inget större geni för att förstå varför välbärgade personer väljer Danderyds kommen som boplats, det som däremot kan tyckas vara en gåta är varför fattiga väljer Borgholms kommun som boplats. Den insiktsfulle säger kanske att alla inte har möjlighet att välja Danderyd beroende på att det är mycket dyrt att köpa en boplats i Danderyd och det kan såklart vara en sanning i sammanhanget. Men är det verkligen så enkelt,  finns inga andra bottnar i denna tillsynes svåra nöt att knäcka?

Här finns en del andra vinklar som kan vara av intresse som t ex bilbränder, kriminalitet är ovanligt i både den rikaste och den fattigaste kommunen i Sverige. Men det som verkligen sticker ut i denna fråga är att Sveriges rikaste person tyckas trivas tillsammans på ett sätt som inte alls överensstämmer med den fattigaste delen av Sverige. Sveriges rikaste personer är mantalsskrivna i Stockholm med omnejd samtidigt som Sveriges fattigaste finns i alla Sveriges olika delar utplacerade på platser som har låg eller mycket låg status.

Här finns något som mycket väl kan bli användsbart då trivsel tycks kunna gå att koppla till inkomst och status. Ett experiment som är väl värt att prova i stor skala är att jobba med statusskapande incitament i bodstadsområden runt om i Sverige där trivsel inte upplevs på ett positivt sätt.

Så som det är idag handlar det inte om att områden som Araby i Växjö, Rosengård i Malmö eller Biskopsgården i Göteborg skall intergreras i den Svenska samhället, utan det är Danderyd som skall integreras. Sveriges fattigaste delar är ca 90 % av Sveriges befolkade yta vilket går kommuner som t ex Danderyd till en rik mycket liten minoritet som inte alls representerar övriga Sverige. Utanförskap handlar ofta om olika typer av ekonomiska utmaningar men ur att bredare perspektiv handlar det om både överflöd och avsaknad av finansiella medel.

Det är denna bloggs djupaste övertygelse att trivsel och tillit kan skapas om det bara är så att det finns goda krafter som samverkar. Det behövs politiska beslut för att vända en utveckling som idag enbart tycks kunna vändas med hårdare straff och mer polisiär makt.

Sverige är och skall vara möjligheternas stora land, det är här goda krafter skall beredas möjlighet att samverka och växa, det är nu alla möjligheter finns tillgängliga för den som är redo att börja jobba för att allt detta skall bli verklighet.

 

Lär Malmö samhällsgemenskap!


Hårda tag, Poliser och fyllda fängelser berättar om oinsikstsfullhet på ett sätt som löper risk att bli ett stort misstag. Malmö är staden i syd som möter Europa på många olika sätt. Att söka sig till Sverige som flykting innebär ofta att hamna i denna vackra stad. Idag ser Sverige inte det vackra i Malmö utan det som syns är allt sånt som belyser globaliseringens alla olika sidor.

I stort sett alla som väljer Sverige oavsett orsak hittar en plats i samhällsbygget att skapa det goda livet åt sig och åt sina nära och köra. Alla som tvingas lämna svåra omständigheter har att hantera ett liv i fred och frihet, långt i från alla har förmågan att finna sig i dessa omständigheter.

Det är samhällets uppgift att skapa rättvisa förhållande så att den som inte av egen kraft hittar in i samhällsgemenskapen. Språk, kommunikation och förlåtelse är tre hjälpmedel som alla kan hjälpa sig i syfte att skapa goda förutsättningar att bli delaktig i det Svenska samhällsbygget.

Samhällsdeltagande


Polarisering är politiska dilemman som kräver djup eftertanke. Som boende i Växjö är denna fråga ständigt aktuell då det finns områden i denna småstadsidyll som av myndigheterna benämms vara utsatta områden. Det är ett skolexempel hur ett bostadsområde förlorar status. Det är en gåta att detta för hända i Sveriga anno 2019.

All tillgänglig forskning är enig om att det är precis så man skapar ett getto. Att det högstående Sverige av idag inte kan skapa balanserade samhällsbyggen borde inte vara en svår uppgift.

Låt ny Araby i Växjö ta på sig ledaretöjan och visa resten av Sverige hur långsiktiga samhällsbyggen skapas där Samhällsdeltagande är självklar och att alla Svenskar skall ha samma grundläggande förutsättningar.

Frihet på agendan


Högerpopulismen visar nu allt tydligare ett ansikte som väcker frågor om vilket samhälle som skall skapas i framtiden. Det borde inte vara en fråga, men av olika orsaker hamanar den politiska diskussion ofta i ett läge friheten sätts på spel. Det är idag allmänt vederatget att spegla ett samhälle som har stora och svåra utmaningar samt att det finns diverse olika yttre hot som med alla medel måste stoppas. Vi har Isalm, terroism, invandring och samt en kraftigt växande tycker brottslighet som exempel på dessa olika faror som bedöms vara så svåra att friheten kan åsidosättas.

Vi som tror på frihetens ideologis oändliga potential att bygga starka hållbara samhällen ser inte det som ett alternativ att ur något perspektiv förändra samällsordningen på ett sätt där politiska krafter kan få inflytanden över frihetens grundlagar.

Att stå upp för det fria öppna samhället är att ge alla indivder ett liv som är värdigt och ger hopp inför framtiden. Ett samhälle där alla oavsett kön, ursprung, sexualitet, förmåga för samma möjligheter är frihetens grundläggande målsättning. Det krävs mod att bygga ett samhälle som står upp för allas likvärdighet, det krävs djup förståelse och tålamod att låta dessa tankegångar bli verklighet. Det är vi Moderater som bär detta ansvar, det är vi som skapar hopp när andra faller till föga för rädslor och hopplöshet. Det är nu vi Moderater skall lägga grunden till det framtida Sverige där alla har samma möjligher, där friheten växer sig stark bland fri fritänkande medborgare.

 

Feminismens grundläggande utmaning


Att samla in statistiska fakta som perkar på missförhållanden i relationer mellan män och kvinnor har ett stort egenvärde. Det finns utöver dessa siffror ett stort mörkertal med mängder av kvinnor som hamnat och hamnar i utsatta situationer. Denna blogg som har några år av erfarenhet i ryggsäcken ser alla dessa utmaningar ut ett helt annat perpektiv.

Denna blogg har intresseområden som hamnar en bit utanför politik så som den är allmänt känd idag. Ett teologiskt perspektiv där indivdens grundlägganden själsliga utveckning är något som sällan eller aldrig når fram i dagens politiska debatt. Dagens samhälle har stora utmaningar att möte vid denna horisont. Den grundläggande utmaningen om den fria indvidens livsval bygger på olika typer av tankegångar och frågeställningar som vi iden enbart ser som effekt och inte som grundorsak.

Vilka tankegångar som bör vara självklara för den unga växande individen i ett fritt öppet samhälle behöver lyftas fram med en ny modern dynamik. Att vara fri i ett fritt samhälle är inte det samma som att inte hamna i svårigheter. Det fria livsvalet är ett beslut som behöver fattas, det behöver även en handfast grund som mycket väl kan vara ett manifest eller fördrag. Att vara ung och oerfaren är inte en bra grund att bygga ett stabild och tryggt liv. Teologin som i sin grundläggande utforming handlar om mänskliga relationer och hur den enskilda individen på bästa sätt kan försvara och skydda sitt själsliv.

Idag är Teologin starkt förknippat med Religon och tro på ett sätt som har en negativ klang. Men idag är frågorna de samma som under den tid då dessa tankegångar för första gången såg dagens ljus. Det handlar om den ständiga fråga som behandlar utmaningen om hur män och kvinnor skall kunna leva sina liv under jämställda vilkor.

Att skydda sin själ är ett stort begrepp som spänner över ett i det närmaste oändligt stort område som tar sin början i exstensiella frågeställningar. Om det är möjligt att enas om den grundläggande exisitensen är det liv som tilldelas alla individer i samband med födseln blir denna fråga betydligt mer hanterbar.

Varje individ har rätt till sin existens, oavsett ut vilken synvinkel så är alltid indvindens rätt till frihet ett perspektiv som öppnar upp de möjligheter en relation har att erbjuda.  Det är indvindens förmåga att skydda sig själv och sitt själsliv som bygger starka realtioner. Det är förmågan att förutse kommande utmaningari en realtion som ger styrka att möta det utmaningar som väntar i ett förhållande. Det är båda parter i en relation som utgör det underlag där relationens möjligheter att växa blir synliga.

Ur detta perspektiv har Feminismen stora brister då det inte där finns något som besktiver hur parterna i en relation skyddar sina respektive själar utan enbat lägger focus på symptomatiska följder av relationer som inte är uppbyggda med individens bästa som utgångspunkt.

 

 

Frihet där den behövs


Hitta den individ som upplever frihet i överflöd. Det är säkert så att frihet upplevs starkast när den uteblir.

Vi moderater samlar i dag kraft att möta samtidens alla utmaningar, precis på samma sätt som frihet upplevs är det med oss Moderater.

I goda tider blir vi osynliga, men när rider av utmaningar stundar finns vi där och står upp för våra värderingar, tar kampen mot allsköns galenskap och banar väg för goda tider i futurum.

Vi moderater står upp för den fri individens alla möjligheter. Det är den fria indidens handlingskaft som bygger starka hållbara långsiktiga samhällen. Vi står alltid upp för äganderätt, Jämställdhet, Religionsfrihet, Yttrandefrihet, Asylrätten, lag och rätt, tillväxt, Miljö o Klimat, så är ändå Människovärdet störst. Vi kan inte acceptera ett samhälle där alla inte har samma möjligheter, samhället måste vara en potentiell klassresa för alla Svenskar. Det är vi Moderater som skall se till att alla som växer upp får samma möjligheter att växa och bli framtidens samhällsbyggare.

Vi Moderater skall göra som vi alltid gjort, vi skall skapa framtidens framgångssagor.

Teologi i samhällsbygget


Den som förnekar sin andlighet missar mycket av den visdom som byggt det moderna samhället. Teologi finns i alla delar som skapar den plats där vi människor bygger våra samhällen.

Allt handlar i gund och botten om att bygga relationer och synen på sig själv som människa. Att hitta sig själv i det sammanhang där man väljer att leva sitt liv är för många en ständig utmaning. Dagens samhälle är ur detta perspektiv en ganska bekväm vandring i förhållande till den tid då samhället såg behov av att tvinga alla medborgare till Kyrkan varje söndag.

Det handlar om en svunnen tid, men för den delen är det in så att behovet av ett själsliv sinat. De stora frågorna kvarstår, livet i förhållande till medmänniskor är på intet sätt enklare eller att livets stora frågor inte kvarstår.

Är livet ont eller gott eller är glaset halv fullt eller halv tomt? Frågor som kanske kan tyckas vara banala men det finns många andra frågor som först och främst måste ställas för att börja kunna hitta en lösning. Livet är en oändligt stor skapelse som ligger bakom och inspirer alla människor att hitta sin väg.

Teologin är gamla erfarenheter av liv som levt, det är en kompass som har svar på frågor som ännu inte är ställda.

%d bloggare gillar detta: